Ogólne warunki przyznawania nagród

Lead Capital Markets Limited („Firma”) może zdecydować o przyznaniu Klientom dodatku/nagrody/upominku/premii (zwanej dalej „Nagrodą”) z zastrzeżeniem pewnych warunków, jakie zostaną ustalone przez Firmę, według własnego uznania.

Klienci będą mogli skorzystać z dowolnej z wymienionych poniżej nagród, gdy tylko dokończą proces rejestracji, jednakże z wyjątkiem klientów zamieszkałych w ograniczonych jurysdykcjach wymienionych w umowie klienta detalicznego, a także w dowolnym z następujących państw:
Algieria, Anguilla, Azerbejdżan, Bahamy, Bangladesz, Belgia, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brunei Darussalam, Burundi, Kanada, Kambodża, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kolumbia, Komory, Cypr, Dżibuti, Dominika, Dominikana, Egipt, Gwinea Równikowa, Etiopia, Wyspy Owcze, Gabon, Gambia, Grenada, Grecja, Gwinea, Gwinea Bissau, Indie, Indonezja, Jersey, Kenia, Ludowo Demokratyczna Republika Korei, Republika Korei, Kirgistan, Laotańska Republika Demokratyczna, Liban, Lesotho, Liberia , Libii, Makao, Madagaskar, Malawi, Wyspy Marshalla, Majotta, Mongolia, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Polska, Federacja Rosyjska, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Samoa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Surinam, Tadżykistan, Zjednoczona Republika Tanzanii, Togo, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Stany Zjednoczone, Uzbekistan, Wietnam, Zambia, Zimbabwe.

Jeżeli Klient nie życzy sobie otrzymania dodatku lub pragnie go anulować, może to zrobić informując o swojej woli obsługę klienta za pośrednictwem adresu e-mail support@trade.com lub kontaktując się z opiekunem/menedżerem konta.

Uwaga. Kada nagroda podlega miêdzy innymi odrêbnym warunkom uytkowania.

 

a. Nagroda powitalna 25 USD

Nagroda powitalna jest dostępna dla wszystkich klientów (na platformie WebTrader), którzy zarejestrują konto w naszej firmie i spełnią odpowiednie wymagania.Klient otrzyma niniejszy prezent w przypadku:

Klient otrzyma nagrodę tylko raz po zakończeniu rejestracji w odpowiedniej walucie podstawowej konta. Nagrodę można natychmiast zainwestować. Nagroda powitalna nie zależy od depozytu.

Wyłącznie zyski wygenerowane za pomocą nagrody podlegają natychmiastowej wypłacie, jednak dopiero po określeniu zgodności klienta z określonymi przez Spółkę zasadami akceptacji w ramach procesu przyjęcia, który obejmuje między innymi:

1. Dowód tożsamości - taki jak paszport, czyli wyraźną, aktualną kopię wydanego przez rząd dokumentu ze zdjęciem, który zawiera pełne imię i nazwisko klienta (podane podczas tworzenia konta), datę urodzenia i datę ważności dokumentu.
2. Potwierdzenie miejsca zamieszkania – nową (nie starszą niż 6 miesięcy) wyraźną kopię wyciągu bankowego, rachunku lub lokalnego dokumentu fiskalnego, wskazującego imię i nazwisko klienta (podane podczas tworzenia konta), datę wydania i adres zamieszkania.

W przypadku strat wpłata klienta i prezent zostaną proporcjonalnie zmniejszone przy wypłacie.

 

b. Nagroda za instalację aplikacji mobilnej 20 USD

Nagroda będzie dostępna dla kwalifikujących się klientów, gdy firma wyśle klientowi wiadomość e-mail i/lub wiadomość podczas logowania na elektronicznej platformie transakcyjnej, zawierającą ofertę przyjęcia podarunku.

Aby kwalifikować się do uzyskania nagrody, klient musi spełniać wszystkie opisane poniżej kryteria:
1. Pomyślnie zarejestrować konto na stronie Spółki i spełniać wszystkie wymagania KYC i inne wymogi odnoszące się do rejestracji, zgodne z umową usług inwestycyjnych dla klientów detalicznych oraz klientów branżowych („ISA”),
2. Zalogować się na swoim koncie z jednej z tradycyjnych internetowych platform transakcyjnych dostępnych przy użyciu komputera PC.
3. Otrzymać ofertę przyjęcia nagrody.

Klient otrzymuje nagrodę tylko raz po spełnieniu powyższych wymagań, w odpowiedniej walucie podstawowej konta. Nagrodę można natychmiast zainwestować. Nagroda za instalację aplikacji mobilnej nie zależy od depozytu i może być natychmiast wypłacona jak również/lub wszelkie wygenerowane za jaj pomocą zyski.

 

c. Inne programy

Rabatowy program lojalnościowy

Wszyscy klienci, którzy dokonali wpłaty, niezależnie od tego czy są aktywni czy nieaktywni, podlegają kwalifikacji do rabatowego programu lojalnościowego w oparciu staż od złożenia pierwszego depozytu. Na podstawie stażu i spreadów klienci otrzymują cotygodniowe zwroty gotówkowe na konto.

Odsetek rabatu przydzielany na podstawie stażu:

0-3 miesięcy - 5% rabatu

3-6 miesięcy - 10% rabatu

6-12 miesięcy - 15% rabatu

1-2 lata - 20% rabatu

2-3 lata - 25% rabatu

Ponad 3 lata - do 30%

1)            Powiadomienia i czas trwania oferty

Klienci zostaną powiadomieni o rabatowym programie lojalnościowym opartym na spreadach za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej informacje o metodologii  zapłaty części spreadu wygenerowanego na podstawie ich transakcji („Rabatu”). Dopuszczalna wysokość rabatu będzie zależeć od stażu konta klienta.

Rabat automatycznie zasili konto klienta raz w tygodniu w poniedziałki, a czas trwania rabatowego programu lojalnościowego wyniesie 365 dni od dnia, w którym funkcja została aktywowana.

2)            Aspekty techniczne programu

Firmowy system CRM umożliwia uczestnictwo w rabatowym programie lojalnościowym każdemu klientowi. Klienci będą mieć zagwarantowaną pełną przejrzystość, co do całkowitej sumy rabatów oraz kwot rabatów w zależności od instrumentów, które będą zawsze dostępne do natychmiastowej wypłaty bez dodatkowych  warunków. 

Przyjęcie lub odrzucenie dowolnych klientów w ramach programu leży wyłącznie w gestii Spółki


Nagroda zostanie natychmiast wycofana w przypadku klientów, którzy wydają się nadużywać tej oferty. LCM zastrzega sobie prawo do wycofania/anulowania Nagrody w każdej chwili, w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia nadużycia oferty. „Nadużycie” oraz „zachowanie wskazujące na nadużycie” obejmuje m.in. otwieranie wielu kont w celu wielokrotnego odbioru dodatków, prowadzenie przez samego klienta lub w porozumieniu z innymi osobami działań, których natura może prowadzić do konkluzji, że jedynym celem jest uzyskanie nagrody, wprowadzanie wzorców działalności transakcyjnej, które sugerują oszustwo, manipulację, arbitraż typu cash-back lub próby ugrania pozbawionych ryzyka zysków przy wykorzystaniu nagrody.
Ponadto, w przypadku naruszenia dowolnego z warunków przyznawania nagród przez LCM lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działania klienta miały na celu oszustwo lub uzyskanie nieuczciwej lub niezamierzonej przewagi, LCM zastrzega sobie prawo do anulowania każdej próby wypłaty zysku, tymczasowego lub stałego zamknięcia lub zawieszenia kont(a) uznanych za stosujące nadużycia, anulowania wszelkich zleceń i unieważnienia wszystkich zysków. W takich okolicznościach LCM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje unieważnienia dodatków, w tym m.in. anulowania zleceń i zamknięcia pozycji.
LCM jest jedynym arbitrem niniejszych ogólnych warunków przyznawania nagród oraz wszelkich innych kwestii wynikających z niniejszej promocji. Wyjątki od niniejszych warunków leżą w wyłącznej gestii kierownictwa LCM, a wszelkie decyzje w tym zakresie są ostateczne. LCM zastrzega sobie prawo do rewizji, wycofania lub zastrzeżenia oferty w dowolnym momencie, bez uprzedniego poinformowania.
LCM nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika wskutek transakcji zawartych w odniesieniu do tej oferty. Istnieje poważne ryzyko utraty całego początkowego kapitału inwestycyjnego. Wyłączenie odpowiedzialności w odniesieniu do nagród Nagrody są oferowane wyłącznie według uznania kierownictwa. Użytkownik nie powinien przyjmować żadnych nagród przed zrozumieniem, że Ogólne warunki przyznawania nagród wiążą się ze zobowiązaniem do handlu przez długi okres.

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt