Daty wygasania CFD w Styczeń:

Platform NameActual Expiration dateRoll over date
VIXX18-Jan13-Jan
Norway2519-Jan13-Jan
Spain3520-Jan13-Jan
France4020-Jan13-Jan
Sweden3020-Jan13-Jan
Amsterdam2520-Jan13-Jan
Oil20-Jan13-Jan
Greece2020-Jan13-Jan
Denmark2020-Jan13-Jan
Platinum27-Jan13-Jan
HongKong4526-Jan20-Jan
India5026-Jan20-Jan
NaturalGas27-Jan20-Jan
MSCITaiwan30-Jan27-Jan
China5030-Jan27-Jan
BrentOil31-Jan27-Jan

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące zlecenia (stop, limit, entry stop i entry limit) dodane do tych instrumentów zostaną automatycznie usunięte w dniu rolowania o godzinie 21:00 GMT. Klienci mogą jednak uniknąć rolowania CFD, zamykając otwarte pozycje przed datą rolowania.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt