Daty wygasania CFD w Kwiecień:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
Platinum26 Apr31 Mar
Cocoa15 May7 Apr
Coffee18 May14 Apr
Cotton8 May14 Apr
VIXX19 Apr14 Apr
Oil20 Apr14 Apr
Norway2520 Apr14 Apr
Spain 3521 Apr14 Apr
Norway2520 Apr14 Apr
Spain3521 Apr14 Apr
France4021 Apr14 Apr
Sweden3021 Apr14 Apr
Amsterdam2521 Apr14 Apr
Greece2021 Apr14 Apr
Denmark2021 Apr14 Apr
Sugar28 Apr14 Apr
NaturalGas26 Apr21 Apr
HongKong4527 Apr21 Apr
MSCITaiwan27 Apr21 Apr
India5027 Apr21 Apr
China5027 Apr21 Apr
HeatingOil28 Apr21 Apr
BrentOil28 Apr21 Apr
Wheat12 May21 Apr
Corn12 May21 Apr
Soybeans12 May21 Apr
Rice12 May21 Apr
Rice27 Apr28 Apr
Copper5 May28 Apr

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące zlecenia (stop, limit, entry stop i entry limit) dodane do tych instrumentów zostaną automatycznie usunięte w dniu rolowania o godzinie 21:00 GMT. Klienci mogą jednak uniknąć rolowania CFD, zamykając otwarte pozycje przed datą rolowania.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt