Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.36% of retail investor accounts lose money when trading spread bets and CFDs with this provider. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Charges and Fees

Charges and Fees

Dodatečné Poplatky

Poplatky přes půlnoc

Poplatek přes půlnoc neboli Swap je účtován na každou pozici, které je otevřená přes noc

Poplatky za konverzi

Poplatky za konverzi jsou účtovány v případě, kdy měna vašeho obchodního účtu je odlišná od měny aktiva, které právě obchodujete.

Poplatky za neaktivitu

V případě, že není aktivita na obchodním účtu více jak 90 dní, účtujeme Měsíční Poplatek. V případě neaktivity delší jak 12 měsíců, účtujeme Roční Poplatek za neaktivitu.

Žádné Poplatky za Vklady a Výběry

Nebudeme účtovat žádné Poplatky za Vklady / Výběry, neboť jsou hrazeny ze strany Trade.com.

Žádné další Poplatky

Neúčtujeme žádné Poplatky za live kotace cen, žádné Poplatky za správu dokumentů k obchodnímu účtu a ani jiné další poplatky.

Definice pojmů

Spread je rozdíl mezi Nákupní (bid) a Prodejní (ask) cenou v rámci konkrétního obchodu. Proto je to náklad za otevření a uzavření specifické pozice a může mít zásadní vliv a celkový zisk vašich obchodů

Nižní spready mohou představovat nižní náklady obchodování, je to rovnoměrné. Nižší spread může předznamenat, že cena na trhu se nemusí tak výrazně pohnout od vaší vstupní ceny, abyste začali být v zisku.

Tržní volatilita zapříčiněná hlavními ekonomickými událostmi a zprávami z trhu mohou vyvolat náhlé vysoké výkyvy cen konkrétních nástrojů, což může vést k nárůstu (nebo rozšíření) spreadů, aby bylo možné pokrýt zvýšené riziko volatilních trhů.

Marže: může být chápana jako vklad potřebný k využití finanční páky. Při každém otevření pákové pozice je určitá částka zůstatku na účtu zajištěna jako marže. Tato částka závisí na velikosti pozice a použití konkrétní velikosti finanční páky. Marže je využívána jako, aby zaručila držení pozici, kterou jste otevřeli v případě, že jde proti vám.
Hodnota PIPu představuje procentní vyjádření Bodu a je standardizovanou jednotku, která představuje nejmenší velikost pohybu ceny, o kterou se může změnit. Je to například $0.0001 pro USD měnové páry, což he často označováno jako 1/100 z 1 %, nebo jako jeden bazický bod.
Pákový efekt znamená půjčit si určitou částku peněz potřebných k investování. V případě Forexu jsou tyto peníze zpravidla poskytovány makléřem. Pákový efekt umožňuje investorům ovládat mnohem větší investice, než jejich kapitál dovolí, a tím jim umožní potenciálně zvýšit jejich výnosy, a to pouze investováním procentního podílu z celkové hodnoty daného aktiva.
Poplatek přes půlnoc je něco, co se nazývá jako SWAP Poplatek a je účtován v případě, kdy držíte obchodní pozici přes noc.
Rollover odkazuje na proces, kdy se uzavírá otevřená pozice kontraktu s blížící se expirací ve prospěch otevření nového kontraktu s pozdějším datem expirace.

Poplatky za konverzi jsou účtovány v případě, kdy měna vašeho obchodního účtu je odlišná od měny aktiva, které právě obchodujete. Poplatek spočítán jako procento použitého konverzního kurzu. Toto ovlivní jakoukoli konverzi na použité Marži, Zisku a Ztrátě, nočních Rolloverech, CFD Rolloverech a Korporátních aktivit (Dividendy či Splity).

Jako příklad, pokud je měna účtu v USD a vy otevřete pozici na německém Germany 30, který se kótuje v EUR. Vaše použitá Marže je v USD. Konverze zahrnuje fixní procentní sazbu platná v daném okamžiku jako přirážka. Konverzní Poplatek je nastaven na 0.3%.

Účtujeme Měsíční oplatek $25, v případě že neaktivita na obchodním účtu bude delší než 90 dní.

Pokud Váš obchodní účet bude neaktivní déle než 12 měsíců, budeme účtovat Roční poplatek za neaktivitu ve výši $100 nebo ekvivalent za kvartál po odečtení Měsíčních poplatků, které byly již naúčtovány.

Poplatky za Vklady a Výběry jsou účtovány Společností v případě, kdy vkládáte či vybíráte finance z vašeho obchodního účtu. V současné době nejsou účtovány žádné poplatky za vaše Vklady a Výběry, protože tyto náklady přejímá Trade.com. Nicméně si vyhrazujeme právo na minimální poplatky za Vklady a Výběry v případě předchozí notifikace klientovi ohledně podmínek a výše daných Poplatků.

Examples

Použijeme příklad na obchodě s komoditou Sugar (cukr).

Sugar je kótovat v měně = USD
Pozice na nákup = Long (Buy)
Webtrader objem = 12 600 (MT4 = 1.26 lots)
MT4 velikost kontraktu pro Sugar = 10 000 lbs
MT4 objem = Loty * Velikost kontraktu = 1.26 * 10 000 = 12 600 lbs

Změna Ceny Kontraktu (v době Rolloveru před expirací a nového měsíčního kontraktu)

Cena Nového kontraktu – Cena starého kontraktu = 0.79 USD
Spread Sugar = 0.04 USD
Středová zavírací cena dne na Sugar = 11.61 USD/lbs
Noční SWAP poplatek na Sugar = -0.0217% = -0.000217

Poplatek za denní noční Swap je vypočítán následovně:

Poplatek za denní Swap = Objem * Středová zavírací cena instrumentu * Poplatek nočního Swapu instrumentu
Poplatek za denní Swap = 12 600 * 11.61 * (-0.000217) = - 31.74 USD

Rollover je vypočítán následovně:

Rollover = Objem * Rozdíl ceny nového a starého kontraktu
Rollover = 12 600 * 0.79 = 9 954 USD

Vzhledem k tomu, že máte otevřenou Nákupní pozici a cenový rozdíl je kladný, 9 954 USD bude strženo z vašeho účtu, aby kompenzovalo odpovídající změnu Zisku a Ztrát. (Pokud by se jednalo o Prodejní pozici, bylo by 9 554 USD připsáno na váš účet jako kompenzace za záporný Zisk a Ztráty)
Poplatek za Spread z Rolloveru je vypočítán následovně:

Poplatek za Spread z Rolloveru = Objem * Spread instrumentu
Poplatek za Spread z Rolloveru = 12 600 * 0.04 = 504 USD

Poplatek za Spread je účtován vždy a to bez ohledu jestli se jedná o typ Nákupní či Prodejní pozice (Buy nebo Sell).
Celkový náklad Rolloveru je vypočítán následovně:

Celkový náklad = Rollover + Poplatek za Spread Rolloveru = (-9 954) + (-504) = - 10 458 USD

Pokud se vaše měna účtu liší od měny instrumentu, pak je částka převedena na měnu vašeho účtu za běžnou tržní cenu.
Poplatek za konverzi je vypočítán následovně:

Budeme předpokládat, že váš obchodní účet je denominován v měně EUR a vy chcete otevřít pozici kontraktu CFD na komoditě Natural Gas (zemní plyn), která je kótovaná v USD. Pokud je požadovaná Marže pro tuto pozici $ 1 000, tato částka bude konvertována do EUR následovně:

Poplatek za konverzi Použité Marže: 0.3%
EUR/USD střed: 1.13612
V čase otevření pozice, Požitá Marže bude konvertovaná do EUR tímto kurzem:
1.13612 – 1.13612 * 0.3% = 1.1327
Použitá Marže = $1 000 / 1.1327 = 882.85 EUR

Často kladené otázky

Jak jsou účtovány Poplatky za Rollover:

Celkový Rollover = Rollover + Poplatek za Spread Rolloveru

Jaké jsou obchodní hodiny a kde je mohu najít:

Obchodní hodiny pro každý instrument jsou uvedeny v daných třídách Aktiv na hlavní stránce home page.

Co je váš zůstatek

Vaše velikost účtu vyjma aktuálního Profitu a Ztráty z otevřených pozic – hodnota rovna vloženým prostředkům na obchodní účet a váš Zisk a Ztráta z uzavřených obchodů.

Co je váš majetek

Je to hodnota obchodního účtu, která je rovna Zůstatku a aktuálnímu Zisku a Ztráty na otevřených pozicích.

Co je vaše volná marže

Je to součet peněz, které máte k dispozici jako Marži k otevření nové pozice. Vypočtena po odečtu použité marže z otevřených pozic a vašeho majetku.

Co je použitá marže

Indikuje součet všech marží, které jsou aktuálně použity na otevřené pozice. Vypočtena z požadované marže na otevřené jednotlivé pozice.

Profesionální klienti jsou osvobozeni od regulatorních limitů pro zavedení pákového efektu pro maloobchodní klienty a jsou schopni obchodovat s vyšším pákovým efektem. Přečtěte si prosím naše zásady pro kategorizaci klientů.
Během každodenních přestávek a při zveřejnění důležitých zpráv z trhu se Spready mohou rozšiřovat.
Velikost páky je odhadována a závisí na hodnotě instrumentu v reálném čase.