Daty wygasania CFD w luty:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
Cocoa16 Mar3 Feb
VIXX15 Feb10 Feb
Norway2516 Feb10 Feb
Spain3517 Feb10 Feb
France4017 Feb10 Feb
Sweden3017 Feb10 Feb
Amsterdam2517 Feb10 Feb
Greece2017 Feb10 Feb
Denmark2017 Feb10 Feb
Cotton9 Mar10 Feb
Coffee21 Mar10 Feb
Oil21 Feb17 Feb
India5023 Feb17 Feb
NaturalGas24 Feb17 Feb
Sugar28 Feb17 Feb
HongKong4527 Feb24 Feb
MSCITaiwan27 Feb24 Feb
China5027 Feb24 Feb
BrentOil28 Feb24 Feb
Wheat14 Mar24 Feb
Corn14 Mar24 Feb
Soybeans14 Mar24 Feb
Rice14 Mar24 Feb
HeatingOil28 Feb24 Feb

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące zlecenia (stop, limit, entry stop i entry limit) dodane do tych instrumentów zostaną automatycznie usunięte w dniu rolowania o godzinie 21:00 GMT. Klienci mogą jednak uniknąć rolowania CFD, zamykając otwarte pozycje przed datą rolowania.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt