Daty wygasania CFD w Marzec:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
GER10YBond8 Mar3 Mar
Japan2259 Mar3 Mar
JPN10yBond10 Mar3 Mar
Copper29 Mar 3 Mar
DollarIndex13 Mar10 Mar
Sydney20016 Mar10 Mar
SAfrica4016 Mar10 Mar
Moscow5016 Mar10 Mar
Norway2516 Mar10 Mar
Spain3517 Mar10 Mar
France4017 Mar10 Mar
Sweden3017 Mar10 Mar
Amsterdam2517 Mar10 Mar
Europe5017 Mar10 Mar
USA3017 Mar10 Mar
Germany3017 Mar10 Mar
UK10017 Mar10 Mar
USA50017 Mar10 Mar
USTECH10017 Mar10 Mar
USA200017 Mar10 Mar
Italy4017 Mar10 Mar
Swiss2017 Mar10 Mar
Poland2017 Mar10 Mar
Greece2017 Mar10 Mar
Denmark2017 Mar10 Mar
Oil21 Mar17 Mar
VIXX22 Mar17 Mar
US10YNote22 Mar17 Mar
US30YBond22 Mar17 Mar
Palladium29 Mar17 Mar
NaturalGas29 Mar24 Mar
Gilt10Y29 Mar24 Mar
HongKong4530 Mar24 Mar
MSCITaiwan30 Mar24 Mar
India5030 Mar24 Mar
China5030 Mar24 Mar
BrentOil 31 Mar24 Feb

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące zlecenia (stop, limit, entry stop i entry limit) dodane do tych instrumentów zostaną automatycznie usunięte w dniu rolowania o godzinie 21:00 GMT. Klienci mogą jednak uniknąć rolowania CFD, zamykając otwarte pozycje przed datą rolowania.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt