CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

Дати на Изтичане на CFD Договорите

CFD инструментите ще бъдат подновени на датите на изтичане както е показано в таблицата отдолу.

Моля, отбележете, че:

  • Позиции отворени в 22:00 GMT на датата на изтичане ще бъдат приспособени чрес суап такса или кредит за да бъдат отразени разликите в цените между изтичащите и новите договори.
  • За да се избегнат CFD подновявания, клиентите могат да затворят CFD позициите си преди датата на изтичане.
  • Всички съществуващи изчакващи позиции (Стоп, Лимит, Входящ Стоп, Входящ Лимит) върху инструменти ще бъдат премахнати автоматично на датата на изтичате в 21:00 GMT.
Изтичане на Срокове (Дати) Ежеседмичен Ролоувър на Изтичане

Датите на изтичане на договорите завият от инструмента, който търгувате. Предстоящите CFD дати на изтичане са както следва:

ИнструментДата на Подновяване
TNOTE1023/08/2019
Spain3509/08/2019
MSCITaiwan23/08/2019
COPPER23/08/2019
Amsterdam2509/08/2019
HeatingOil23/08/2019
BTCFutures29/08/2019
VIXX16/08/2019
HongKong4523/08/2019
TBOND3023/08/2019
BrentOil23/08/2019
China5023/08/2019
Palladium23/08/2019
France4009/08/2019
WHEAT23/08/2019
Norway2009/08/2019
NaturalGas23/08/2019
Oil16/08/2019
Sweden3009/08/2019
GER10YBond30/08/2019
COCOA02/08/2019
COFFEEC09/08/2019
India5023/08/2019
Gilt10Y23/08/2019
RICE23/08/2019

В случай, че ликвидносттан на изтичащ CFD договор е твърде малка, по преценка на [variable:broker-name] има право да влияе на подновяването посредством по-ранна дата от посочената.

Моля отбележете, че изтичащите CFD договори ще бъдат подменени с нови договори с различна цена, на всички платформи, в зависимост от графика посочен на тази страница.