Regulering

Merk: Den engelske versjonen av denne avtalen er den styrende versjonen og skal seire når det er uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen og de andre versjonene.

Regulering

Regulering

TRADE.com er en merkevare fra Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), et Kypriotisk Investeringsfirma (CIF), lisensiert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under lisensnr 227/14. Under vil du finne alle regulerende policyer:

Regler & vilkår

Denne klientavtalen regulerer alle regler og vilkår relatert til tjenestene som Selskapet vil tilby deg og handlingene relatert til utførelsen av dine trader.

Mer

Marginkrav

Marginkravpolicyen gir eksempeler og setter reglene for minimumskapitalen påkrevd for å åpne en posisjon.

Mer

Policy for beste utførelse

Meningen med denne policyen er å etablere effektive arrangementer for å få, når Leadcapital Markets Ltd heretter kalt ”Selskapet”, utfører klientens ordre, de beste mulige resultatene for sine klienter.

Mer

Risikoadvarsel

Risikoadvarselspolicyen er for å gi Klienten tilfredsstillende retningslinjer om naturen og risikoen til økonomiske instrumenter.

Mer

Personvernpolicy

Personvernpolicyen forklarer hvordan Selskapet beskytter personvernet og oppbevaringen av klienters personlige og økonomiske informasjon.

Mer

Klientkategoriseringspolicy

Klientkategoriseringspolicyen gir klienter kategorier under Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Mer

Policy for kompenasjonsfond for investorer

Målet med fondet er å sikre kravene til dekte klienter mot medlemmer av fondet.

Mer

Policy for klagebehandling

Policy for klagebehandling forklarer prosessene som følges ved behandling av klager mottatt fra klienter.

Mer

Tjenester på tvers av grenser

Linker til alle relevante EEA-regulatorer hvor Selskapet har tillatelse til å tilby investeringstjenester på tvers av grenser.

Mer

Premiepolicy

Premiepolicy beskriver vilkår og betingelser for selskapets gavepolicy og prosedyre.

Mer