Trading Central

Trading Central

Trading Central

 

START TRADING NOW

Trading Central

Η Trading Central είναι ηγετικός παροχέας ερευνών για επενδύσεις σε επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής αγοράς και οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στους πελάτες της TRADE.com. Καλύπτοντας τις τάσεις, τις τιμές και το ιστορικό της αγοράς, η τεχνική ανάλυση επιτρέπει στους εμπόρους με υψηλά κίνητρα να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας MT4 της TRADE.com. 

Οι πελάτες συμβουλεύονται να μιλήσουν με τον account manager τους σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Trading Central.


Εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης

Οι κορυφαίες τεχνικές στρατηγικές της Trading Central καλύπτουν μετοχές, δείκτες, forex, προϊόντα και αγορές σταθερού εισοδήματος. Η βραβευμένη μεθοδολογία υποστηρίζεται από δείκτες δοκιμασμένους στο χρόνο, με διαγραμματικές και μαθηματικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν με τις ανάγκες διάφορων επενδυτικών στυλ, από ενδοημερήσιες συναλλαγές μέχρι μεσοπρόθεσμες συναλλαγές διακυμάνσεων (swing trading) και μακροχρόνιες επενδύσεις.

Ωφελήματα της Trading Central

  • Πρόσβαση σε ηγετικές παγκόσμιες έρευνες
  • Κάλυψη όλων των δημοφιλών μέσων CFD
  • Εύκολο άρθρωμα (plug-in) MetaTrader
  • Ανεξάρτητη ανάλυση
  • Συμμόρφωση με τις ηγετικές αρχές αγοράς

Ανεξάρτητη και Συμμορφωμένη

Οι χρηματοοικονομικές έρευνες που παράγει η Trading Central είναι ανεξάρτητες, ευθυγραμμισμένες με τα συμφέροντα των επενδυτών και απαλλαγμένες από συγκρούσεις της επενδυτικής τραπεζικής. Η Trading Central συμμορφούμενη και ρυθμιζόμενη από τρεις ηγετικές αρχές της αγοράς:

Ευρώπη: AMF (Autorité des Marchés Financiers), η Γαλλική ρυθμιστική αρχή

ΗΠΑ: TRADING CENTRAL AMERICAS, INC., Εγγεγραμμένος Σύμβουλος Επενδύσεων (Registered Investment Adviser (RIA)) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) με αριθμό IARD/CRD 801-67210

Ασία: η TRADING CENTRAL ASIA LTD έχει λάβει άδεια (με αριθμό AWI815) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SFC) του Χονγκ Κονγκ για τη διεξαγωγή ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων ‘Τύπου 4’ και ‘Τύπου 5’ (Παροχή Συμβουλών σχετικά με Χρεόγραφα και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης)

Μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη Trading Central