Daty wygasania CFD w Czerwiec:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
Cocoa14 July2 June
Ger10YBond8 June2 June
Japan2258 June2 June
Coffee19 July9 June
JPN10yBond12 June9 June
Sydney20015 June9 June
SAfrica4015 June9 June
Moscow5015 June9 June
Spain3515 June9 June
France4016 June9 June
Norway2515 June9 June
Sweden3016 June9 June
Amsterdam2516 June9 June
Europe5016 June9 June
USA3016 June9 June
Germany3016 June9 June
UK10016 June9 June
USA50016 June9 June
USTECH10016 June9 June
USA200016 June9 June
Italy4016 June9 June
Swiss2016 June9 June
Poland2016 June9 June
Greece2016 June9 June
Denmark2016 June9 June
Sugar30 June16 June
Cotton7 July16 June
DollarIndex19 June16 June
Oil20 June16 June
VIXX21 June16 June
US10YNote21 June16 June
US30YBond21 June16 June
Wheat14 July23 June
Corn14 July23 June
Soybeans14 July23 June
Rice14 July23 June
NaturalGas28 June23 June
Gilt10Y28 June23 June
HongKong4529 June23 June
MSCITaiwan29 June23 June
India5029 June23 June
China5029 June23 June
BrentOil30 June23 June
HeatingOil30 June23 June
Copper27 June30 June

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące zlecenia (stop, limit, entry stop i entry limit) dodane do tych instrumentów zostaną automatycznie usunięte w dniu rolowania o godzinie 21:00 GMT. Klienci mogą jednak uniknąć rolowania CFD, zamykając otwarte pozycje przed datą rolowania.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt