CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

Dátum exspirácie CFD

Inštrument CFD bude prenesený počas exspiračných dátumov podľa dole uvedenej tabuľky.

Všimnite si, že:

  • Pozície otvorené o 22:00 GMT v deň exspirácie budú upravené cez swapový poplatok alebo kredit na odzrkadlenie rozdielu v cene medzi exspirujúcimi a novými kontraktmi.
  • Aby sa predišlo preneseniu CFD, klienti môžu zatvoriť svoje pozície CFD pred dátumom exspirácie.
  • Akékoľvke existujúce čakajúce príkaz(y) (t.j. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop alebo Entry Limit) zadané pri týchto inštrumentoch budú automaticky odstránené v deň exspirácie o 21:00 GMT.
Dátumy vypršania platnosti Týždenné vypršanie platnosti

Dátumy exspirácie závisia na inštrumente, s ktorým obchodujete. Nasledujúce dátumy exspirácie pre CFD sú tieto:

NástrojDátum prevrátení
TNOTE1023/08/2019
Spain3509/08/2019
MSCITaiwan23/08/2019
COPPER23/08/2019
Amsterdam2509/08/2019
HeatingOil23/08/2019
BTCFutures29/08/2019
VIXX16/08/2019
HongKong4523/08/2019
TBOND3023/08/2019
BrentOil23/08/2019
China5023/08/2019
Palladium23/08/2019
France4009/08/2019
WHEAT23/08/2019
Norway2009/08/2019
NaturalGas23/08/2019
Oil16/08/2019
Sweden3009/08/2019
GER10YBond30/08/2019
COCOA02/08/2019
COFFEEC09/08/2019
India5023/08/2019
Gilt10Y23/08/2019
RICE23/08/2019

V prípade, ak likvidita derivátu CFD podľa starej zmluvy bude veľmi nízka, spoločnosť [variable:broker-name] má na základe vlastného rozhodnutia právo stanoviť účinnosť pohybu prostriedkov na skorší než predpísaný dátum.

Prosím berte na vedomie, že exspirujúce CFD budú prerolované na nasledovný kontrakt s rozdielnou cenou, podľa harmonogramu na tejto stránke, na všetkých platformách. Rozdiel medzi cenou exspirujúceho CFD a nového CFD bude debetovaný/kreditovaný na Váš účet z akýchkoľvek otvorených pozícii, ktoré držíte. Váš majetok nebude vôbec ovplyvnený.