Bonds

Bonds

Obligasjoner

Obligasjoner utstedes av banker og myndigheter, og mange har en definert løpetid. Tradere kan kjøpe og selge CFDer for å trade på markedsprisen til obligasjonene som reagerer på regionale hendelser og bevegelser i utstedelseslandet. Hos TRADE.com tilbyr vi muligheten til å trade små investeringer med obligasjoner med høy avkastning ved hjelp av giring.

Med obligasjoner for sterling, yen, euro og dollar tilgjengelig kan klienter hos TRADE.com diversifisere og gire sin investering for å spekulere i obligasjonsavkastning. I dette interessante og stimulerende markedet setter traderne pris på lave marginer og ingen provisjon.

Key Information Document - CFDs on Bonds.pdf

TRADE.com Tradingvilkår: Obligasjoner

  • Tilrettelagt for små investeringer
  • Få giring opp til 1:100
  • Obligasjoner i sterling, yen, euro & dollar tilgjengelig
  • Effektive tradingvilkår: Lave marginer, umiddelbar igangsettelse, livetilgang til tradingdesk og kundeservice

* Giring er justert etter selskapets polise for giring
V&B gjelder for justerbar giring
Pga. teknisk variasjon så kan prisen for denne CFDen være annerledes fra prisen på tradingplattformen.

Tradingvilkår

InstrumentSpreads (Default)Giring (opptil)Tradingtider
GER10YBond0.06 (EUR)1:100Monday 06:00 - Monday 20:00
Gilt10Y0.06 (GBP)1:100Monday 07:10 - Monday 17:00
TBOND300.07 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:59
TNOTE100.06 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:59

* Under daglig pauser og under store nyheter, kan marginene økes


For mer informasjon om tradingvilkår for obligasjoner, vennligst besøk Betingelser for CFD-siden. TRADE.com reserverer retten, etter eget skjønn, å øke marginer, senke giring, kontrollere maksimum ordrebeløp og begrense klienters totale eksponering. Vennligst gå til våre Regler og Betingelser for komplette betingelser.

InstrumentSpreads (Default)Giring (opptil)* Tradingtider(GMT)
TBOND-30Y (US30YBond)0.06 (USD)1:10022:01 - 20:59
TNOTE-10Y (US10YNote)0.06 (USD)1:10022:01 - 20:59
EURO-BUND-10Y EU0.06 (EUR)1:10007:00 - 21:00
GILT-LONG UK (Gilt10Y)0.06 (GBP)1:10008:10 - 18:00

TRADE.com reserverer retten, etter eget skjønn, å øke marginer, senke giring, kontrollere maksimum ordrebeløp og begrense klienters totale eksponering. TRADE.com reserverer retten til å fra tid til annen øke marginkravene for CFDer i forkant av selskapskunngjøringer eller hvor markedsbetingelsene krever slike økninger. Klienters åpne posisjoner kan bli underlagt tvunget likvidasjon og kunden kan lide betydelige tap i tilfelle manglende oppfyllelse av slike krav i tide.

Klikk her for å se en komplett liste over nåværende forlengningsgebyrer.

Vennligst merk at selskapet kan endre sine forlengningsgebyrer fra tid til annen som følge av endringer i kredittmarkedene.

Også merk: MT4-plattformen kalkulerer forlengningsgebyrer kl 22:00 GMT og gebyr/kreditering blir debitert eller kreditert til og fra tradingkontoen. På onsdag 22:00 GMT blir forlengningsgebyrene multiplisert med tre (x3) for å kompensere for den kommende helgen.

For mer informasjon om tradingvilkår for obligasjoner, vennligst besøk Betingelser for CFD-siden. TRADE.com reserverer retten, etter eget skjønn, å øke marginer, senke giring, kontrollere maksimum ordrebeløp og begrense klienters totale eksponering. Vennligst gå til våre Regler og Betingelser for komplette betingelser.