Daty wygasania CFD w Sierpień:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
Cocoa14 Sep04 Aug
Coffee19 Sep11 Aug
VIXX16 Aug11 Aug
Norway2517 Aug11 Aug
Spain3518 Aug11 Aug
France4018 Aug11 Aug
Sweden3018 Aug11 Aug
Amsterdam2518 Aug11 Aug
Greece2018 Aug11 Aug
Denmark2018 Aug11 Aug
Oil22 Aug18 Aug
Palladium27 Sep25 Aug
Wheat14 Sep25 Aug
Rice14 Sep25 Aug
NaturalGas29 Aug25 Aug
HongKong4530 Aug25 Aug
MSCITaiwan30 Aug25 Aug
China5030 Aug25 Aug
India5031 Aug25 Aug
BrentOil31 Aug25 Aug
HeatingOil31 Aug25 Aug

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące oczekujące zlecenia (Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) złożone na instrumenty, zostaną dostosowane tak, aby symetrycznie (punkt po punkcie) odzwierciedlały różnice cen pomiędzy kontraktem wygasającym, a nowym kontraktem.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt