Bonds

Облигации

Издавани от банки и правителства, много от облигациите имат предварително определен падеж и трейдърите могат да купуват и продават ДЗР и така да се възползват от пазарната цена на облигациите, докато те реагират на регионалните събития и движения в страната издател. На TRADE.com ние предлагаме възможността да търгувате с малки инвестиции върху високодоходни облигации с помощта на ливъридж.

Тъй като са налични облигации в основните валути - лира стерлинги, евро и долар, клиентите на TRADE.com могат да диверсифицират инвестициите си и да използват ливъридж върху тях, за да спекулират с доходността по облигациите. При такъв интересен и стимулиращ пазар трейдърите оценяват ниските маржове и нулевите комисиони.

Key Information Document - CFDs on Bonds.pdf

Условия за търговия на TRADE.com: Облигации

  • Улеснение за малките инвестиции
  • Вземете ливъридж до 1:100
  • Налични са облигации в лири стерлинги, евро и долари
  • Ефективни условия за търгуване: ниски спредове, моментално изпълнение, достъп до стая за търговия на живо и поддръжка.

* Левъриджът се пригажда спрямо Политиката за Левъриж на Компанията
Правилата и условията (T&C) се отнасят за регулируем левъридж
Поради технически вариации ценообразуването на този CFD може да се различава от цената на платформата за търговия.

Условия За Търговия

ИнструментСпредове (Default)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
GER10YBond0.06 (EUR)1:100Tuesday 06:00 - Tuesday 20:00
Gilt10Y0.06 (GBP)1:100Tuesday 07:10 - Tuesday 17:00
TBOND300.07 (USD)1:100Monday 22:01 - Tuesday 20:59
TNOTE100.06 (USD)1:100Monday 22:01 - Tuesday 20:59

* По време на дневните прекъсвания и важните новини, спредовете могат да бъдат разширени


За повече информация за условията за форекс търговията, моля, посетете страницата "Условия за форекс търговия". TRADE.com си запазва правото, по свое собствено усмотрение, да разширява спредове, намаля ливъридж, контролира максималните суми на поръчките и да ограничава общата експозиция на клиентите. Моля, вижте нашите правила и условия, за да се запознаете с целия текст.

ИнструментСпредове (Default)Ливъридж (до максимум)* Часове за Търгуване(GMT)
TBOND-30Y (US30YBond)0.06 (USD)1:10022:01 - 20:59
TNOTE-10Y (US10YNote)0.06 (USD)1:10022:01 - 20:59
EURO-BUND-10Y EU0.06 (EUR)1:10007:00 - 21:00
GILT-LONG UK (Gilt10Y)0.06 (GBP)1:10008:10 - 18:00

TRADE.com си запазва правото, по свое собствено усмотрение, да разширява спредове, намаля ливъридж, контролира максималните суми на поръчките и да ограничава общата експозиция на клиентите. TRADE.com си запазва правото периодично да повишава изискуемия марж за ДЗР преди обявления от страна на компаниите или когато пазарните условия налагат подобно повишение. Отворените позиции на клиентите могат да бъдат подложени на принудителна ликвидация и клиентът може да претърпи значителни загуби в случай, че не изпълни тези изисквания своевременно.

Кликнете тук за да видите пълен списък на текущите нощни роловъри.

Моля, имайте предвид че компанията може периодично да променя своите роловър тарифи в резултат на промени в кредитните пазари.

Също така имайте предвид: че платформата MT4 изчислява нощния роловър в 22:00 ч. GMT, а таксата/кредита за роловър се дебитира или кредитира по търговската сметка. В сряда, в 22:00 ч. GMT, нощните роловър такси се умножават по три (x3) за компенсация за предстоящия уикенд.

За повече информация за условията за форекс търговията, моля, посетете страницата "Условия за форекс търговия". TRADE.com си запазва правото, по свое собствено усмотрение, да разширява спредове, намаля ливъридж, контролира максималните суми на поръчките и да ограничава общата експозиция на клиентите. Моля, вижте нашите правила и условия, за да се запознаете с целия текст.