Ενεργητικό

Ενεργητικό

Trading σε CFDs με την TRADE.com

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μέγιστη διαθέσιμη μόχλευση ανά προϊόν που προσφέρεται από την TRADE.com. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η προεπιλεγμένη μόχλευση που προσφέρεται από την TRADE.com είναι 1:50 δίνοντάς σας τη δυνατότητα να φτάσει έως 1:300 στο Forex. Η μόχλευση σε όλα τα προϊόντα εξαρτάται από το εν λόγω προϊόν.

Οι συναλλαγές με περιθώριο σε Ξένο Συνάλλαγμα (Forex) και Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFDs) ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πλήρη προειδοποίηση κινδύνου.

ΠροϊόνSpreads σε Pips (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AUD/USD4.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/USD3.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/USD3.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
NZD/USD4.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/CAD4.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/CHF3.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/JPY3.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
ΠροϊόνSpreads σε Pips (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AUD/CAD10.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
AUD/CHF10.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
AUD/JPY5.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
AUD/NZD15.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
CAD/CHF10.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
CAD/JPY6.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
CHF/JPY6.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/AUD9.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/CAD9.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/CHF5.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/GBP4.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/JPY4.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/NOK153.20 (pips)1:200Sunday 21:15 - Monday 20:57
EUR/NZD20.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/SEK195.00 (pips)1:200Sunday 21:15 - Monday 20:57
GBP/AUD9.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/CAD12.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/CHF8.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/JPY7.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/NZD18.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/SGD30.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
NZD/CAD10.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
NZD/CHF10.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
NZD/JPY6.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/DKK25.10 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/NOK152.00 (pips)1:200Sunday 21:15 - Monday 20:57
USD/SEK206.00 (pips)1:200Sunday 21:15 - Monday 20:57
USD/SGD8.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
ΠροϊόνSpreads σε Pips (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
BCHUSD50.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00
Bitcoin120.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00
CHF/PLN225.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
Dash20.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00
ETHCLASSIC1.0000 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00
Ethereum12.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/CZK70.00 (pips)1:100Monday 07:17 - Monday 14:14
EUR/HUF72.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/PLN229.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
EUR/RON250.00 (pips)1:100Monday 07:20 - Monday 11:55
EUR/RUB300.00 (pips)1:25Monday 07:05 - Monday 16:00
EUR/TRY166.60 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00
GBP/RON250.00 (pips)1:100Monday 07:20 - Monday 11:55
GBP/TRY166.30 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00
Litecoin8.00 (USD)1:2Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/BRL6.00 (pips)1:50Monday 13:05 - Monday 19:54
USD/CNH2.70 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/CZK70.00 (pips)1:100Monday 07:17 - Monday 14:14
USD/HUF75.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/INR1.00 (pips)1:50Monday 03:45 - Monday 09:59
USD/MXN10.00 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/PLN98.10 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/RON200.00 (pips)1:100Monday 07:20 - Monday 11:55
USD/RUB100.00 (pips)1:50Monday 07:05 - Monday 16:00
USD/TRY150.00 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00
USD/ZAR120.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00

 

 

ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
GER10YBond0.06 (EUR)1:100Monday 06:00 - Monday 20:00
Gilt10Y0.06 (GBP)1:100Tuesday 07:10 - Tuesday 17:00
TBOND300.07 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55
TNOTE100.06 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55

*Τα spreads ενδέχεται να ανοίξουν κατά τη διάρκεια ημερήσιας διακοπής και σε περίπτωση σημαντικών γεγονότων

ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Amsterdam250.20 (EUR)1:152Monday 06:01 - Monday 19:59
Australia2005.00 (AUD)1:200Sunday 22:52 - Monday 05:30
China5020.00 (USD)1:20Monday 01:05 - Monday 08:30
DollarIndex0.05 (USD)1:200Monday 00:05 - Monday 16:55
Europe502.00 (EUR)1:150Monday 06:01 - Monday 19:59
France403.50 (EUR)1:150Monday 06:01 - Monday 19:59
Germany302.00 (EUR)1:200Monday 06:01 - Monday 19:59
HongKong4510.00 (HKD)1:100Monday 01:16 - Monday 04:00
India506.00 (USD)1:50Monday 01:05 - Monday 10:00
Italy4012.00 (EUR)1:150Monday 07:01 - Monday 15:40
JAPAN22515.00 (JPY)1:152Sunday 22:05 - Monday 20:55
MSCITaiwan0.20 (USD)1:50Monday 00:50 - Monday 05:40
Norway202.00 (NOK)1:50Monday 07:05 - Monday 14:15
Poland203.00 (PLN)1:100Monday 06:51 - Monday 14:49
Spain3510.00 (EUR)1:150Monday 07:05 - Monday 17:55
SWEDEN302.50 (SEK)1:100Monday 07:05 - Monday 15:25
Swiss205.00 (CHF)1:152Monday 06:05 - Monday 19:55
TECH1002.00 (USD)1:200Sunday 22:01 - Monday 16:55
UK1002.00 (GBP)1:150Tuesday 07:01 - Tuesday 19:59
USA20001.00 (USD)1:200Sunday 22:01 - Monday 16:55
USA306.00 (USD)1:200Sunday 22:01 - Monday 16:55
USA5001.00 (USD)1:200Sunday 22:01 - Monday 16:55
VIXX0.10 (USD)1:10Sunday 22:01 - Monday 15:30

* Η μόχλευση υπολογίζεται με βάση και εξαρτάται από την αξία πραγματικού χρόνου του τίτλου

ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Aluminium10.00 (USD)1:10Monday 00:05 - Monday 16:55
BrentOil0.06 (USD)1:152Monday 00:01 - Monday 15:55
COCOA10.00 (USD)1:100Tuesday 08:46 - Tuesday 17:29
COFFEEC0.65 (USD)1:100Tuesday 08:16 - Tuesday 17:29
COPPER0.0060 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55
CORN0.70 (USD)1:100Tuesday 00:05 - Tuesday 12:40
COTTON0.80 (USD)1:100Tuesday 01:05 - Tuesday 18:15
GOLD0.70 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 16:55
HeatingOil0.0100 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 16:55
NaturalGas0.006 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55
OIL0.05 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 16:55
Palladium3.50 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55
PLATINUM1.50 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55
RICE0.10 (USD)1:50Tuesday 13:35 - Tuesday 18:10
SILVER0.060 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 16:55
SOYBEAN2.00 (USD)1:100Tuesday 00:05 - Tuesday 12:40
SUGAR0.07 (USD)1:100Tuesday 07:31 - Tuesday 16:59
WHEAT1.65 (USD)1:100Tuesday 00:05 - Tuesday 12:40
Zinc10.00 (USD)1:10Monday 00:05 - Monday 16:55

Οι συναλλαγές ξεκινούν κάθε Κυριακή στις 22:00 GMT και σταματούν την Παρασκευή στις 22:00 GMT. Πρόκειται για ημερήσιες διακοπές συναλλαγών ανάλογα με τους χρόνους κάθε τίτλου που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας διακοπής απαγορεύεται το άνοιγμα ελεύθερων εντολών και η υπαγόρευση εντολών.

ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
A2A0.010 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Atlantia0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Autogrill0.080 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Azimut0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
BancoPopolare0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Bgenerali0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
BMPS0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Brembo0.060 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
BuzziUnicem0.080 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Campari0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
CNHIndustr0.030 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
doBank0.280 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Enel0.030 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Eni0.500 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Fiat0.080 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Finmeccanica0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Generali0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Intesa0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Juventus0.008 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Mediaset0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Mediobanca0.030 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Pirelli0.030 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
PosteItalia0.025 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Prysmian0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Recordati0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Roma0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Sferragamo0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Snam0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
STMicroelect0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
TelecomItalia0.010 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Tenaris0.050 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Terna0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
UBIBanca0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
UniCredit0.060 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Unipol0.020 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
UnipolSai0.010 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Aalberts0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
ABNAmro0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Aegon0.02 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Ahold0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
AkzoNobel0.17 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Altice0.01 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Aperam0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Arcadis0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
ArcelorMittal0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
ASMInt0.20 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
ASML0.50 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
BAMGroep0.02 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Boskalis0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Corbion0.20 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
DSM0.11 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Eucommercial0.15 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Fugro0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Gemalto0.30 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Heineken0.20 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
ING0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
KPN0.02 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
NNGroup0.08 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
OCI0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Philips0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
PostNL0.02 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Randstad0.40 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
RELX0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
RoyalDutchShell0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
SBM0.05 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
TKH0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
TomTom0.07 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Vopak0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
Wkluwer0.10 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AarealBank0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Adidas0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Allianz0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Aurubis0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
AxelSpringer0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
BASF0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Bayer0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Beiersdorf0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Bilfinger0.12 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
BMW0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
BorussiaD0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Brenntag0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Commerzbank0.06 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Continental0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Daimler0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Deuroshop0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
DeutscheBank0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
DeutscheBors0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
DeutschePost0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
DeutscheTelekom0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
DialogSemic0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Duerr0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ElringKlingr0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
EON0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Fraport0.24 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
freenet0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Fresenius0.12 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
FreseniusMed0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
FuchsPetrol0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
GEA0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Gerresheimer0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
HannoverRuc0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
HeidelCement0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Henkel0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Hochtief0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
HugoBoss0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Infineon0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
KplusS0.11 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Krones0.60 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Lanxess0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
LEG0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Leoni0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Lufthansa0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
MAN0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Metro0.08 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Morphosys0.16 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
MTU0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
MunichRe0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Nordex0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
OSRAM0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Porsche0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ProSiebenSat0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Qien0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Rational1.65 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Rheinmetall0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ROCKET0.06 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
RWE0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Salzgitter0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SAP0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Siemens0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SiemensHealthineers0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SMAsolar0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Software0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Suedzucker0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Symrise0.17 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ThyssenKrupp0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
TUI0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
UtdInternet0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Volkswagen0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
WackerChemie0.35 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Wirecard0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Zalando0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Abacus0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
AGLEnergy0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
ALS0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Alumina0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Amcor0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
AMP0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Ansell0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
ANZ0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
APAGroup0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Aristocrat0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
ASX0.15 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Aurizon0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
AusNet0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
BendigoAdel0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
BkQueensland0.08 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
BlueScope0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Brambles0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Breville0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
BWPTrust0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CaltexAUD0.15 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
carsales0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CBA0.25 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Challenger0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CharterHall0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CharterHReit0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CIMIC0.15 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Cochlear0.35 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CokeAmatil0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Computershar0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CrownResorts0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CSL0.40 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
CSR0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Dexus0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
DownerEdi0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
DuluxGroup0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Fletcher0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
FlightCentre0.15 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Fortescue0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
GoodmanGroup0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Graincorp0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
HarveyNorman0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
IlukaResourc0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
IncitecPivot0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Independence0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
InsuranceAUD0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
InvoCare0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
IOOF0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
IRESS0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
JamesHardie0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
JBHiFi0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
LendLease0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Macquarie0.25 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
MacquarieAtl0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
McMillanSG0.05 (AUD)1:5Monday 00:05 - Monday 05:55
Medibank0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Metcash0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
MineralRes0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Mirvac0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
NAB0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Navitas0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Newcrest0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Nufarm0.08 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
OilSearch0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Orica0.06 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
OriginEnergy0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
OZMinerals0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Perpetual0.15 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
PlatinumMGM0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
PrimaryHC0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
QantasAir0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
QBEInsurance0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Qube0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
RamsayHealth0.20 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
RegisRes0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
ResMed0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Scentre0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Seek0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
SevenHolding0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
SimsMetalMan0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
SonicHealth0.05 (AUD)1:5Monday 00:05 - Monday 05:55
Spark0.01 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
SparkNZ0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Stockland0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
SuperRetail0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
SydneyAirprt0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Tabcorp0.02 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Telstra0.03 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
TPG0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Transurban0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
TreasuryWine0.05 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Wesfarmers0.15 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Westpac0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Woodside0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
Woolworths0.10 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
WorleyParson0.04 (AUD)1:10Monday 00:05 - Monday 05:55
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
ABB0.05 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Adecco0.20 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
AMS0.13 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Aryzta0.20 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Baloise0.30 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Clariant0.05 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
CreditSuisse0.04 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
DKSH0.25 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Dufry0.35 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
EMSChemie1.40 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
GAM0.05 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Geberit0.80 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
GeorgFischer2.50 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Givaudan3.75 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Helvetia2.00 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
JuliusBaer0.10 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
KuehneNagel0.50 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
LafargeHolci0.10 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Logitech0.06 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Lonza0.40 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Nestle0.20 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Novartis0.15 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Oerlikon0.04 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Pargesa0.20 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
PartnersGr0.75 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
PSPSwiss0.40 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Richemont0.15 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Roche1.00 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Schindler0.70 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
SGS4.35 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Sika0.30 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Sonova0.50 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Straumann2.00 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
SunriseComm0.20 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Swatch1.20 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Swisscom0.90 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
SwissLife0.50 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
SwissPrime0.30 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
SwissRe0.25 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
Temenos0.50 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
ZurichInsu0.45 (CHF)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Abbott0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AbbVie0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Abercrombie0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Acadia0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Accenture0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Activision0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Acuity0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ADM0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Adobe0.21 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ADP0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ADS0.14 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AdvAutoParts0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aecom0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AEP0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AerCap0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AES0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AffiliatedM0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aflac0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AGCO0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Agilent0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AgiosPharma0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Agnico0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AIG0.11 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aimco0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AirProdChem0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AJGallagher0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Akamai0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AlaskaAir0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Albemarle0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AlderBio0.30 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AlexandriaRE0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Alexion0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ALIBABA0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AlignTechn0.28 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Alkermes0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Allegheny0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Allegion0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Allergan0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AllianceData0.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Alliant0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AllisonTrans0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AllscrHealth0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Allstate0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ally0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AlnylamPharm0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AlticeUSA0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Altria0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmAirlines0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmCapAgn0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AMCNetworks0.25 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AMD0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Amdocs0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmEagleOut0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmerCampus0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ameren0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmericaMovil0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ameriprise0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Amerisource0.11 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ameritrade0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ametek0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AMEX0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Amgen1.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmHomesRent0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Amphenol0.14 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AmTower0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AMZN1.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Anadarko0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AnalogDevice0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Anixter0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AnnalyCap0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ansys0.27 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AnteroRes0.07 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Anthem0.38 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aon0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AOSmith0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
APACHE0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aphria0.20 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ApolloInvest0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
APPLE0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AppliedMat0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aptargroup0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Aramark0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ArchCapital0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Arconic0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ArenaPharma0.70 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Arista0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ArrowElectr0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ArtisanPAM0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AscenaRetail0.05 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AspenTech0.69 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AssuGuaranty0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Assurant0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AtmosEngery0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ATnT0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Autodesk0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Autohome0.32 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Autozone2.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Avago1.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AvalonBay0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AveryDen0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AvisBudget0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Avnet0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Avon0.02 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AWWA0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Axalta0.10 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
AxisCapital0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BAIDU0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BakerHughes0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BallCorp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BankMontreal0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BANKOFAM0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BankUnited0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BarrickGold0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Baxter0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BBBeyond0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BBT0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BCE0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BectonD0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BERSHIREB0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BestBuy0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BestInc0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Biogen0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BioMarin0.57 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BioRad0.86 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BlackBerry0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BlackRock0.90 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Blackstone0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BloominBrand0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Bluebirdbio2.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BMC0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BNYMellon0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BOEING0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BOK0.29 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BorgWarner0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BostonProp0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BostonScie0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BoxInc0.10 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BRF0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BrinkerInt0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BristolMyers0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Brixmor0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Broadridge0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Brookdale0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Brookfield0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BrownNBrown0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Bruker0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Brunswick0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Buckeye0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
BungeLim0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Burlington0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CabotOnG0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Camden0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cameco0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Campbell0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CanadianNat0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Canon0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CanopyGrowthCorp0.20 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CapitalOne0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cara0.06 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CardinalH0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CarMax0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Carnival0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Carpenter0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Carter0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CAT0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Catalent0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CBLAssoc0.05 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CBOE0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CBRE0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CBS0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cdesign0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CDW0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Celanese0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Celgene0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cemex0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cenovus0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Centene0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Centerpoint0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CenturyLink0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cerner0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CFIndustries0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CGI0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CheniereEner0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Chevron0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ChicosFAS0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ChildrenPl0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Chimera0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CHINAMOB0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ChinaUnicom0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Chipotle1.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ChkEnergy0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CHRobinson0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Chubb0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Chunghwa0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ChurchDwight0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ciena0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cigna0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CimarexEnrgy0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cinemark0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CinFin0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cintas0.34 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CirrusLogic0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CISCO0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CITGroup0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CITIGROUP0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CitizensBank0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Citrix0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CleanHarbors0.24 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Clorox0.45 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CME0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CMSEnergy0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CNOFinancial0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Coach0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
COCACOLA0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CoeurMining0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cognex0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cognizant0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Colfax0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Colgate0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Columbia0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ColumbiaBank0.18 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Comcast0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ComericaInc0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CommerceBanc0.24 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CommHealthS0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CommScope0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Commvault0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ConAgra0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Concho0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
conEdison0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ConocoPhill0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ConsolEnergy0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ConstBrands0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ContnentalBP0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CooperComp0.53 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CooperTire0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CopaHoldings0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Copart0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CoreLab0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Corning0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CorrectCorp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Costco0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Coty0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Crane0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Credicorp0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cree0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Criteo0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cronos0.05 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CrownCastle0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CrownHldngs0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CSX0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ctrip0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Cummins0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CVREnergy0.26 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CVS0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CyberArk0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CypressSemi0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
CyrusOne0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Danaher0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DanaHldg0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DardenRest0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DaveBuster0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DaVita0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DCPMidstream0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DDR0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DeanFoods0.04 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Deere0.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DelphiAuto0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DeltaAir0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DevonEnergy0.14 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Diamond0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DicksSport0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DigitalReal0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Dillards0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DiplomatPhar0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Discover0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DiscoveryCom0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DISH0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DISNEY0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Dolby0.16 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DollarGen0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DollarTree0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Dominion0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Domtar0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Donaldson0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DouglasEmmet0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DoverCorp0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DRHorton0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DrilQuip0.19 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Dropbox0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DSW0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DTEEnergy0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DukeEnergy0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DukeRealty0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DunkinBrands0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
DuPont0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EagleMateria0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Eastman0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EastWestBanc0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EateeLauder0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Eaton0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EBAY0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ecolab0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EdisonInt0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Edwards0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EldoradoGold0.10 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ElectronArts0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EliLilly0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Emerson0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EmpireState0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Enbridge0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EnCana0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Endo0.05 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Energizer0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EnerSys0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ensco0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Entergy0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EnterpriseP0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EOG0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EQT0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Equifax0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Equinix0.78 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EquityRes0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EssexProp0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ETradeFncl0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Etsy0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EverestRe0.55 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Eversource0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Evertec0.05 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Exelon0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Expedia0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ExpeditorsIn0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ExraSpace0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ExtendedStay0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
EXXON0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
F5Networks0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FACEBOOK0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FCA0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FederatedInv0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FedEx0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FedRltyInv0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ferrari1.31 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FidelityNat0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FiftyEight0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Finisar0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FireEye0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FirstData0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FirstEnergy0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FirstHorizon0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fiserv0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fitbit0.04 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Flex0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FLIRSystems0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FlowersFoods0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Flowserve0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fluor0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fomento0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FootLocker0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ford0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fortinet0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fortive0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
fortunebrand0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Fossil0.15 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FOX0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FranklinRes0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FreeportM0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FriRepBank0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FrontierCom0.45 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FSOLAR0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
FTBank0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GameStop0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GamingLeis0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Gannett0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Gap0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Garmin0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Gartner0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GATX0.44 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Gdynamics0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GE0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GeneralMills0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Genpact0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Gentex0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GenuineParts0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GenWyoming0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GildanActive0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Gilead0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GlobPayments0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GM0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GNC0.04 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GoDaddy0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GolarLNG0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GoldmanS0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Goodyear0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GOOGLE1.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GoPro0.05 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Graco0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GraphicPack0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GreatWestern0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GROUPON0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GrubHub0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GulfportEner0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
GWPharma0.45 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HainCelest0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Halliburton0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HancockBank0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hanesbrands0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Harley-Davidson0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Harris0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hartford0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hasbro0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HCA0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HCP0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HDSupply0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HelmerichPay0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HenrySchein0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Herbalife0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hershey0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hess0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HewlettEnt0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hexcel0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HILTON0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Himax0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hingalls0.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HnRBlock0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HollyFront0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hologic0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HomeDepot0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Honda0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Honeywell0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hormel0.07 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HospitProp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HostHotels0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HoughtonMif0.05 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HowardHughes0.46 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HP0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HUBSPOT1.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HudsonPP0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Humana0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
HuntingtonB0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Huntsman0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Hyatt0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IAC0.22 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IBM0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ICE0.70 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ICICI0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IDEX0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IDEXXLabs0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ienterprises0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IllinoisTW0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Illumina0.42 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Imount0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ImperialBank0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ImperialOil0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Incyte0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Infosys0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IngersollRnd0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ingredion0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Inovalon0.05 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
INSYS0.10 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
INTEL0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Intercept0.70 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
InterPaper0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Interpublic0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IntFlavFrag0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IntGameTech0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Intrexon0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Intuit0.19 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IntuitivSurg3.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Invesco0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
InvescoMortg0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
IPGPhotonics0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ItauUnibanco0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ITTCorp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JABIL0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JacobsEnginG0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JazzPharma0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JBHunt0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JCPenney0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JD.com0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JetBlueAir0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JHenryAssc0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JLL0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JnJ0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JohnsonCont0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
JPMORGAN0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Juniper0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KansasCity0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KARAuction0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KBR0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Kellogg0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Kennametal0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Keycorp0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KilroyRealty0.22 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KimberlyC0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Kimco0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KinderMorgan0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KinrossGold0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Kirby0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KLATencor0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Kohls0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
KraftHeinz0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Kroger0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
L3Comm0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LamarAdvREIT0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LamResearch0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LaredoPetr0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Lazard0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LBrands0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LeggettPlatt0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LeggMason0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Lennar0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LennoxInter1.86 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Leucadia0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LeviStrauss0.29 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LexingtonRea0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LibertyGlob0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LibertyREIT0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LincolnElecH0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LincolnNat0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Line0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LiveNation0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LKQ0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LockheedMart0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Loews0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LouisianaPac0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Lowes0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LPLFinancial0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Lululemon0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Luxoft0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LVSands0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Lyft0.38 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
LyondellB0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Macerich0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Macys0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MadisonSqGar0.72 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MagellanMind0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MagnaInter0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ManchesterUtd0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Manpower0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Manulife0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Marathon0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MarathonOil0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Markel4.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Markit0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MARRIOTT0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MARVELL0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Masco0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MasterCard0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MATCH0.13 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Mattel0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Maxim0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
McCormick0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
McDonalds0.11 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
McGrawHill0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
McKesson0.45 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MDUResources0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MedicinesCo0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Mednax0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Medtronic0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Melco0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MercadoLibre0.99 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MerckCo0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Methanex0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MetLife0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MettlerTol1.13 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MFAFinancial0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MGIC0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MGM0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MGMGrowth0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MichaelKors0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Michaels0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Microchip0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MICRON0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MICROSOFT0.16 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Middleby0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MMarietta0.41 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MMC0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MMM0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Mohawk0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MolsonCB0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Momo0.16 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MONDELEZ0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Monster0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Moodys0.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Mosaic0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Motorola0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MSCI0.28 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MSCIMexico0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MSCIndust0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MSTANLEY0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MTBank0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MurphyOil0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Mylan0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
MyriadGenet0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nabors0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NatlFuelGas0.34 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NatOilwell0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NCRCorp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NektarTherap0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NetApp0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NETFLIX0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nevro0.24 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NewellRubb0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NewGold0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NewMarket2.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Newmont0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NewOriental0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NewRelic0.11 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
News0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NextEra0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nielsen0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NIKE0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nio0.04 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nisource0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NOBLE0.07 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NOKIA0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nordson0.24 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nordstrom0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NorfolkSouth0.18 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NorthernTrus0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NorthropG0.55 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NorwegianCL0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NRGEnergy0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NUANCE0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Nucor0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NuSkin0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NuStarEnergy0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NVIDIA0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NXP0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
NYBancorp0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OasisPetr0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Occidental0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Oceaneering0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OfficeDepot0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OGEEnerg0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OldDominion0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OldRepubIntl0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OllieBargain0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Omega0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Omnicom0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ONEOK0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ONSemicond0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OpenText0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ophthotech0.26 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OpkoHealth0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ORACLE0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OReilly0.63 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Oshkosh0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OwensCorning0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
OwensIllinoi0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PACCAR0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PackCorpAmer0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PaloAltoNet1.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PanAmerican0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Paramount0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ParkerHann0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ParsleyEnrgy0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PartyCity0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PatternEnrgy0.07 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PattersonUTI0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Paychex0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Paycom0.63 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PayPal0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Pentair0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Penumbra0.36 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PeoplesUntd0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PepsiCo0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PerkinElmer0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Perrigo0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PETROBRAS0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PetroChina0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PFG0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PFIZER0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PGnE0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PhilipMorris0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Phillips660.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Physicians0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Pinterest0.29 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PioneerNatur0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PitneyBowes0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PlainsGP0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PNCFinancial0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PolarisInd0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PolyOne0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Popular0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PortolaPharm0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PPG0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PPL0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PRAHealth0.24 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Premier0.16 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PRICELINE3.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PrincipalFin0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Procter0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Progressive0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Prologis0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ProspectCap0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ProsperityBa0.51 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Prudential0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PTC0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PublcService0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PulteGroup0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
PVH0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
QEPResources0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Qorvo0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
QTS0.26 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Qualcomm0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Quanta0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Quintiles0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RadianGroup0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RadiusHealth0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RalphLauren0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RangeRes0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Rayonier0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Raytheon1.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RealogyHldgs0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RedHat0.18 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RegalBeloit0.17 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Regency0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Regeneron0.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RegionsFin0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RelianceStee0.49 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RenaissanceR0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RepublicServ0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RingCentral0.61 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RiteAid0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RJFinancials0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RLJLodgng0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RobertHalf0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Rockwell0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RogersComm0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Roper0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RoseStone0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
RyderSystem0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Sabre0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Salesforce0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SBAComm0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Schlumberger0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Scotiabank0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ScottsMiracl0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Seagate0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SealedAir0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SeattleGen0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SeaWorld0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SEIInvest0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Sempra0.80 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SeniorHous0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ServiceMastr0.11 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ServiceNow0.49 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ShakeShack0.08 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ShellMidstrm0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SherwinW0.90 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Shopify0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SignatureBnk0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SignetJewel0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SilverWheat0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SimonProp1.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SinaCorp0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Sinopec0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SixFlagsEntm0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Skechers0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SkySolutions0.18 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SLGreenReal0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SLM0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SmithWesson0.05 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Smuckers0.45 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Snap0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SonocoCo0.39 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SONY0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Sothebys0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SouFun0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SouthernCo0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SouthwestAir0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SparkTherap0.29 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SpecBrands0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SpiritAir0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Splunk0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Spotify0.51 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SprintCorp0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SpritAeroHld0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SproutsFarm0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Square0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
StanleyBnD0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
STARBUCKS0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
StateStreet0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SteelDynamic0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Stericycle0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Stifel0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
StoreCapital0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Stryker0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SummitMat0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SuncorEnergy0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SunPower0.03 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SunstoneHote0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SunTrust0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SuperiorEner0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SVBFinancial0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SWEnergy0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SwiftTransp0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SYMANTEC0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Synaptics0.30 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Synchrony0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Synovus0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
SYSCO0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Tableau0.26 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TaiwanSemi0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Take2Interac0.66 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TangerFact0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Στόχος0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TaubmanCentR0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TDBank0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TECK0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TEConnect0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Tegna0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TeledyneTechnologies0.98 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Teleflex1.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TELUS0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TenetHealth0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Tenneco0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Teradyne0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Terex0.07 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TESLA0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TetraTech0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TEVA0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TexasInst0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Textron0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ThermoFisher0.35 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ThorIndustr0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ThreeDSyst0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Tiffany0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Tilray0.75 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TJX0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TMobile0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TollBrothers0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TorchmarkCor0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ToroCo0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TOYOTA0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TractorSupp0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TransCanada0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TransDigm0.76 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Travelers0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Travelport0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TReuters0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TrimbleNavig0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TriNet0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TrinityIndus0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Trinseo0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TRIP0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TRIPointe0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TriumphGroup0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Trowe0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Tupperware0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TurquoiseHil0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Twilio0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TWITTER0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TwoHarbors0.04 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TwoU0.28 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
TysonFoods0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Uber0.18 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ubiquiti0.36 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UBS0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UContinental0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UDR0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UGI0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UHSinc0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ulta0.55 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ultragenyx0.70 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Umpqua0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UnderArmour0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UNFI0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UnionPacific0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Unitedhealth0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UnitedRental0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UnitedTech0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Unum0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UPS0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UPWORK0.10 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
UrbanOutfitters0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
USBancorp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
USFoods0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
USSilica0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
USSTEEL0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VALE0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Valeant0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ValeroEnergy0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ValmontInd0.38 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Vantiv0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VarianMed0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Ventas0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VEREIT0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VeriSign0.23 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Verisk0.25 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Verizon0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Vertex0.22 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VFCorp0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Viacom0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ViaviSolut0.03 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VimplComSpAD0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Vipshop0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VISA0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Visteon0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VMware0.27 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Vornado0.60 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VoyaFnancial0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
VulcanMat0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WABCO0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Wabtec0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WaddellReed0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Walgreens0.16 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WALMART0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Waste0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Waters0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Wayfair0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WebsterFin0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WECEnergy0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WEIBO0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WeingRltREIT0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WellsFargo0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Welltower0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WendysComp0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WESCO0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WestDigital0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WesternUnion0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WestlakeChem0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Wex0.31 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Whaeuser0.06 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Whirlpool0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WhitingPetro0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WilliamsComp0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WilliamsSon0.40 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WisdomTree0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Wix0.27 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WorldFuel0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WPCarey0.27 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WPXEnergy0.05 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WRBerkley0.65 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WRGrace0.30 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Wyndham0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
WynnResorts0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
XcelEnergy0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Xerox0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Xilinx0.09 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Xylem0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
YamanaGold0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
YANDEX0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Yelp0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Yum0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
YYInc0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Zayo0.08 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Zebra0.32 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Zendesk0.17 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Zillow0.12 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ZimmerBiomet0.50 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ZionsBancorp0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
Zoetis0.15 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ZTO0.10 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ZYNGA0.02 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
ABInbev0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
AckrmVanHaar0.60 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Ageas0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Befimmo0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Bekaert0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Bpost0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Cofinimmo0.60 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Colruyt0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Dieteren0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Engie0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
GBL0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
KBCBank0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Mobistar0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Solvay0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Telenet0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Tessenderlo0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
UCB0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Umicore0.16 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Acacia3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Admiral5.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Aggreko5.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Antofagasta2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
AOWorld3.50 (PNC)1:2Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Ashmore1.20 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Ashtead4.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
AstonMartin7.20 (PNC)1:5Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
AstraZeneca7.25 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Avast1.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Aveva8.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Aviva0.90 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Babcock3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BAESystems1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BalfourBeaty0.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Barclays1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BarrattHomes1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BATobacco12.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BBAAviation0.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Beazley1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Bellway6.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BerkeleyGrp16.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Bodycote1.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BovisHomes5.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BritishFoods10.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BritishLand2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BritishPetroleum1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Britvic4.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BTG2.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
BTGroup1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Bunzl6.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Burberry3.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
CairnEnergy0.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
CapitalCount0.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Centamin0.54 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Centrica1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Cineworld1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
CloseBros6.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Cobham0.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Compass3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
CrestNichols1.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Croda9.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DCC16.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DerwentLondn9.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Diageo4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Dignity9.50 (PNC)1:1Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DirectLine1.05 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DixonsCarphn1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DMGT1.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DominosPizza2.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Drax1.75 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
DSSmith1.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Dunelm4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
EasyJet2.85 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Electrocomp1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Elementis1.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Essentra1.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Evraz3.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Experian4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
FirstGroup0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Fresnillo3.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Glencore0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
GoAhead6.00 (PNC)1:2Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
GreatPortlnd2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Greencore1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Greggs4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
GroupFour0.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
GSK3.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Halfords1.20 (PNC)1:2Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Halma3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Hammerson1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Hargreaves6.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Hays0.30 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
HikmaPharma6.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Hiscox3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Homeserve2.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
HowdenJoinry1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
HSBC2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
IAG1.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
ICG3.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
IGHoldings2.30 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
IHG5.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
IMI3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
IMT7.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Inchcape1.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Informa2.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Inmarsat2.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Intertek12.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Intu1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Investec1.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Itv0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
JMatthey7.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
JohnWood2.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
JupiterFund1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
JustEat1.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Kaz3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Kingfisher1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Lancashire2.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
LandSecurits3.30 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
LGEN0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Lloyds0.15 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
LSE9.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Lukoil0.30 (USD)1:5Monday 07:25 - Monday 14:30
MAGNIT0.10 (USD)1:5Monday 07:25 - Monday 14:30
ManGroup0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MarksSpencer1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Marstons0.50 (PNC)1:2Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Mediclinic4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Meggitt3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MerlinEntrtn1.20 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MichaelPage1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MicroFocus4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MitchNButlrs1.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MITIE1.60 (PNC)1:2Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MnCHotels2.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Mondi3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
MoneySupMar1.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Morrisons0.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
NationalExp1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
NationalGrid3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Next12.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Ocado2.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Paragon1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Pearson3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
PennonGroup2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Persimmon8.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Petrofac3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
PetsatHome1.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
PhoenixGroup3.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Plus5004.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Polymetal3.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
ProvidentFin8.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
PrudentialUK3.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
RBS0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
ReckittBenck20.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Redrow1.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Regus0.85 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Renishaw12.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Rentokil1.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Rightmove8.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
RioTinto7.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Rolls-Royce5.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Rotork0.90 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
RoyalMail1.90 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
RSAInsurance1.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Saga0.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Sage1.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Sainsbury1.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Samsung5.00 (USD)1:5Monday 07:25 - Monday 14:30
Savills3.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Schartered2.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Schroders6.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Segro1.30 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
SercoGroup0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
SevernTrent6.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Severstal0.05 (USD)1:5Monday 07:25 - Monday 14:30
Shaftesbury3.10 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
SIG0.55 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Smiths8.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
SNN3.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Spectris5.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
SpiraxSarco10.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
SportsDirect2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Stagecoach0.66 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
StandardLife0.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
StJames2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Synthomer1.30 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
TalkTalk0.70 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
TatenLyle2.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
TaylorWimpey0.45 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Tesco0.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
ThomasCook0.24 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
ThreeI1.55 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
TravisPerkin3.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
TulletPrebon0.90 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
TullowOil1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
UDGHealth2.50 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
UltraElect5.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Unilever7.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
UtdUtilities4.20 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Vesuvius1.60 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Victrex6.80 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Vodafone0.40 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Weir4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Whitbread12.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
WHSmith5.30 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
WilliamHill1.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
WizzAir20.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
Wolseley7.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
WPP4.00 (PNC)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:30
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Acciona0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Acerinox0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Aena0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Almirall0.08 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
AmadeusITHolding0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
ArcelorMittalESP0.80 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Atresmedia0.400 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Bankia0.01 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Bankinter0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Bbva0.040 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
BolsasMercados0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Caixabank0.02 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Cellnex0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
EBRO0.16 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Enagas0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
EnceEnergia0.12 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Endesa0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Ferrovial0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Gamesa0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
GasNatural0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Grifols0.08 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Iberdrola0.040 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
ICAirlines0.160 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Inditex0.060 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Indra0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Mapfre0.01 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
MediasetEsp0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
MeliaHotels0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
MerlinProp0.06 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
OBRASCON0.0400 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
REE0.06 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
RepsolYPF0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Sabadell0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Sacyr0.01 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Santander0.030 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
TecReunidas0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Telefonica0.100 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Viscofan0.16 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Zardoya0.060 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Accor0.07 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
ADParis0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Airbus0.16 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
AirFranceKLM0.06 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
AirLiquide0.60 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Alstom0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Arkema0.60 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Atos0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Bic0.80 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
BioMerieux0.80 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
BNPParibas0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Bollore0.02 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Bouygues0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
BureauVer0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
CapGemini0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Carrefour0.08 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Casino0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
CNPAssurance0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
CreditAgricole0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Danone0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Dassault0.21 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Dior0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Edenred0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
EDF0.06 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Eiffage0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Essilor0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Eurazeo0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
EurofinsScie1.00 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Europcar0.04 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Eurotunnel0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Eutelsat0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Faurecia0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
FoncRegions0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Gecina0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Hermes0.80 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Icade0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Iliad1.00 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Imerys0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Ingenico0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Ipsen0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
JCDecaux0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Klepierre0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Lagardere0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Legrand0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Loreal0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
LVMH0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
MetropoleTV0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Michelin0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Nexans0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Orange0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Orpea0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
PernodRicard0.80 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
PEUGEOT0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
PlastOmnium0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Publicis0.12 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
RemyCointr0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Renault0.25 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Rexel0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Rubis0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Safran0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
SaintGobain0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Sanofi0.40 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Schneider0.11 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Scor0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
SES0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
SocieteGenerale0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Sodexo0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Technicolor0.02 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Teleperform0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Tfone0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Thales0.18 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Total0.08 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Ubisoft0.50 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Valeo0.09 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Vallourec0.02 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Veolia0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Vinci0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Vivendi0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
Wendel0.30 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AIA0.16 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
BankOfChina0.01 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
BEA0.10 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
BeijingEnter0.15 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
BOCHK0.08 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
BOCOM0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CathayPacif0.20 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CCB0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaAgri0.01 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaCoal0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaLife0.06 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaLongyan0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaMerch0.14 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaOvers0.08 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaRailway0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaResLand0.09 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaResPow0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaShenhua0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaTelecom0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ChinaTower0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CITIC0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CKHutchison0.30 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CLPGroup0.40 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CNOOC0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
CRBeer0.06 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Dongfeng0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Esprit0.03 (HKD)1:5Monday 01:35 - Monday 03:55
Fosun0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
GeelyAuto0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
GuangdongInv0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
HandesonLand0.15 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
HangLung0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
HangSengBank0.45 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Hengan0.20 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
HKnChinaGas0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Huabao0.01 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
HuanengPower0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ICBC0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Jiangxi0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
KerryProps0.10 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
KunlunEnergy0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
LiAndFung0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
MTRCorp0.20 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
NWD0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
PingAn0.15 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
PowerAssets0.25 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
SEHK0.65 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ShangaiInd0.06 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Shimao0.05 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
SinoLand0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
SunHungKai0.30 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
SwirePacific0.30 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Tencent0.60 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Tingyi0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
TsingtaoBrew0.31 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Waharf0.15 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
WantWant0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Xiaomi0.12 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
XinyiGlass0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
Zhongsheng0.02 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ZTECorp0.20 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AlfaLaval0.60 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
AssaAbloy0.35 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
AtlasCopco0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Autoliv2.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Betsson0.40 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
BillerudKor0.45 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Boliden0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Castellum0.30 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Electrolux0.60 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Elekta0.44 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Ericsson0.25 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Fabege0.40 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Getinge0.40 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Handelsbank0.35 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Hexagon0.70 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
HnM0.60 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Hufvudstaden0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Husqvarna0.22 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ICAGruppen0.60 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Intrum0.80 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Investor0.60 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Kinnevik0.70 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Loomis0.90 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Lundin0.60 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Millicom3.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
NCC1.20 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Peab0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Sandvik0.22 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SCA0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SEB0.20 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Securitas0.40 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Skanska0.40 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SKF0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Sobi0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SSAB0.10 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Swedbank0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
SwedishMatch1.00 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
TeleTwo0.27 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
TeliaSonera0.25 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Trelleborg0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Volvo0.50 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Wallenstam0.35 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
ALPHA0.06 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
EEE0.20 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
Ellaktor0.03 (EUR)1:1Monday 07:35 - Monday 14:20
ELPE0.04 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
ETE0.04 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
HTO0.07 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
Jumbo0.15 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
MotorOilGR0.13 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
Mytilineos0.02 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
OPAP0.03 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
PPC0.02 (EUR)1:2Monday 07:35 - Monday 14:20
Titan0.22 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AmerSports0.12 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Cargotec0.11 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Elisa0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Fortum0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Huhtamaki0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Kemira0.03 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Kesko0.24 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Kone0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Konecranes0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Metso0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
NesteOil0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
NokianTyres0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Orion0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Rovio0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Sampo0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
StoraEnso0.04 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Tieto0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
UPMKymmene0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Valmet0.10 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Andritz0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
CAImmobilien0.13 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
Immofinanz0.04 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
OesterrPost0.15 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
OMV0.12 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
TelekAustria0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
UNIQA0.03 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
Verbund0.32 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
Voestalpine0.20 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
Wienerberger0.05 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 09:59
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
AngloAmPlat109.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
AspenPharma95.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
AVI25.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
BarclaysZAR59.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
BHPBilliton100.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Bidvest35.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Firstrand30.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
MrPrice11.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
MTN60.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Naspers690.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Netcare6.70 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
PioneerFoods50.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Remgro75.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Sanlam15.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Sasol240.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Shoprite50.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
StandardBank31.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Telkom17.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
TigerBrands105.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
Vodacom25.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Carlsberg1.20 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
ChrHansen1.10 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Coloplast1.30 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
DanskeBank0.50 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
DSV0.80 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
FLSmidth1.00 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
GNStore0.50 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
ISS0.50 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
JyskeBank0.70 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Lundbeck0.55 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Maersk42.00 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
NKT1.00 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
NovoNordisk2.00 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Novozymes1.00 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Sydbank0.70 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Topdanmark0.40 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Tryg0.50 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
VestasWind1.20 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
Wdemant0.70 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
CEZ1.50 (CZK)1:5Monday 07:20 - Monday 14:14
ERSTE6.00 (CZK)1:5Monday 07:20 - Monday 14:14
KOMERCNI6.00 (CZK)1:5Monday 07:20 - Monday 14:14
O2CR2.00 (CZK)1:5Monday 07:20 - Monday 14:14
VIG5.30 (CZK)1:5Monday 07:20 - Monday 14:14
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
CTT0.04 (EUR)1:2Monday 07:05 - Monday 15:25
EDP0.01 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
EDPRenovavei0.03 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
GalpEnergia0.01 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
JeronimoMart0.04 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
Sonae0.02 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Eurocash0.30 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
KGHM0.40 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
OrangePolska0.30 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
PEKAO0.50 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
PGE0.08 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
PGNiG0.03 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
PKNORLEN0.25 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
PKOBP0.08 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
Play0.20 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
PZU0.25 (PLN)1:5Monday 07:10 - Monday 14:44
ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
Gjensidige0.30 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
MarineHarvst0.80 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
NorskHydro0.15 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
Orkla0.25 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
Schibsted0.70 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
Statoil0.40 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
Storebrand0.12 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
Subsea0.25 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15
TGSNopec0.80 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15

H TRADE.com διατηρεί το δικαίωμα κατά καιρούς να αυξήσει τις απαιτήσεις περιθωρίου για CFD μετοχών πριν από ανακοινώσεις της εταιρείας ή εφόσον οι συνθήκες της αγοράς απαιτούν αυτές τις αυξήσεις. Οι ανοιχτές θέσεις των πελατών μπορεί να υπόκεινται σε υποχρεωτική ρευστοποίηση και ο πελάτης μπορεί να υποστεί σημαντικές απώλειες στην περίπτωση αποτυχίας να ικανοποιήσει τέτοιες απαιτήσεις εγκαίρως.

ΠροϊόνSpreads (ξεκινούν από)Μόχλευση (έως)Ώρες συναλλαγών
ACWI0.20 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
AGQ0.08 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
ChinaCSI3000.10 (HKD)1:20Monday 01:35 - Monday 03:55
DBC0.03 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
DGAZ0.38 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
DGLD0.11 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
DIA0.60 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
DSLV0.18 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
DWT0.10 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
EWT0.06 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
EWY0.25 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
FAS0.36 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
FAZ0.18 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
FXE0.20 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
IWM0.35 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
IWO0.50 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
LIT0.10 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
MDY0.90 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
MSCIMexico0.20 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00
QID0.06 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
QLD0.25 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SDOW0.07 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SDS0.04 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SFYAX0.20 (AUD)1:1Sunday 23:05 - Monday 04:55
SLV0.03 (USD)1:50Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SPXU0.12 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SPY0.40 (USD)1:100Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SQQQ1.60 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SRTY0.12 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
SSO0.20 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
TBT0.07 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
TQQQ0.85 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
TWM0.07 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
TZA0.15 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
UDOW0.13 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
UGAZ0.95 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
UGLD0.18 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
UPRO0.80 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
URTY0.95 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
USLV0.36 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
USO0.02 (USD)1:100Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
UWT0.75 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
VTI0.35 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLB0.20 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLE0.35 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLF0.10 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLI0.20 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLK0.15 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLP0.20 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLU0.15 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLV0.20 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59
XLY0.25 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59

 

Αγοράς

Ξεκινήστε τις Συναλλαγές Σήμερα

*Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις

Το CFD trading εμπεριέχει ρίσκο. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πλήρη προειδοποίηση κινδύνου.

Χρειάζεστε Βοήθεια; Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της TRADE.com

Η φιλική ομάδα υποστήριξης πελατών της TRADE.com είναι πάντα διαθέσιμη, οποιαδήποτε ώρα, για να σας εξυπηρετήσει.

Επικοινωνία