Weekly CFD Expiration Rollover

Weekly CFD Expiration Rollover

Седмични Подмени на Изтичащи CFD Договори

20 May, 2019

Моля, обърнете внимание, че:

  1. TNOTE10, TBOND30 and Gilt10Y will be rolled over from the mei 2019 to the september 2019 contract on the 24/05/2019
  2. MSCITaiwan, HongKong45, China50 and India50 will be rolled over from the mei 2019 to the juni 2019 contract on the 24/05/2019
  3. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the juni 2019 to the juli 2019 contract on the 24/05/2019

Всички съществуващи изчакващи позиции (S/L, T/P, входящ стоп, входящ лимит) поставени на следните инструменти ще бъдат премахнати автоматично на 4/11/2016 в 21:00 GMT.

Написано от: TRADE.com Дийлинг Деск (Dealing Desk)

Нужда от помощ? Свържете се с отдел поддръжка на TRADE.com.

Любезните служители на TRADE.com са винаги готови да ви помогнат независимо от късния час.

СВЪРЖЕТЕ СЕ