CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

CFD utløpsdatoer

CFD-instrumenter vil bli gjenstand for rollover på utløpsdatoene iht. tabellen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Posijoner som er åpne kl. 22:00 GMT på utløpsdatoen vil bli justert via et swapgebyr eller kreditering for å reflektere differansen i pris mellom den utløpte og nye kontrakter
  • For å unngå CFD-rollovers kan klientene lukke sine CFD-posisjoner før utløpsdatoen.
  • Eventuelle løpende ordrer (dvs. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop eller Entry Limit) plassert i et instrument blir automatisk fjernet på utløpsdatoen kl. 21:00 GMT.

Utløpsdatoene på kontraktene avhenger instrumentet du handler i. Kommende CFD-utløpsdatoer er som følger:

InstrumentRolloverdato
Spain3511/10/2019
MSCITaiwan25/10/2019
Amsterdam2511/10/2019
SOYBEAN25/10/2019
HeatingOil25/10/2019
BTCFutures31/10/2019
VIXX11/10/2019
HongKong4525/10/2019
BrentOil25/10/2019
China5025/10/2019
France4011/10/2019
Norway2011/10/2019
NaturalGas25/10/2019
Oil18/10/2019
Sweden3011/10/2019
India5025/10/2019
RICE25/10/2019

Hvis likviditeten i den gamle CFD-kontrakten blir for liten, har [variable:broker-name] etter eget skjønn rett til å iverksette rollover på et tidligere tidspunkt enn det som er angitt.

Vær oppmerksom på at de utløpende CFDene vil bli rullet over til en ny kontrakt med en annen kurs, i henhold til planen på denne siden, på alle plattformer. Forskjellen i kurs mellom den utløpende CFDen og den nye CFDen vil bli belastet/godskrevet kontoen din for eventuelle åpne posisjoner som du har. Din egenkapital vil ikke bli berørt i det hele tatt.