Ogólne warunki przyznawania nagród

Lead Capital Markets Limited („Firma”) może zdecydować o przyznaniu Klientom dodatku/nagrody/upominku/premii (zwanej dalej „Nagrodą”) z zastrzeżeniem pewnych warunków, jakie zostaną ustalone przez Firmę, według własnego uznania.
Klienci stają się upoważnieni do otrzymania jednej z poniższych nagród, po spełnieniu wymagań postawionych przez Firmę, w odniesieniu do zgodności z prawem i przeprowadzeniu weryfikacji klienta.
Jeżeli Klient nie życzy sobie otrzymania dodatku lub pragnie go anulować, może to zrobić informując o swojej woli obsługę klienta za pośrednictwem adresu e-mail support@trade.com lub kontaktując się z opiekunem/menedżerem konta.
a.    Nagroda powitalna 25 USD
Nagroda powitalna jest dostępna dla wszystkich klientów (na platformie WebTrader), którzy zarejestrują konto w naszej firmie i spełnią odpowiednie wymagania.Klient otrzyma niniejszy prezent w przypadku:

a.    Rejestracji, oraz
b.    Weryfikacji numeru telefonu.

Zyski wygenerowane za pomocą przyznanej nagrody mogą być natychmiast wypłacone.


Nagroda zostanie natychmiast wycofana w przypadku klientów, którzy wydają się nadużywać tej oferty. LCM zastrzega sobie prawo do wycofania/anulowania Nagrody w każdej chwili, w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia nadużycia oferty. „Nadużycie” oraz „zachowanie wskazujące na nadużycie” obejmuje m.in. otwieranie wielu kont w celu wielokrotnego odbioru dodatków, prowadzenie przez samego klienta lub w porozumieniu z innymi osobami działań, których natura może prowadzić do konkluzji, że jedynym celem jest uzyskanie nagrody, wprowadzanie wzorców działalności transakcyjnej, które sugerują oszustwo, manipulację, arbitraż typu cash-back lub próby ugrania pozbawionych ryzyka zysków przy wykorzystaniu nagrody.
Ponadto, w przypadku naruszenia dowolnego z warunków przyznawania nagród przez LCM lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działania klienta miały na celu oszustwo lub uzyskanie nieuczciwej lub niezamierzonej przewagi, LCM zastrzega sobie prawo do anulowania każdej próby wypłaty zysku, tymczasowego lub stałego zamknięcia lub zawieszenia kont(a) uznanych za stosujące nadużycia, anulowania wszelkich zleceń i unieważnienia wszystkich zysków. W takich okolicznościach LCM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje unieważnienia dodatków, w tym m.in. anulowania zleceń i zamknięcia pozycji.
LCM jest jedynym arbitrem niniejszych ogólnych warunków przyznawania nagród oraz wszelkich innych kwestii wynikających z niniejszej promocji. Wyjątki od niniejszych warunków leżą w wyłącznej gestii kierownictwa LCM, a wszelkie decyzje w tym zakresie są ostateczne. LCM zastrzega sobie prawo do rewizji, wycofania lub zastrzeżenia oferty w dowolnym momencie, bez uprzedniego poinformowania.
LCM nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika wskutek transakcji zawartych w odniesieniu do tej oferty. Istnieje poważne ryzyko utraty całego początkowego kapitału inwestycyjnego. Wyłączenie odpowiedzialności w odniesieniu do nagród Nagrody są oferowane wyłącznie według uznania kierownictwa. Użytkownik nie powinien przyjmować żadnych nagród przed zrozumieniem, że Ogólne warunki przyznawania nagród wiążą się ze zobowiązaniem do handlu przez długi okres.

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt