Logowanie Zapisz się

CFD Expiration Dates

Daty wygasania CFD w Grudzień:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
Palladium27 Dec1 Dec
GER10YBond7 Dec1 Dec
Japan2257 Dec1 Dec
Copper27 Dec1 Dec
JPN10yBond12 Dec8 Dec
Spain3515 Dec8 Dec
France4015 Dec8 Dec
Sweden3015 Dec8 Dec
Amsterdam2515 Dec8 Dec
Europe5015 Dec8 Dec
USA3015 Dec8 Dec
Germany3015 Dec8 Dec
UK10015 Dec8 Dec
USA50015 Dec8 Dec
USTECH10015 Dec8 Dec
USA200015 Dec8 Dec
Italy4015 Dec8 Dec
Swiss2015 Dec8 Dec
Poland2015 Dec8 Dec
Greece2015 Dec8 Dec
Denmark2015 Dec8 Dec
DollarIndex18 Dec15 Dec
Oil19 Dec15 Dec
US10YNote19 Dec8 Dec
US30YBond19 Dec8 Dec
VIXX20 Dec15 Dec
Sydney20021 Dec15 Dec
SAfrica4021 Dec15 Dec
Moscow5021 Dec15 Dec
Norway2521 Dec15 Dec
NaturalGas27 Dec22 Dec
Gilt10Y27 Dec22 Dec
HongKong4528 Dec22 Dec
MSCITaiwan28 Dec22 Dec
India5028 Dec22 Dec
BrentOil28 Dec22 Dec
China5028 Dec22 Dec
Soybeans12 Jan22 Dec
Rice12 Jan22 Dec
Platinum29 Jan29 Dec

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 22:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 22:00 GMT, jak również opłatom za zamknięcie i ponowne otwarcie pozycji.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 22:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące oczekujące zlecenia (Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) złożone na instrumenty, zostaną dostosowane tak, aby symetrycznie (punkt po punkcie) odzwierciedlały różnice cen pomiędzy kontraktem wygasającym, a nowym kontraktem.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt