Cross Border Services

Cross Border Services

Лицензи и Регулация

Трансгранични Услуги : Линкове към всички съответни EEA регулатори, където Компанията е регистрирана като доставчик на трансгранични инвестиционни услуги.

ДЪРЖАВА РЕГУЛАЦИЯ ЛИНК ЗА ТРАНСГРАНИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
Austria Austria Finanzmarktaufsicht (FMA) Повече
Bulgaria Bulgaria Комисията за финансов надзор (КФН - Bulgarian FSC) Повече
Croatia Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Повече
Czech Republic Czech Republic Česká Národní Banka (CNB) (Czech National Bank) Повече
Denmark Denmark Finanstilsynet (DFSA) (Danish Financial Supervisory Authority) Повече
Estonia Estonia Finantsinspektsioon (FSAEE) Повече
Finland Finland Finanssivalonta (FIN-FSA) (Financial Supervisory Authority of Finland) Повече
France France Autorité des Marchés Financiers (AMF)
OR
The Financial Firms Register (REGAFI)
Повече
Germany Germany Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Federal Financial Supervisory Authority) Повече
Greece Greece Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Повече
Hungary Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB) (Central Bank of Hungary) Повече
Iceland Iceland Fjármálaeftirlitid (FME) Повече
Ireland Ireland Central Bank of Ireland (CBI) Повече
Italy Italy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (National Commission for Companies and the Stock Exchange) Повече
Latvia Latvia Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Повече
Liechtenstein Liechtenstein Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Повече
Lithuania Lithuania Lietuvos Bankas Eurosistema Повече
Luxembourg Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Повече
Malta Malta Malta Financial Services Authority (MFSA) Повече
Netherlands Netherlands De Autoriteit Financiële Markten (AFM) Повече
Norway Norway Finanstilsynet (NFSA) (Financial Supervisory Authority of Norway) Повече
Poland Poland Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Повече
Portugal Portugal Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) Повече
Romania Romania Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) Повече
Slovak Republic Slovak Republic Národná Banka Slovenska (NBS) Повече
OR
Повече
Slovenia Slovenia Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Повече
Spain Spain Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spanish Securities Market Commission) Повече
Switzerland Switzerland Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) Повече
Sweden Sweden Finansinspektionen (FI) (Financial Supervisory Authority) Повече
United Kingdom United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) Повече