CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

CFD utløpsdatoer

CFD-instrumenter vil bli gjenstand for rollover på utløpsdatoene iht. tabellen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Posijoner som er åpne kl. 22:00 GMT på utløpsdatoen vil bli justert via et swapgebyr eller kreditering for å reflektere differansen i pris mellom den utløpte og nye kontrakter
  • For å unngå CFD-rollovers kan klientene lukke sine CFD-posisjoner før utløpsdatoen.
  • Eventuelle løpende ordrer (dvs. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop eller Entry Limit) plassert i et instrument blir automatisk fjernet på utløpsdatoen kl. 21:00 GMT.

Utløpsdatoene på kontraktene avhenger instrumentet du handler i. Kommende CFD-utløpsdatoer er som følger:

InstrumentRolloverdato
TNOTE1023/08/2019
Spain3509/08/2019
MSCITaiwan23/08/2019
COPPER23/08/2019
Amsterdam2509/08/2019
HeatingOil23/08/2019
BTCFutures29/08/2019
VIXX16/08/2019
HongKong4523/08/2019
TBOND3023/08/2019
BrentOil23/08/2019
China5023/08/2019
Palladium23/08/2019
France4009/08/2019
WHEAT23/08/2019
Norway2009/08/2019
NaturalGas23/08/2019
Oil16/08/2019
Sweden3009/08/2019
GER10YBond30/08/2019
COCOA02/08/2019
COFFEEC09/08/2019
India5023/08/2019
Gilt10Y23/08/2019
RICE23/08/2019

Hvis likviditeten i den gamle CFD-kontrakten blir for liten, har [variable:broker-name] etter eget skjønn rett til å iverksette rollover på et tidligere tidspunkt enn det som er angitt.

Vær oppmerksom på at de utløpende CFDene vil bli rullet over til en ny kontrakt med en annen kurs, i henhold til planen på denne siden, på alle plattformer. Forskjellen i kurs mellom den utløpende CFDen og den nye CFDen vil bli belastet/godskrevet kontoen din for eventuelle åpne posisjoner som du har. Din egenkapital vil ikke bli berørt i det hele tatt.