Weekly CFD Expiration Rollover

Weekly CFD Expiration Rollover

Седмични Подмени на Изтичащи CFD Договори

19 August, 2019

Моля, обърнете внимание, че:

  1. TNOTE10, COPPER, TBOND30, Palladium and Gilt10Y will be rolled over from the August 2019 to the December 2019 contract on the 23/08/2019
  2. MSCITaiwan, HongKong45, China50 and India50 will be rolled over from the August 2019 to the September 2019 contract on the 23/08/2019
  3. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the September 2019 to the October 2019 contract on the 23/08/2019
  4. WHEAT will be rolled over from the August 2019 to the November 2019 contract on the 23/08/2019
  5. RICE will be rolled over from the August 2019 to the October 2019 contract on the 23/08/2019

Всички съществуващи изчакващи позиции (S/L, T/P, входящ стоп, входящ лимит) поставени на следните инструменти ще бъдат премахнати автоматично на 4/11/2016 в 21:00 GMT.

Написано от: TRADE.com Дийлинг Деск (Dealing Desk)