Licencje i przepisy

Usługi transgraniczne : ‎Łącza do wszystkich właściwych regulatorów EOG, w miejscach gdzie firma jest upoważniona do świadczenia transgranicznych usług inwestycyjnych.

KRAJ INSTYTUCJA NADZORU FINANSOWEGO ‎ŁĄCZE REJESTRACJI TRANSGRANICZNEJ
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA) Więcej
Bulgaria Комисията за финансов надзор (КФН - Bulgarian FSC) Więcej
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Więcej
Czech Republic Česká Národní Banka (CNB) (Czech National Bank) Więcej
Denmark Finanstilsynet (DFSA) (Danish Financial Supervisory Authority) Więcej
Estonia Finantsinspektsioon (FSAEE) Więcej
Finland Finanssivalonta (FIN-FSA) (Financial Supervisory Authority of Finland) Więcej
France Autorité des Marchés Financiers (AMF)
OR
The Financial Firms Register (REGAFI)
Więcej
Germany Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Federal Financial Supervisory Authority) Więcej
Greece Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Więcej
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB) (Central Bank of Hungary) Więcej
Iceland Fjármálaeftirlitid (FME) Więcej
Ireland Central Bank of Ireland (CBI) Więcej
Italy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (National Commission for Companies and the Stock Exchange) Więcej
Latvia Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Więcej
Liechtenstein Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Więcej
Lithuania Lietuvos Bankas Eurosistema Więcej
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Więcej
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA) Więcej
Netherlands De Autoriteit Financiële Markten (AFM) Więcej
Norway Finanstilsynet (NFSA) (Financial Supervisory Authority of Norway) Więcej
Poland Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Więcej
Portugal Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) Więcej
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) Więcej
Slovak Republic Národná Banka Slovenska (NBS) Więcej
OR
Więcej
Slovenia Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Więcej
Spain Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spanish Securities Market Commission) Więcej
Switzerland Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) Więcej
Sweden Finansinspektionen (FI) (Financial Supervisory Authority) Więcej
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) Więcej

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt