CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

CFD utløpsdatoer

CFD-instrumenter vil bli gjenstand for rollover på utløpsdatoene iht. tabellen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Posijoner som er åpne kl. 22:00 GMT på utløpsdatoen vil bli justert via et swapgebyr eller kreditering for å reflektere differansen i pris mellom den utløpte og nye kontrakter
  • For å unngå CFD-rollovers kan klientene lukke sine CFD-posisjoner før utløpsdatoen.
  • Eventuelle løpende ordrer (dvs. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop eller Entry Limit) plassert i et instrument blir automatisk fjernet på utløpsdatoen kl. 21:00 GMT.

Utløpsdatoene på kontraktene avhenger instrumentet du handler i. Kommende CFD-utløpsdatoer er som følger:

InstrumentRolloverdato
TNOTE1024/05/2019
Spain3510/05/2019
MSCITaiwan24/05/2019
Amsterdam2510/05/2019
HeatingOil24/05/2019
BTCFutures30/05/2019
VIXX17/05/2019
HongKong4524/05/2019
TBOND3024/05/2019
BrentOil24/05/2019
China5024/05/2019
Palladium17/05/2019
France4010/05/2019
Norway2010/05/2019
NaturalGas24/05/2019
Oil17/05/2019
Sweden3010/05/2019
GER10YBond31/05/2019
India5024/05/2019
Gilt10Y24/05/2019

Hvis likviditeten i den gamle CFD-kontrakten blir for liten, har [variable:broker-name] etter eget skjønn rett til å iverksette rollover på et tidligere tidspunkt enn det som er angitt.

Vær oppmerksom på at de utløpende CFDene vil bli rullet over til en ny kontrakt med en annen kurs, i henhold til planen på denne siden, på alle plattformer. Forskjellen i kurs mellom den utløpende CFDen og den nye CFDen vil bli belastet/godskrevet kontoen din for eventuelle åpne posisjoner som du har. Din egenkapital vil ikke bli berørt i det hele tatt.

Trenger du hjelp? Kontakt TRADE.com kundeservice

TRADE.coms vennlige kundeserviceteam er alltid tilgjengelig for å hjelpe deg, døgnet rundt.

KONTAKT