Влез Регистрация

АКТИВИ

Търговски CFDs с TRADE.com

Таблицата по-долу представлява максималният наличен ливъридж за инструмент, предлаган от TRADE.com. Моля, обърнете внимание, че ливъриджа по подразбиране, предлаган от TRADE.com е 1:50 с опция за избор на коефициент на ливъридж до 1: 300 за Форекс. Ливъриджа на всички активи се основава на конкретния инструмент.

Търговията с валута (Форекс) и Договорите за Разлика (CFD) на маргин носи висока степен на риск. КЛИКНЕТЕ ТУК, за да прочетете пълния текст за предупреждението за риск.

ИнструментСпред според ценови лихви (ниско)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AUD/USD3.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/USD1.90 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/USD1.90 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
NZD/USD4.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/CAD3.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/CHF3.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/JPY3.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
ИнструментСпред според ценови лихви (ниско)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AUD/CAD8.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
AUD/CHF7.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
AUD/JPY4.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
AUD/NZD6.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
CAD/CHF8.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
CAD/JPY6.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
CHF/JPY4.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/AUD9.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/CAD5.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/CHF5.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/GBP3.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/JPY4.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/NOK40.00 (pips)1:200Wednesday 21:15-20:57, 21:15-20:57
EUR/NZD19.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/SEK50.00 (pips)1:200Wednesday 21:15-20:57, 21:15-20:57
GBP/AUD7.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/CAD12.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/CHF5.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/JPY4.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/NZD9.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/SGD60.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 20:55
NZD/CAD10.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
NZD/CHF7.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
NZD/JPY3.50 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/DKK20.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/NOK50.00 (pips)1:200Wednesday 21:15-20:57, 21:15-20:57
USD/SEK50.00 (pips)1:200Wednesday 21:15-20:57, 21:15-20:57
USD/SGD6.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 20:55
ИнструментСпред според ценови лихви (ниско)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
CHF/PLN40.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 21:00
EUR/CZK70.00 (pips)1:100Wednesday 07:17-14:14
EUR/HUF72.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 20:55
EUR/PLN35.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 21:00
EUR/RON250.00 (pips)1:200Wednesday 07:20-11:55
EUR/RUB300.00 (pips)1:25Wednesday 07:05-16:00
EUR/TRY30.00 (pips)1:100Monday 21:00 - Friday 20:55
GBP/RON250.00 (pips)1:200Wednesday 07:20-11:55
GBP/TRY30.00 (pips)1:100Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/BRL6.00 (pips)1:50Wednesday 12:05-18:54
USD/CNH2.50 (pips)1:50Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/CZK70.00 (pips)1:100Wednesday 07:17-14:14
USD/HUF75.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/INR1.00 (pips)1:50Wednesday 03:45-09:59
USD/MXN10.60 (pips)1:50Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/PLN30.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 21:00
USD/RON200.00 (pips)1:200Wednesday 07:20-11:55
USD/RUB300.00 (pips)1:25Wednesday 07:05-16:00
USD/TRY30.00 (pips)1:100Monday 21:00 - Friday 20:55
USD/ZAR120.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Friday 20:50

 

ИнструментСпред според ценови лихви (ниско)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
BCHUSD50.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Saturday 21:00
Bitcoin120.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Saturday 21:00
Dash20.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Saturday 21:00
ETHCLASSIC1.0000 (USD)1:2Sunday 21:00 - Saturday 21:00
Ethereum12.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Saturday 21:00
Litecoin8.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Saturday 21:00

 

ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
GER10YBond0.07 (EUR)1:100Wednesday 06:00-20:00
Gilt10Y0.06 (GBP)1:100Wednesday 07:10-17:00
JPN10yBond0.08 (JPY)1:100Wednesday 00:05-01:59, 03:35-05:59, 06:35-14:24
TBOND300.07 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:59, 22:01-20:59
TNOTE100.06 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:59, 22:01-20:59

* По време на дневните прекъсвания и важните новини, спредовете могат да бъдат разширени

ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Amsterdam250.20 (EUR)1:152Wednesday 06:01-19:59
Australia2004.00 (AUD)1:200Wednesday 22:59-06:00
China5020.00 (USD)1:20Wednesday 01:05-07:50, 08:45-17:55
DollarIndex0.05 (USD)1:200Wednesday 00:05-20:55
Europe502.00 (EUR)1:150Wednesday 06:01-19:59
France403.50 (EUR)1:150Wednesday 06:01-19:59
Germany302.00 (EUR)1:200Wednesday 06:01-19:59
Greece208.00 (EUR)1:5Wednesday 07:20-14:20
HongKong4510.00 (HKD)1:100Wednesday 01:16-04:00, 05:02-08:30, 09:16-15:45
India505.00 (USD)1:50Wednesday 01:05-10:00
Italy4012.00 (EUR)1:150Wednesday 07:01-15:40
JAPAN22515.00 (JPY)1:152Wednesday 22:01-20:14, 22:01-20:14
Moscow501.00 (RUB)1:5Wednesday 07:05-10:59, 11:04-15:44
MSCITaiwan0.30 (USD)1:50Wednesday 00:50-05:40, 06:50-14:50
Norway252.00 (NOK)1:50Wednesday 07:01-14:15
Poland203.00 (PLN)1:100Wednesday 06:51-14:49
SAfrica4050.00 (ZAR)1:50Wednesday 06:35-15:25
Spain356.00 (EUR)1:150Wednesday 07:05-17:55
SWEDEN302.50 (SEK)1:100Wednesday 07:05-15:25
Swiss205.00 (CHF)1:152Wednesday 06:05-19:55
TECH1001.50 (USD)1:200Wednesday 22:01-20:10, 22:01-20:10
UK1001.40 (GBP)1:150Wednesday 07:01-19:59
USA20001.00 (USD)1:200Wednesday 00:05-21:55
USA305.00 (USD)1:200Wednesday 22:01-20:10, 22:01-20:10
USA5001.00 (USD)1:200Wednesday 22:01-20:10, 22:01-20:10
VIXX0.10 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:10

*Левъриджът се изчислява и зависи от реалните стойности на инструментите.

ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Aluminium10.00 (USD)1:10Wednesday 00:05-16:55
BrentOil0.04 (USD)1:152Wednesday 00:01-22:00
COCOA5.00 (USD)1:100Wednesday 08:46-17:29
COFFEEC0.40 (USD)1:100Wednesday 08:16-17:29
COPPER0.0055 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
CORN0.70 (USD)1:100Wednesday 00:05-12:40, 13:35-18:10
COTTON0.30 (USD)1:100Wednesday 01:05-18:15
GOLD0.50 (USD)1:152Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
HeatingOil0.0020 (USD)1:152Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
NaturalGas0.006 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
OIL0.03 (USD)1:152Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
Palladium2.00 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
PLATINUM1.50 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
RICE0.08 (USD)1:50Wednesday 00:05-12:40, 13:35-18:10
SILVER0.030 (USD)1:100Wednesday 22:01-20:55, 22:01-20:55
SOYBEAN2.00 (USD)1:100Wednesday 00:05-12:40, 13:35-18:10
SUGAR0.04 (USD)1:100Wednesday 07:31-16:59
WHEAT0.65 (USD)1:100Wednesday 00:05-12:40, 13:35-18:10
Zinc10.00 (USD)1:10Wednesday 00:05-16:55

Търгуването започва всяка неделя в 22:00 GMT и приключва в петък в 22:00 GMT. Съществуват дневни почивки в търгуването на всеки инструмент, описани в таблизата отгоре. Отварянето на позиции по време на дневните почивки не е възможно.

ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
A2A0.010 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Atlantia0.025 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Autogrill0.080 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Azimut0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
BancoPopolare0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Bgenerali0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
BMPS0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Brembo0.060 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
BuzziUnicem0.080 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Campari0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
CNHIndustr0.030 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
doBank0.360 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Enel0.030 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Eni0.500 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Fiat0.080 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Finmeccanica0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Generali0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Intesa0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Juventus0.010 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Luxottica0.200 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Mediaset0.040 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Mediobanca0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Pirelli0.030 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
PosteItalia0.025 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Prysmian0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Recordati0.200 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Roma0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Sferragamo0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Snam0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
STMicroelect0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
TelecomItalia0.010 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Tenaris0.050 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Terna0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
UBIBanca0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
UniCredit0.060 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
Unipol0.020 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
UnipolSai0.010 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:20
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Aalberts0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
ABNAmro0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Aegon0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Ahold0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
AkzoNobel0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Altice0.01 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Aperam0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Arcadis0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
ArcelorMittal0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
ASMInt0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
ASML0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
BAMGroep0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Boskalis0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Corbion0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
DSM0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Eucommercial0.18 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Fugro0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Gemalto0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Heineken0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
ING0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
KPN0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
NNGroup0.08 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
OCI0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Philips0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
PostNL0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Randstad0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
RELX0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
RoyalDutchShell0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
SBM0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
TKH0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
TomTom0.04 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Vopak0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
Wkluwer0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:01-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AarealBank0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Adidas0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Allianz0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Aurubis0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
AxelSpringer0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
BASF0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Bayer0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Beiersdorf0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Bilfinger0.12 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
BMW0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
BorussiaD0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Brenntag0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Commerzbank0.06 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Continental0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Daimler0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Deuroshop0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
DeutscheBank0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
DeutscheBors0.25 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
DeutschePost0.03 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
DeutscheTelekom0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
DialogSemic0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Duerr0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ElringKlingr0.24 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
EON0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Fraport0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
freenet0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Fresenius0.12 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
FreseniusMed0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
FuchsPetrol0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
GEA0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Gerresheimer0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
HannoverRuc0.25 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
HeidelCement0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Henkel0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Hochtief0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
HugoBoss0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Infineon0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
KplusS0.11 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Krones1.00 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Lanxess0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
LEG0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Leoni0.12 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Linde1.55 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Lufthansa0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
MAN0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Metro0.08 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Morphosys0.26 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
MTU0.25 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
MunichRe0.60 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Nordex0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
OSRAM0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Porsche0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ProSiebenSat0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Qien0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Rational2.00 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Rheinmetall0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ROCKET0.12 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
RWE0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Salzgitter0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
SAP0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Siemens0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
SiemensHealthineers0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
SMAsolar1.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Software0.11 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Stada0.44 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Suedzucker0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Symrise0.17 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ThyssenKrupp0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
TUI0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
UtdInternet0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Volkswagen0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
WackerChemie0.35 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
WincorNixdrf0.23 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Wirecard0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Zalando0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Abacus0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
AGLEnergy0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
ALS0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Alumina0.01 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Amcor0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
AMP0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Ansell0.20 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
ANZ0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
APAGroup0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
ArdentLeis0.01 (AUD)1:2Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Aristocrat0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
ASX0.15 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Aurizon0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
AusNet0.01 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
BendigoAdel0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
BkQueensland0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
BlueScope0.06 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Brambles0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Breville0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
BWPTrust0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CaltexAUD0.15 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
carsales0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CBA0.25 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Challenger0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CharterHall0.06 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CharterHReit0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CIMIC0.15 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Cochlear0.35 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CokeAmatil0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Computershar0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CrownResorts0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CSL0.40 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
CSR0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Dexus0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
DownerEdi0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
DuluxGroup0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Fletcher0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
FlightCentre0.15 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Fortescue0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
GoodmanGroup0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Graincorp0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
HarveyNorman0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
IlukaResourc0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
IncitecPivot0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Independence0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
InsuranceAUD0.06 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Investa0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
InvoCare0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
IOOF0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
IRESS0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
JamesHardie0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
JBHiFi0.20 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
LendLease0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Macquarie0.50 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
MacquarieAtl0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
McMillanSG0.10 (AUD)1:5Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Medibank0.01 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Metcash0.01 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
MineralRes0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Mirvac0.01 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
NAB0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Navitas0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Newcrest0.20 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Nufarm0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
OilSearch0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Orica0.06 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
OriginEnergy0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
OZMinerals0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Perpetual0.15 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
PlatinumMGM0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
PrimaryHC0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
QantasAir0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
QBEInsurance0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Qube0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
RamsayHealth0.20 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
RegisRes0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
ResMed0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Scentre0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Seek0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
SevenHolding0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
SimsMetalMan0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
SonicHealth0.05 (AUD)1:5Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Spark0.01 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
SparkNZ0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Stockland0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
SuperRetail0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
SydneyAirprt0.04 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Tabcorp0.02 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Telstra0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
TPG0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Transurban0.03 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
TreasuryWine0.05 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Wesfarmers0.15 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Westpac0.10 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Woodside0.20 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
Woolworths0.20 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
WorleyParson0.08 (AUD)1:10Monday 00:05-05:55, Tuesday 00:05-05:55, Thursday 00:05-05:55, Friday 00:05-05:55
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
ABB0.05 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Adecco0.20 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
AMS0.10 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Aryzta0.20 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Baloise0.30 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Clariant0.05 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
CreditSuisse0.04 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
DKSH0.25 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Dufry0.35 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
EMSChemie1.40 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Galenica1.50 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
GAM0.05 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Geberit0.80 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
GeorgFischer2.50 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Givaudan4.00 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Helvetia2.00 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
JuliusBaer0.10 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
KuehneNagel0.50 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
LafargeHolci0.10 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Logitech0.05 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Lonza0.30 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Nestle0.20 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Novartis0.15 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Oerlikon0.04 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Panalpina0.50 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Pargesa0.20 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
PartnersGr0.90 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
PSPSwiss0.30 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Richemont0.15 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Roche1.00 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Schindler0.40 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
SGS4.35 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Sika14.00 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Sonova0.25 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Straumann2.00 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
SunriseComm0.20 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Swatch1.10 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Swisscom0.90 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
SwissLife0.50 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
SwissPrime0.30 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
SwissRe0.25 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Temenos0.50 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
Valiant0.80 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
ZurichInsu0.45 (CHF)1:10Wednesday 07:05-15:20
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Abbott0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AbbVie0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Abercrombie0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Acadia0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Accenture0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Activision0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Acuity0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ADM0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Adobe0.21 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ADP0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ADS0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AdvAutoParts0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aecom0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AEP0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AerCap0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AES0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aetna0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AffiliatedM0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aflac0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AGCO0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Agilent0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AgiosPharma0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Agnico0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AIG0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aimco0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AirProdChem0.33 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AJGallagher0.18 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Akamai0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AlaskaAir0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Albemarle0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AlderBio0.30 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
AlexandriaRE0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Alexion0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ALIBABA0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AlignTechn0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Alkermes0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Allegheny0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Allegion0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Allergan0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AllianceData0.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Alliant0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AllisonTrans0.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AllscrHealth0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Allstate0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ally0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AlnylamPharm0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AlticeUSA0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Altria0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmAirlines0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmCapAgn0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AMCNetworks0.25 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
AMD0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Amdocs0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmEagleOut0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmerCampus0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ameren0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmericaMovil0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ameriprise0.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Amerisource0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ameritrade0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ametek0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AMEX0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Amgen1.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmHomesRent0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Amphenol0.48 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AmTower0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AMZN1.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Anadarko0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AnalogDevice0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Anixter0.56 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AnnalyCap0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ansys0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AnteroRes0.07 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Anthem1.18 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aon0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AOSmith0.24 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
APACHE0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ApolloInvest0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
APPLE0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AppliedMat0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aptargroup0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Aramark0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ArchCapital0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Arconic0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Arista1.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ArrowElectr0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ArtisanPAM0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AscenaRetail0.05 (USD)1:1Wednesday 13:31-20:00
AspenTech0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AssuGuaranty0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Assurant0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AtmosEngery0.96 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ATnT0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Autodesk0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Autohome0.94 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Autozone2.00 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Avago1.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AvalonBay0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AveryDen0.57 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
AvisBudget0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Avnet0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Avon0.02 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
AWWA0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Axalta0.10 (USD)1:1Wednesday 13:31-20:00
AxisCapital0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BAIDU0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BakerHughes0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BallCorp0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BankMontreal0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BANKOFAM0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BankUnited0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BarrickGold0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Baxter0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BBBeyond0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BBT0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BCE0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BectonD0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BemisCo0.36 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BERSHIREB0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BestBuy0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BestInc0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Biogen0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BioMarin0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BioRad1.94 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BlackBerry0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BlackhawkNet0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BlackRock0.90 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Blackstone0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BloominBrand0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Bluebirdbio2.00 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BlueBuffalo0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BMC0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BNYMellon0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BoardwalkPip0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BOEING0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BOK1.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BorgWarner0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BostonProp0.92 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BostonScie0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BRF0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BrinkerInt0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BristolMyers0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Brixmor0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Broadridge0.47 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Brookdale0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Brookfield0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BrownNBrown0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Bruker0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Brunswick0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Buckeye0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
BungeLim0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Burlington0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CA0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CabotOnG0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Camden0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cameco0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Campbell0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CanadianNat0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Canon0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CapitalOne0.29 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CardinalH0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CarMax0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Carnival0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Carpenter0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Carter0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CAT0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Catalent0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CBLAssoc0.05 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
CBOE0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CBRE0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CBS0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cdesign0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CDW0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Celanese0.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Celgene0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cemex0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cenovus0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Centene0.31 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Centerpoint0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CenturyLink0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cerner0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CFIndustries0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CGI0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CheniereEner0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Chevron0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ChicagoBdg0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ChicosFAS0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ChildrenPl0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Chimera0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CHINAMOB0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ChinaUnicom0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Chipotle1.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ChkEnergy0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CHRobinson0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Chubb0.97 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Chunghwa0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ChurchDwight0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ciena0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cigna0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CimarexEnrgy0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cinemark0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CinFin0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cintas0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CirrusLogic0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CISCO0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CITGroup0.33 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CITIGROUP0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CitizensBank0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Citrix0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CleanHarbors0.39 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Clorox0.45 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CME0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CMSEnergy0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CNOFinancial0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Coach0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
COCACOLA0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CoeurMining0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cognex0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cognizant0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Colfax0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Colgate0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Columbia0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ColumbiaBank0.38 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Comcast0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ComericaInc0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CommerceBanc0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CommHealthS0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CommScope0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Commvault0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ConAgra0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Concho0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
conEdison0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ConocoPhill0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ConsolEnergy0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ConstBrands0.34 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ContnentalBP0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CooperComp0.56 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CooperTire0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CopaHoldings1.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Copart0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CoreLab0.39 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Corning0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CorrectCorp0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Costco0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Coty0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Crane0.76 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Credicorp0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cree0.13 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Criteo0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CrownCastle0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CrownHldngs0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CSRA0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CSX0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ctrip0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Cummins0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CVR0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CVREnergy0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CVS0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CyberArk0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CypressSemi0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CyrusOne0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
CYSInvest0.20 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
Danaher0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DanaHldg0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DardenRest0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DaveBuster0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DaVita0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DCPMidstream0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DDR0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DeanFoods0.04 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
Deere0.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DelphiAuto0.42 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DeltaAir0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DevonEnergy0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Diamond0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DicksSport0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DigitalReal0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Dillards0.49 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DiplomatPhar0.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Discover0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DiscoveryCom0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DISH0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DISNEY0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Dolby0.78 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DollarGen0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DollarTree0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Dominion0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Domtar0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Donaldson0.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DouglasEmmet0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DoverCorp0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DRHorton0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DrilQuip0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Dropbox0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DrPepper0.76 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DSTSystems0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DSW0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DTEEnergy0.70 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DukeEnergy0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DukeRealty0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DunBradstr0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DunkinBrands0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
DuPont0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EagleMateria0.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Eastman0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EastWestBanc0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EateeLauder0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Eaton0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EBAY0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ecolab0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EdisonInt0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Edwards0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EldoradoGold0.02 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
ElectronArts0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EliLilly0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Emerson0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EmpireState0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Enbridge0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EnCana0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Endo0.05 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
Energizer0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EnergyTransf0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EnerSys0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ensco0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Entergy0.51 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EnterpriseP0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EOG0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EPEnergy0.03 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
EQT0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Equifax0.78 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Equinix0.84 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EquityRes0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EssexProp0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Esterline0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ETradeFncl0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Etsy0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EverestRe0.45 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Eversource0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Evertec0.08 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
Exelon0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Expedia0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ExpeditorsIn0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ExpressScrip0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ExraSpace0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ExtendedStay0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
EXXON0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
F5Networks0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FACEBOOK0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FCA0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FederatedInv0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FedEx0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FedRltyInv0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ferrari0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FidelityNat0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FiftyEight0.38 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Finisar0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FinishLine0.10 (USD)1:1Wednesday 13:31-20:00
FireEye0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FirstData0.01 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FirstEnergy0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FirstHorizon0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fiserv0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fitbit0.04 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
Flex0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FLIRSystems0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FlowersFoods0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Flowserve0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fluor0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fomento0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FootLocker0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ford0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fortinet0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fortive0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
fortunebrand0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Fossil0.15 (USD)1:1Wednesday 13:31-20:00
FOX0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FranklinRes0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FreeportM0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FriRepBank0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FrontierCom0.45 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
FSOLAR0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
FTBank0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GameStop0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GamingLeis0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Gannett0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Gap0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Garmin0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Gartner0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GATX0.17 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Gdynamics1.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GE0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GeneralMills0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GenGrowth0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Genpact0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Gentex0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GenuineParts0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GenWyoming0.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GildanActive0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Gilead0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GlobPayments0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GM0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GNC0.04 (USD)1:1Wednesday 13:31-20:00
GoDaddy0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GolarLNG0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GoldmanS0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Goodyear0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GOOGLE1.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GoPro0.05 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
Graco0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GraphicPack0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GreatWestern0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GROUPON0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GrubHub0.33 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
GulfportEner0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HainCelest0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Halliburton0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HancockBank0.22 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hanesbrands0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Harley-Davidson0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Harris0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hartford0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hasbro0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HCA0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HCP0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HDSupply0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HelmerichPay0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HenrySchein0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Herbalife0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hershey0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hess0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HewlettEnt0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hexcel0.17 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HILTON0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Himax0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hingalls0.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HnRBlock0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HollyFront0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hologic0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HomeDepot0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Honda0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Honeywell0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hormel0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HospitProp0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HostHotels0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HoughtonMif0.08 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
HowardHughes0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HP0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HUBSPOT0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HudsonPP0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Humana0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
HuntingtonB0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Huntsman0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Hyatt0.68 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IAC0.74 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IBM0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ICE0.70 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ICICI0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IDEX0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IDEXXLabs0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IDT0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ienterprises0.77 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IKang0.20 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
IllinoisTW0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Illumina0.33 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Imount0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ImperialBank0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ImperialOil0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Incyte0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Infosys0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IngersollRnd0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ingredion0.82 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Inovalon0.07 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
INSYS0.14 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
INTEL0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Intercept0.95 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
InterPaper0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Interpublic0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IntFlavFrag0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IntGameTech0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Intrexon0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Intuit0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IntuitivSurg3.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Invesco0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
InvescoMortg0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
IPGPhotonics0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ItauUnibanco0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ITTCorp0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JABIL0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JacobsEnginG0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JazzPharma0.83 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JBHunt0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JCPenney0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JD.com0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JetBlueAir0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JHenryAssc0.28 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JLL0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JnJ0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JohnsonCont0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
JPMORGAN0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Juniper0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KansasCity0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KARAuction0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KBR0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Kellogg0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Kennametal0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Keycorp0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KilroyRealty0.43 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KimberlyC0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Kimco0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KinderMorgan0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KinrossGold0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Kirby0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KLATencor0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Kohls0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
KraftHeinz0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Kroger0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
L3Comm0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LamarAdvREIT0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LamResearch0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LaredoPetr0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LasalleHotel0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Lazard0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LBrands0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LeggettPlatt0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LeggMason0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Lennar0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LennoxInter0.39 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Leucadia0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LexingtonRea0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LibertyGlob0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LibertyREIT0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LincolnElecH0.21 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LincolnNat0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Line0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LiveNation0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LKQ0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LockheedMart0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Loews0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LouisianaPac0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Lowes0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LPLFinancial0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Lululemon0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Luxoft0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LVSands0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
LyondellB0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Macerich0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Macys0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MadisonSqGar2.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MagellanMind0.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MagnaInter0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ManchesterUtd0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Manpower0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Manulife0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Marathon0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MarathonOil0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Markel10.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Markit0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MARRIOTT0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MARVELL0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Masco0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MasterCard0.24 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MATCH0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Mattel0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Maxim0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
McCormick0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
McDonalds0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
McGrawHill0.53 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
McKesson0.45 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MDUResources0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MedicinesCo0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Mednax0.18 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Medtronic0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Melco0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MercadoLibre1.76 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MerckCo0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Methanex0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MetLife0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MettlerTol1.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MFAFinancial0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MGIC0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MGM0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MGMGrowth0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MichaelKors0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Michaels0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Microchip0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MICRON0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MICROSOFT0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Middleby0.59 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MMarietta0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MMC0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MMM0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Mohawk0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MolsonCB0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Momo0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MONDELEZ0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MONSANTO0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Monster0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Moodys0.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Mosaic0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Motorola0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MSCI0.17 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MSCIMexico0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MSCIndust0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MSTANLEY0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MTBank0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MurphyOil0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Mylan0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
MyriadGenet0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nabors0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NatlFuelGas0.36 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NatOilwell0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NCRCorp0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NektarTherap0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NetApp0.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NETFLIX0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nevro0.67 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NewellRubb0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NewfieldExpl0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NewGold0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NewMarket4.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Newmont0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NewOriental0.56 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NewRelic0.51 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
News0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NextEra0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nielsen0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NIKE0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nisource0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NOBLE0.07 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NOKIA0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nordson1.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nordstrom0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NorfolkSouth0.88 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NorthernTrus0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NorthropG0.58 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NorwegianCL0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NRGEnergy0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NUANCE0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Nucor0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NuSkin0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NuStarEnergy0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NVIDIA0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NXP0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
NYBancorp0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OasisPetr0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Occidental0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Oceaneering0.01 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OfficeDepot0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OGEEnerg0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OldDominion0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OldRepubIntl0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OllieBargain0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Omega0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Omnicom0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ONEOK0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ONSemicond0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OpenText0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ophthotech0.26 (USD)1:1Wednesday 13:31-20:00
OpkoHealth0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ORACLE0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OReilly0.55 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Oshkosh0.24 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OwensCorning0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
OwensIllinoi0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PACCAR0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PackCorpAmer0.72 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PaloAltoNet1.00 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PanAmerican0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Pandora0.05 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
Paramount0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ParkerHann0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ParsleyEnrgy0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PartyCity0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PatternEnrgy0.07 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PattersonUTI0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Paychex0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Paycom0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PayPal0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Pentair0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Penumbra1.27 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PeoplesUntd0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PepsiCo0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PerkinElmer0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Perrigo0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PETROBRAS0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PetroChina0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PFG0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PFIZER0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PGnE0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PhilipMorris0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Phillips660.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Physicians0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PinnacleFood0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PioneerNatur0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PitneyBowes0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PlainsGP0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PNCFinancial0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PolarisInd0.69 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PolyOne0.29 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Popular0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PortolaPharm0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PPG0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PPL0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PRAHealth1.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Praxair0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Premier0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PRICELINE3.00 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PrincipalFin0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Procter0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Progressive0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Prologis0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ProspectCap0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ProsperityBa0.76 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Prudential0.22 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PTC0.24 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PublcService0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PulteGroup0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
PVH0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
QEPResources0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Qorvo0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
QTS0.52 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Qualcomm0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Quanta0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Quintiles0.22 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RadianGroup0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RadiusHealth0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RalphLauren0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RangeRes0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Rayonier0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Raytheon1.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RealogyHldgs0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RedHat0.27 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RegalBeloit0.41 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Regency0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Regeneron0.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RegionsFin0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RelianceStee0.55 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RenaissanceR0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RepublicServ0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RingCentral0.18 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RiteAid0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RJFinancials0.13 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RLJLodgng0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RobertHalf0.36 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Rockwell1.58 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RockwellColl1.00 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RogersComm0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Roper1.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RoseStone0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RowanCo0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RSPPermian0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
RyderSystem0.62 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Sabre0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Salesforce0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SBAComm0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Schlumberger0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Scotiabank0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ScottsMiracl0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Seagate0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SealedAir0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SeattleGen0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SeaWorld0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SEIInvest0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Sempra0.80 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SeniorHous0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ServiceMastr0.12 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ServiceNow0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ShakeShack0.08 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
ShellMidstrm0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SherwinW2.39 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Shopify0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SignatureBnk0.32 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SignetJewel0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SilverWheat0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SimonProp1.00 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SinaCorp0.22 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Sinopec0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SixFlagsEntm0.31 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Skechers0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SkySolutions0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SLGreenReal0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SLM0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SmithWesson0.05 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
Smuckers0.45 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Snap0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SonocoCo0.31 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SONY0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Sothebys0.52 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SouFun0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SouthernCo0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SouthwestAir0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SparkTherap0.34 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SpecBrands0.71 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SpiritAir0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Splunk0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Spotify0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SprintCorp0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SpritAeroHld0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SproutsFarm0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Square0.01 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
StanleyBnD0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
STARBUCKS0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
StateStreet0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SteelDynamic0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Stericycle0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Stifel0.47 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
StoreCapital0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Stryker0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SummitMat0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SuncorEnergy0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SunPower0.03 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
SunstoneHote0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SunTrust0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SuperiorEner0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SuperValu0.08 (USD)1:2Wednesday 13:31-20:00
SVBFinancial0.39 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SWEnergy0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SwiftTransp0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SYMANTEC0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Synaptics0.30 (USD)1:5Wednesday 13:31-20:00
Synchrony0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Synovus0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
SYSCO0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tableau0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TaiwanSemi0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Take2Interac0.66 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tallgrass0.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TangerFact0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Target0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TaubmanCentR0.59 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TDBank0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TECK0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TEConnect0.52 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tegna0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TeledyneTechnologies0.83 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Teleflex1.93 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TELUS0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TenetHealth0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tenneco0.19 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Teradyne0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Terex0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TESLA0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tesoro0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TetraTech0.14 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TEVA0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TexasInst0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Textron0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ThermoFisher3.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ThorIndustr0.81 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ThreeDSyst0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tiffany0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TimeWarner0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TJX0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TMobile0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TollBrothers0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TorchmarkCor0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ToroCo0.26 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TOYOTA0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TractorSupp0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TransCanada0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TransDigm0.85 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Travelers0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Travelport0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TReuters0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TrimbleNavig0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TriNet0.35 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TrinityIndus0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Trinseo0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TRIP0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TRIPointe0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TriumphGroup0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Trowe0.73 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Tupperware0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TurquoiseHil0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Twilio0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TWITTER0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TwoHarbors0.04 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TwoU0.46 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
TysonFoods0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ubiquiti0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UBS0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UContinental0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UDR0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UGI0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UHSinc0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ulta0.55 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UltimateSoft0.92 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ultragenyx0.70 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Umpqua0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UnderArmour0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UNFI0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UnionPacific0.23 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Unitedhealth0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UnitedRental0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UnitedTech0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Unum0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UPS0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
UrbanOutfitters0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
USBancorp0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
USFoods0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
USG0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
USSTEEL0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VALE0.08 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Valeant0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ValeroEnergy0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Validus0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ValmontInd0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Vantiv0.11 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VarianMed0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Ventas0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VEREIT0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VeriFone0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VeriSign0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Verisk0.25 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Verizon0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Vertex0.21 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VFCorp0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Viacom0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ViaviSolut0.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VimplComSpAD0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Vipshop0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VISA0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Visteon1.36 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VMware0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Vornado0.60 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VoyaFnancial0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
VulcanMat0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WABCO0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Wabtec0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WaddellReed0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Walgreens0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WALMART0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Waste0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Waters0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Wayfair0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Weatherford0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WebsterFin0.22 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WECEnergy0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WEIBO0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WeingRltREIT0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WellsFargo0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Welltower0.15 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WendysComp0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WESCO0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WestarEnergy0.33 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WestDigital0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WesternUnion0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WestlakeChem0.19 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Wex1.03 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Whaeuser0.06 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Whirlpool0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WhitingPetro0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WilliamsComp0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WilliamsPartners0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WilliamsSon0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WisdomTree0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Wix0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WorldFuel0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WPCarey0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WPXEnergy0.05 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WRBerkley0.63 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WRGrace0.30 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Wyndham0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
WynnResorts1.83 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
XcelEnergy0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Xerox0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Xilinx0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Xylem0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
YamanaGold0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
YANDEX0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Yelp0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Yum0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
YYInc0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Zayo0.16 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Zebra0.98 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Zendesk0.09 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Zillow0.13 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ZimmerBiomet0.50 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ZionsBancorp0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
Zoetis0.18 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ZTO0.10 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ZYNGA0.02 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
ABInbev0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
AckrmVanHaar0.60 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Ageas0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Befimmo0.48 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Bekaert0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Bpost0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Cofinimmo0.60 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Colruyt0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Dieteren0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Engie0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
GBL0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
KBCBank0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Mobistar0.13 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Solvay0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Telenet0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Tessenderlo0.25 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
UCB0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Umicore0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Acacia2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Admiral5.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Aggreko5.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Antofagasta2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
AOWorld6.10 (PNC)1:2Wednesday 07:05-15:30
Ashmore1.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Ashtead3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
AstraZeneca7.25 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Aveva6.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Aviva0.90 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Babcock3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BAESystems1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BalfourBeaty0.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Barclays1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BarrattHomes1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BATobacco12.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BBAAviation0.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Beazley1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bellway6.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BerkeleyGrp16.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bodycote2.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BovisHomes5.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BritishFoods20.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BritishLand2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BritishPetroleum1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Britvic1.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BTG2.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
BTGroup1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bunzl6.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Burberry3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
CairnEnergy0.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
CapitalCount0.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Centamin0.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Centrica1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Cineworld1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
CloseBros6.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Cobham0.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Compass3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
CrestNichols5.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Croda9.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
DCC16.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Debenhams0.34 (PNC)1:1Wednesday 07:05-15:30
DerwentLondn9.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Diageo4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Dignity6.50 (PNC)1:1Wednesday 07:05-15:30
DirectLine1.05 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
DixonsCarphn1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
DMGT1.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
DominosPizza2.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Drax1.75 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
DSSmith1.10 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Dunelm4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
EasyJet2.85 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Electrocomp1.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Elementis1.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Essentra3.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Evraz1.32 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Experian3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
FirstGroup0.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Fresnillo3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
GKN0.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Glencore0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
GoAhead8.00 (PNC)1:2Wednesday 07:05-15:30
GreatPortlnd2.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Greencore1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Greggs4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
GroupFour0.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
GSK3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Halfords2.40 (PNC)1:2Wednesday 07:05-15:30
Halma2.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Hammerson1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Hargreaves4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Hays0.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
HikmaPharma6.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Hiscox2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Homeserve2.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
HowdenJoinry1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
HSBC2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
IAG1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
ICG3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
IGHoldings2.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
IHG3.25 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
IMI3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
IMT7.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Inchcape1.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Informa2.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Inmarsat1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Intertek8.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Intu1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Investec1.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Itv0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
JMatthey6.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
JohnWood1.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
JupiterFund1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
JustEat1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Kaz3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Kingfisher1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Lancashire2.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
LandSecurits3.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
LGEN0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Lloyds0.15 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
LSE6.90 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Lukoil0.30 (USD)1:5Wednesday 07:25-14:30
MAGNIT0.09 (USD)1:5Wednesday 07:25-14:30
ManGroup0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MarksSpencer1.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Marstons0.50 (PNC)1:2Wednesday 07:05-15:30
Mediclinic4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MegaFon0.09 (USD)1:5Wednesday 07:25-14:30
Meggitt3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MerlinEntrtn1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MichaelPage2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MicroFocus6.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MitchNButlrs1.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MITIE0.70 (PNC)1:2Wednesday 07:05-15:30
MnCHotels2.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Mondi3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
MoneySupMar1.10 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Morrisons1.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
NationalExp2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
NationalGrid4.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Next12.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Ocado1.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
OldMutual0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Paragon2.10 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Pearson3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
PennonGroup1.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Persimmon8.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Petrofac3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
PetsatHome1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
PhoenixGroup3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Plus5004.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Polymetal3.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
ProvidentFin8.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
PrudentialUK3.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Randgold30.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
RBS0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
ReckittBenck20.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Redrow1.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Regus1.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Renishaw22.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Rentokil0.55 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Rightmove8.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
RioTinto7.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Rolls-Royce5.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Rotork0.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
RoyalMail3.10 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
RSAInsurance1.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Saga0.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sage1.20 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sainsbury1.15 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Samsung5.00 (USD)1:5Wednesday 07:25-14:30
Savills1.75 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Schartered2.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Schroders6.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Segro1.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
SercoGroup0.35 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
SevernTrent6.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Severstal0.05 (USD)1:5Wednesday 07:25-14:30
Shaftesbury6.10 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Shire10.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
SIG0.90 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sky1.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Smiths3.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
SNN3.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Spectris6.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
SpiraxSarco20.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
SportsDirect2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Stagecoach1.04 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
StandardLife0.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
StJames2.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Synthomer2.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
TalkTalk0.70 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
TatenLyle1.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
TaylorWimpey0.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Tesco0.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
ThomasCook0.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
ThreeI2.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
TravisPerkin3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
TulletPrebon1.30 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
TullowOil1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
UBM3.50 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
UDGHealth2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
UltraElect10.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Unilever7.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
UtdUtilities2.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Vedanta3.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Victrex6.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Vodafone0.40 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Weir4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Whitbread24.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
WHSmith7.60 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
WilliamHill1.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
WizzAir20.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
Wolseley28.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
WPP4.00 (PNC)1:10Wednesday 07:05-15:30
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Acciona0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Acerinox0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Aena0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
AmadeusITHolding0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bankia0.01 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bankinter0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bbva0.040 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Caixabank0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Enagas0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Endesa0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Ferrovial0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Gamesa0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
GasNatural0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Grifols0.08 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Iberdrola0.040 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Inditex0.060 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Indra0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Mapfre0.01 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
REE0.06 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
RepsolYPF0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sabadell0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sacyr0.01 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Santander0.030 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
TecReunidas0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Telefonica0.100 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Accor0.07 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
ADParis0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Airbus0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
AirFranceKLM0.06 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
AirLiquide0.60 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Alstom0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Arkema0.60 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Atos0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bic0.80 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
BioMerieux0.80 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
BNPParibas0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bollore0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Bouygues0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
BureauVer0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
CapGemini0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Carrefour0.08 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Casino0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
CNPAssurance0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
CreditAgricole0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Danone0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Dassault0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Dior0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Edenred0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
EDF0.06 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Eiffage0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Essilor0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Eurazeo0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
EurofinsScie1.00 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Europcar0.04 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Eurotunnel0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Eutelsat0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Faurecia0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
FoncRegions0.25 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Gecina0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Hermes0.65 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Icade0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Iliad1.00 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Imerys0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Ingenico0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Ipsen0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
JCDecaux0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Klepierre0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Lagardere0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Legrand0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Loreal0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
LVMH0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
MetropoleTV0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Michelin0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Nexans0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Orange0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Orpea0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
PernodRicard0.80 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
PEUGEOT0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
PlastOmnium0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Publicis0.12 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
RemyCointr0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Renault0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Rexel0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Rubis0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Safran0.06 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
SaintGobain0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sanofi0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Schneider0.11 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Scor0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
SES0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
SocieteGenerale0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Sodexo0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Technicolor0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Teleperform0.40 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Tfone0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Thales0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Total0.08 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Ubisoft0.50 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Valeo0.09 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Veolia0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Vinci0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Vivendi0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
Wendel0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:30
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AIA0.49 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
BankOfChina0.02 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
BEA0.10 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
BeijingEnter0.15 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
BOCHK0.16 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
BOCOM0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CathayPacif0.20 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CCB0.02 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaAgri0.01 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaCoal0.02 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaLife0.12 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaLongyan0.06 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaMerch0.14 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaOvers0.16 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaRailway0.06 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaResLand0.09 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaResPow0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaShenhua0.10 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ChinaTelecom0.02 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CITIC0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CKHutchison0.30 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CLPGroup0.40 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CNOOC0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
CRBeer0.06 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Dongfeng0.08 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Esprit0.04 (HKD)1:5Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Fosun0.10 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
GeelyAuto0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
GuangdongInv0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
HandesonLand0.15 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
HangLung0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
HangSengBank0.45 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Hengan0.20 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
HKnChinaGas0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Huabao0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
HuanengPower0.03 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ICBC0.01 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Jiangxi0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
KerryProps0.07 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
KunlunEnergy0.06 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
LiAndFung0.02 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
MTRCorp0.20 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
NWD0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
PingAn0.15 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
PowerAssets0.25 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
SEHK0.65 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ShangaiInd0.10 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Shimao0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
SinoLand0.04 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
SunHungKai0.60 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
SwirePacific0.30 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Tencent0.60 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Tingyi0.03 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
TsingtaoBrew0.16 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Waharf0.30 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
WantWant0.03 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
XinyiGlass0.03 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
Zhongsheng0.05 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ZTECorp0.20 (HKD)1:10Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AlfaLaval0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
AssaAbloy0.35 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
AtlasCopco0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Autoliv2.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Betsson1.26 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
BillerudKor0.45 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Boliden0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Castellum0.30 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
ComHem0.20 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Electrolux0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Elekta0.40 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Ericsson0.25 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Fabege0.40 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Getinge0.40 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Handelsbank0.35 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Hexagon0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
HnM0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Holmen1.00 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Hufvudstaden0.80 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Husqvarna0.22 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
ICAGruppen0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Intrum1.10 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Investor0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Kinnevik0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Loomis0.90 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Lundin0.40 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Millicom3.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
ModernTimes1.40 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
NCC1.20 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
NordeaBank0.20 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Peab0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Sandvik0.22 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
SCA0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
SEB0.20 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Securitas0.30 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Skanska0.40 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
SKF0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
SSAB0.10 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Swedbank0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
SwedishMatch0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
TeleTwo0.22 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
TeliaSonera0.25 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Trelleborg0.60 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Volvo0.50 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
Wallenstam0.75 (SEK)1:10Wednesday 07:05-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
ALPHA0.12 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
EEE0.20 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
Ellaktor0.03 (EUR)1:1Wednesday 07:35-14:20
ELPE0.04 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
ETE0.02 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
Grivalia0.08 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
HTO0.04 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
Jumbo0.15 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
MotorOilGR0.13 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
Mytilineos0.02 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
OPAP0.03 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
PPC0.02 (EUR)1:2Wednesday 07:35-14:20
Titan0.22 (EUR)1:5Wednesday 07:35-14:20
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AmerSports0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Cargotec0.13 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Elisa0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Fortum0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Huhtamaki0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Kemira0.03 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Kesko0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Kone0.60 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Konecranes0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Metso0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
NesteOil0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
NokianTyres0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Orion0.55 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Rovio0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Sampo0.15 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
StoraEnso0.04 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Tieto0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
UPMKymmene0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Valmet0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Andritz0.30 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
CAImmobilien0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
Immofinanz0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
OesterrPost0.16 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
OMV0.10 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
TelekAustria0.05 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
UNIQA0.03 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
Verbund0.19 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
Voestalpine0.20 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
Wienerberger0.09 (EUR)1:10Wednesday 07:05-09:59, 10:04-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
AngloAmerican40.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
AngloAmPlat256.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
AspenPharma95.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
AVI26.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
BarclaysZAR43.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
BHPBilliton100.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Bidvest35.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Firstrand30.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
MrPrice12.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
MTN60.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Naspers690.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Netcare6.70 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
PioneerFoods50.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Remgro75.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Sanlam15.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Sasol240.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Shoprite50.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
StandardBank31.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Telkom17.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
TigerBrands105.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
Vodacom6.00 (ZAR)1:10Wednesday 07:06-14:49
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Carlsberg1.20 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
ChrHansen0.90 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Coloplast1.10 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
DanskeBank0.50 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
DSV0.80 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
FLSmidth1.30 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
GNStore0.40 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
ISS0.50 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
JyskeBank0.70 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Lundbeck0.25 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Maersk20.00 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
NKT1.10 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
NovoNordisk2.00 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Novozymes1.00 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Sydbank0.80 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
TDC0.20 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Topdanmark0.60 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Tryg0.30 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
VestasWind1.20 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
Wdemant0.70 (DKK)1:10Wednesday 07:05-14:55
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
CEZ1.50 (CZK)1:5Wednesday 07:20-14:14
ERSTE6.00 (CZK)1:5Wednesday 07:20-14:14
KOMERCNI6.00 (CZK)1:5Wednesday 07:20-14:14
O2CR2.00 (CZK)1:5Wednesday 07:20-14:14
VIG5.30 (CZK)1:5Wednesday 07:20-14:14
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
CTT0.04 (EUR)1:2Wednesday 07:05-15:25
EDP0.01 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
EDPRenovavei0.03 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
GalpEnergia0.01 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
JeronimoMart0.04 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
Sonae0.02 (EUR)1:10Wednesday 07:05-15:25
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Eurocash0.30 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
KGHM0.40 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
OrangePolska0.30 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
PEKAO0.50 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
PGE0.08 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
PGNiG0.03 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
PKNORLEN0.50 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
PKOBP0.08 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
Play0.20 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
PZU0.25 (PLN)1:5Wednesday 07:10-14:44
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
GAZPROM1.25 (RUB)1:5Wednesday 07:05-10:58, 11:05-15:40
RosneftNew11.00 (RUB)1:5Wednesday 07:05-10:58, 11:05-15:40
SBERBANK0.22 (RUB)1:5Wednesday 07:05-10:58, 11:05-15:40
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Gjensidige0.90 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
MarineHarvst0.80 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
NorskHydro0.16 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
Orkla0.26 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
Schibsted1.40 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
SeaDrill0.10 (NOK)1:1Wednesday 07:10-14:15
Storebrand0.18 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
Subsea0.25 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
TGSNopec0.80 (NOK)1:10Wednesday 07:10-14:15
ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
NintendoJP35.00 (JPY)1:10Wednesday 00:05-02:25, 03:35-05:55

TRADE.com си запазва правото от време на време да променя Марджин изисквания за CFD активи преди оповестявания на новини от страна на търгуваните компании, или когато пазарните условия изискват повишение. Отворените позиции на клиентите могат да бъдат обект на принудителна ликвидация и клиента може да претърпи значителни загуби в случай, че изискванията не могат да бъдат покрити навреме.

ИнструментСпредове (до толкова ниски)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
ACWI0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
AGQ0.11 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
ChinaCSI3000.10 (HKD)1:20Wednesday 01:35-03:55, 05:05-07:55
DBC0.03 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
DIA0.60 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
EWT0.06 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
EWY0.25 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
FAS0.11 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
FAZ0.10 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
FXE0.20 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
IWM0.35 (USD)1:2Wednesday 13:31-19:59
IWO0.50 (USD)1:2Wednesday 13:31-19:59
LIT0.10 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
MDY0.90 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
MSCIMexico0.20 (USD)1:10Wednesday 13:31-20:00
QID0.06 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
QLD0.25 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
SDS0.04 (USD)1:2Wednesday 13:31-19:59
SFYAX0.59 (AUD)1:1Wednesday 00:05-05:55
SLV0.03 (USD)1:50Wednesday 13:31-19:59
SPXU0.05 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
SPY0.40 (USD)1:100Wednesday 13:31-19:59
SSO0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
TBT0.07 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
TWM0.07 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
TZA0.15 (USD)1:1Wednesday 13:31-19:59
USO0.02 (USD)1:100Wednesday 13:31-19:59
VTI0.35 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLB0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLE0.35 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLF0.10 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLI0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLK0.15 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLP0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLU0.15 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLV0.20 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59
XLY0.25 (USD)1:33Wednesday 13:31-19:59

 

Пазари

Търгувай Днес

*Прилагат се условията за ползване

CFD търговията е рискова. КЛИКНЕТЕ ТУК за да прочетете целия текст на предупреждението за риска

Нужда от помощ? Свържете се с отдел поддръжка на TRADE.com.

Любезните служители на TRADE.com са винаги готови да ви помогнат независимо от късния час.

СВЪРЖЕТЕ СЕ