Polityka dźwigni finansowej

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Polityka dźwigni finansowej

Polityka dźwigni finansowej

1. Wstęp

Leadcapital Markets Ltd („Spółka” lub „LCM”) ustanowiła zasadę dźwigni finansowej (zwaną dalej „Polityką”) która ma zastosowanie do wszystkich klientów detalicznych. Celem tej polityki jest określenie praktyk Spółki w odniesieniu do dźwigni finansowej w celu zwiększenia ochrony inwestorów. 

Dźwignia jest to stosunek wielkości transakcji do rzeczywistej transakcji inwestycyjnej wykorzystanej dla określenia marży.  Dźwignia umożliwia klientowi inwestowanie bez konieczności wpłacenia pełnej kwoty. Zamiast tego wymagana jest kwota marży. Na przykład, dźwignia 50:1, znana również jako 2% wymaganej marży oznacza, że 2 000 USD kapitału jest wymagane do rozpoczęcia zlecenia o wartości 100 000 USD. Dźwignia zwiększa zarówno wpływ wzrostu jak i ryzyko spadku, gdyż rachunek jest teraz o wiele bardziej narażony i czuły na zmiany cen.

 

2. Zakres i zastosowanie

Polityka ma zastosowanie do wszystkich klientów detalicznych, którzy spekulują na krótkoterminowych zmianach cen CFD, które są produktami złożonymi i mogą być trudne do zrozumienia dla większości z nich, w odniesieniu do zagrożeń. Znajduje to odzwierciedlenie w wymogu oceny adekwatności jako części procesu otwarcia konta. Przyjęliśmy złożony proces oceny wiedzy i doświadczenia klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych, który wprowadzono w celu sprawdzenia, czy rozumieją powiązane ryzyko i określenia, czy produkty firmy są dla nich odpowiednie.

Dźwignia finansowa działa jako modyfikator konta. Nie tylko zwiększa potencjalne zyski, ale również zwiększa ryzyko, co jest w odniesieniu do niemal wszystkich zamiarów i celów porównywalne z wykorzystaniem dużo większego rachunku. Istnieje jednak jedna zasadnicza różnica, której zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Straty na koncie nie mogą przekroczyć salda konta. 

 

3. Nasze zobowiązanie

Sprawiedliwe traktowanie klientów jest głównym elementem naszej kultury korporacyjnej i etosu.

Naszym obowiązkiem jest działać uczciwie, rzetelnie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klientów we wszystkich z nimi kontaktach.

W odniesieniu do dźwigni i marży do naszych obowiązków należy:

a) określenie poziomów dźwigni finansowej, które odzwierciedlają wiedzę i doświadczenie klienta w inwestowaniu w złożone instrumenty finansowe, takie jak CFD, biorąc pod uwagę, że handel z dźwignią i marżą jest kluczową cechą handlu CFD,

b) zwrócenie uwagi na nasz obowiązek uczciwego traktowania klienta, dla uniknięcia agresywnych praktyk stosowania dźwigni wobec niego,

c) zwrócenie uwagi na podstawowe fundamenty wydajności instrumentu finansowego, na którym oparty jest CFD, w tym historyczną zmienność, głębokość rynku [płynność i wielkość obrotów], kapitalizację rynkową emitenta i kraj emitenta instrumentu finansowego, naszą zdolność do zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym i ogólnym środowiskiem ekonomicznym i politycznym. Możemy dostosować i skalibrować powyższe zmienne w celu ustalenia poziomów dźwigni, które oferujemy dla klas aktywów lub instrumentów finansowych.

d) biorąc pod uwagę, że oferujemy skuteczną dźwignię, dzięki której inwestują klienci, uwzględnienie zarządzania ryzykiem i możliwości znoszenia ryzyka klientów oraz wdrożenie zasad, procedur i praktyk zarządzania naszym (przede wszystkim) ryzykiem rynkowym wynikającym z takich dźwigni i marż naszych klientów,

e) zastosowanie wymogów regulacyjnych i limitów określonych przez CySEC lub innych regulatorów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której oferujemy nasze usługi.

 

4. Procedury i nadzór

Biorąc pod uwagę ofertę skomplikowanych i ryzykownych instrumentów, firma wprowadziła dla potencjalnych klientów, badanie przeprowadzane w celu obiektywnej oceny doświadczenia i wiedzy finansowej klienta, w celu określenia, czy konkretne produkty finansowe są odpowiednie do klienta.

Ponadto Polityka Spółki jest zgodna z prawidłowym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem i przeznaczona do powstrzymywania od podejmowania ryzyka poza ramami  określonymi przez Spółkę oraz poziomem tolerancji ryzyka. 

Zwracając uwagę na to, w jaki sposób wziąć pod uwagę te informacje, Spółka będzie kontynuować pracę na podstawie punktacji dźwigni wg poniższej skali, gdzie klient ma możliwość wyboru.

WYNIKI TESTU ODPOWIEDNIOŚCI

NIEDOŚWIADCZONY

POŚREDNI

DOŚWIADCZONY

TYLKO KONTO DEMONSTRACYJNE

1:50

DOSTĘPNE OPCJE

1:50
1:100
1:200
1:300

 

Dla klientów o niskiej punktacji najlepszą praktyką będzie dla klienta niekontynuowanie i skorzystanie z konta demo w przypadku tych klientów. Dźwignia na Kryptowalutach jest ograniczona do maksymalnie 1:5 w zależności od Polityki Ryzyka spółki w dowolnym okresie.

Jako nowy inwestor ze średnim wynikiem należy rozważyć większe ograniczenie dźwigni do maksymalnie 1:50. Handel ze zbyt wysokim wskaźnikiem dźwigni jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez nowych inwestorów forex. W związku z tym do momentu, w którym klient uzyska większe doświadczenie, LCM zdecydowanie wzywa klienta do handlowania z niższym wskaźnikiem dźwigni.

Wszystkie informacje uzyskane na temat klientów Spółki są używane do działania w sposób, który ma na celu najlepszy interes klienta. Należy pamiętać, że w niektórych krajach obowiązują limity dźwigni finansowej niezależnie od kategoryzacji klienta lub wyniku badania stosowności Dział ds. zgodności przeprowadza comiesięczną ewaluację jakości ocen adekwatności prowadzonych przez Spółkę, jak również identyfikuje potencjalne problemy ze zgodnością z uwzględnieniem:

  1. odsetka klientów przechodzących test adekwatności, 
  2. odsetka klientów nieprzechodzących testu adekwatności, zarówno w przypadku, gdy osoby te nie wykazują wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jak i w przypadku, gdy nie ma wystarczających informacji do oceny adekwatności, 
  3. odsetka klientów przechodzących do inwestowania, pomimo nie zaliczenia testu adekwatności.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt