Daty wygasania CFD w Październik:

Nazwa platformyRzeczywista data wygasaniaData rolowania
Spain3520 Oct13 Oct
France4020 Oct13 Oct
Sweden3020 Oct13 Oct
Amsterdam2520 Oct13 Oct
Greece2020 Oct13 Oct
Denmark2020 Oct13 Oct
Oil20 Oct13 Oct
VIXX18 Oct13 Oct
Norway2519 Oct13 Oct
India5026 Oct20 Oct
NaturalGas27 Oct20 Oct
Soybeans14 Nov27 Oct
Rice14 Nov27 Oct
HongKong4530 Oct27 Oct
MSCITaiwan30 Oct27 Oct
China5030 Oct27 Oct
BrentOil31 Oct27 Oct
HeatingOil31 Oct27 Oct

*Należy pamiętać, że wygasające kontrakty CFD na platformach MT4 zostaną wydłużone na okres nowej umowy z inną ceną zgodnie z powyższym harmonogramem. Klienci posiadający otwarte pozycje o 21:00 GMT w dniu rolowania będą podlegać korekcie różnicy cen pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem za pośrednictwem swapu lub obciążenia, które zostanie pobrane z salda rachunku o 21:00 GMT, jak również opłatom za zamknięcie i ponowne otwarcie pozycji.
Jeśli nowy kontrakt będzie miał wyższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia. Jeśli nowy kontrakt będzie miał niższą cenę niż kontrakt wygasający, długie pozycje (kupna) zostaną obciążone pozytywną korektą z tytułu wydłużenia, a krótkie pozycje (sprzedaży) zostaną obciążone negatywną korektą z tytułu wydłużenia. Aby uniknąć likwidacji, zaleca się utrzymanie dostępnego salda rachunku wystarczającego do wyrównania wszelkich negatywnych korekt o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania.
Wszelkie istniejące oczekujące zlecenia (Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) złożone na instrumenty, zostaną dostosowane tak, aby symetrycznie (punkt po punkcie) odzwierciedlały różnice cen pomiędzy kontraktem wygasającym, a nowym kontraktem.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt