Commodities

Стоки

Когато търгуват със стоки, както "твърди", така и "меки", трейдърите трябва да оценяват влиянието на световните събития върху пазарите, без значение дали има излишък в предлагането, или засилено търсене на световните ресурси. На TRADE.com ние помагаме на трейдърите в тяхното преследване на по-дългосрочни или краткосрочни стратегии, където търговията със стоки притежава потенциала до донесе високи доходи.

Инвесторите, които добре разбират икономическите фактори на стоящите в основата им стоки, могат да използват инструментите ДЗР, за да капитализират това знание, като използват тези активи като самостоятелни възможности или като допълнение към един диверсифициран търговски портфейл.

Key Information Document - CFDs on Commodities.pdf

Условия за търговия на TRADE.com: Стоки

 • Атрактивни премии
 • Независими стратегии
 • Диверсификация
 • 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата
 • Изискване за нисък марж

* Левъриджът се пригажда спрямо Политиката за Левъриж на Компанията
Правилата и условията (T&C) се отнасят за регулируем левъридж
Поради технически вариации ценообразуването на този CFD може да се различава от цената на платформата за търговия.

Условия За Търговия

ИнструментСпредове (Default)Ливъридж (до максимум)Часове за Търгуване
Aluminium10.00 (USD)1:10Monday 00:05 - Monday 16:55
BrentOil0.06 (USD)1:152Monday 00:01 - Monday 22:00
COCOA10.00 (USD)1:100Monday 11:30 - Monday 17:20
COFFEEC0.65 (USD)1:100Monday 11:30 - Monday 17:20
COPPER0.0060 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
CORN0.70 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40
COTTON0.80 (USD)1:100Monday 01:05 - Monday 18:15
GOLD0.70 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 20:55
HeatingOil0.0100 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 20:55
NaturalGas0.006 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
OIL0.05 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 20:55
Palladium3.50 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
PLATINUM1.50 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
RICE0.10 (USD)1:50Monday 13:35 - Monday 18:10
SILVER0.060 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
SOYBEAN2.00 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40
SUGAR0.07 (USD)1:100Monday 11:30 - Monday 16:59
WHEAT1.65 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40
Zinc10.00 (USD)1:10Monday 00:05 - Monday 16:55

Търгуването започва всяка неделя в 22:00 GMT и приключва в петък в 22:00 GMT. Съществуват дневни почивки в търгуването на всеки инструмент, описани в таблизата отгоре. Отварянето на позиции по време на дневните почивки не е възможно.


ИнструментСпредове (Default)** MT4FloatЛивъридж (до максимум)* Часове за Търгуване(GMT)
Crude Oil0.05 (USD)fixed (1)1:15122:01 - 20:55
Gold0.70 (USD)fixed (2)1:20022:01 - 20:55
Silver0.06 (USD)fixed (2)1:15122:01 - 20:55
Corn0.70 (USD)floating1:10000:05-12:40, 13:35-18:10
Wheat1.65 (USD)floating1:10000:05-12:40, 13:35-18:10
Coffee C0.65 (USD)floating1:10009:16 - 17:29
Sugar no.110.07 (USD)floating1:10008:31 - 16:59
Soybean2 (USD)floating1:10008:31 - 16:59, 00:05 -12:40, 13:35-18:10
Cotton no.20.80 (USD)floating1:10001:05-18:15
Natural Gas0.010 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Rice0.10 (USD)floating1:5000:05-01:55, 13:35-18:10
Copper0.0060 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Palladium3.5 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Platinum1.50 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Cocoa10 (USD)floating1:10009:46 - 17:29
Brent Oil0.05 (USD)fixed (1)1:15100:01 - 22:00
 • Стоките се търгуват в следните мерни единици:
 • Петролът се търгува на барели (bbl).
 • Пшеницата се търгува на бушели (bu).
 • Кафето се търгува на либри (lb)(bu).
 • За всички мерни единици се използва стандартизирано количество, наречено "лот".
 • Един лот представлява минималното количество от даден инструмент, с което може да се търгува.

(1) Търговията започва в 22:00 ч. GMT в неделя и приключва в 22:00 ч. GMT в петък. Не е възможно отварянето на пазарни поръчки и осъществяването им по време на почивката.

(2) Поради ниската ликвидност на глобалните пазари между 22:00 и 23:00 ч. GMT спредовете за злато, сребро и петрол може да бъдат разширявани.

Кликнете тук за да видите пълен списък на текущите нощни роловъри.

Моля, имайте предвид че компанията може периодично да променя своите роловър тарифи в резултат на промени в кредитните пазари.

Също така имайте предвид: че платформата MT4 изчислява нощния роловър в 22:00 ч. GMT, а таксата/кредита за роловър се дебитира или кредитира по търговската сметка. В сряда, в 22:00 ч. GMT, нощните роловър такси се умножават по три (x3) за компенсация за предстоящия уикенд.

Trading Time Часове за търговия

Часовете за търговия варират от инструмент до инструмент. Моля, вижте горната таблица за подробности..

Trading Conditions Условия За Търговия

TRADE.com си запазва правото, по свое собствено усмотрение, да разширява спредове, намаля ливъридж, контролира максималните суми на поръчките и да ограничава общата експозиция на клиентите. Моля, вижте нашите правила и условия, за да се запознаете с целия текст.