CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

Ημερομηνίες Λήξης CFDs

Οι τίτλοι CFD θα μετακυλιστούν στις ημερομηνίες λήξης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Έχετε υπόψη σας ότι:

  • Οι θέσεις που ανοίγουν στις 22:00 GMT την ημέρα λήξης θα τροποποιούνται μέσω χρέωσης ή πίστωσης ανταλλαγής αντανακλώντας την διαφορά τιμής ανάμεσα στα συμβόλαια λήξης και τα νέα συμβόλαια
  • Για την αποφυγή μετακυλίσεων CFD, οι πελάτες μπορούν να κλείσουν τις θέσεις τους CFD πριν από την ημερομηνία λήξης.
  • Τυχόν υπάρχουσες εντολές σε εκκρεμότητα (π.χ. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop ή Entry Limit) που τοποθετούνται σε έναν τίτλο καταργούνται αυτόματα την ημερομηνία λήξης στις 21:00 GMT.

Οι ημερομηνίες λήξης των συμβολαίων εξαρτώνται από τον τίτλο που ανταλλάσσετε. Οι επερχόμενες ημερομηνίες λήξης των CFD είναι οι εξής:

ΠροϊόνΗμερομηνία Μετακύλισης (Rollover)
TNOTE1023/08/2019
Spain3509/08/2019
MSCITaiwan23/08/2019
COPPER23/08/2019
Amsterdam2509/08/2019
HeatingOil23/08/2019
BTCFutures29/08/2019
VIXX16/08/2019
HongKong4523/08/2019
TBOND3023/08/2019
BrentOil23/08/2019
China5023/08/2019
Palladium23/08/2019
France4009/08/2019
WHEAT23/08/2019
Norway2009/08/2019
NaturalGas23/08/2019
Oil16/08/2019
Sweden3009/08/2019
GER10YBond30/08/2019
COCOA02/08/2019
COFFEEC09/08/2019
India5023/08/2019
Gilt10Y23/08/2019
RICE23/08/2019

Σε περίπτωση που η ρευστότητα της παλαιάς σύμβασης CFD είναι πάρα πολύ μικρή, και κατόπιν την κρίση της [variable:broker-name], η [variable:broker-name]έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μεταφορά σε μια προηγούμενη ημερομηνία από την προβλεπόμενη.

Έχετε υπόψη σας ότι για τα CFD που λήγουν θα γίνει μετακύλιση σε νέο συμβόλαιο με διαφορετική τιμή σύμφωνα με το πρόγραμμα σε αυτήν τη σελίδα σε όλες τις πλατφόρμες. Η διαφορά στην τιμή μεταξύ των υπαρχόντων CFD και των νέων CFD θα πιστωθεί/χρεωθεί στο λογαριασμό σας για τυχόν ανοιχτές θέσεις που κατέχετε. Οι μετοχές σας δεν θα επηρεαστούν καθόλου.