CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

Datumi zapadlosti CFD pogodb

CFD instrumenti se prenesejo na datum zapadlosti skladno s spodnjo tabelo.

Prosimo, pomnite:

  • Pozicije, ki so na datum zapadlosti ob 22:00 po srednjeevropskem času (GMT) odprte, se prilagodijo preko zaračunane zamenjave ali kreditne zamenjave, tako da bodo odražale razlike v ceni med pogodbo, ki se izteka, in novo pogodbo.
  • Če se želijo uporabniki izogniti prenosom CFD pogodb, lahko zaprejo svoje pozicije CFD pogodb pred datumom zapadlosti.
  • Vsakršni obstoječi ukazi (npr. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop ali Entry Limit) na instrumentu bodo prilagojeni tako, da bodo simetrično (točka za točko) odražali razlike v ceni med pogodbo, ki se izteka, in novo pogodbo.

Datumi zapadlosti pogodb so odvisni od instrumentov, s katerimi trgujete. Prihajajoči datumi zapadlosti CFD pogodb so sledeči:

InstrumentDatum prenosa
TNOTE1023/08/2019
Spain3509/08/2019
MSCITaiwan23/08/2019
COPPER23/08/2019
Amsterdam2509/08/2019
HeatingOil23/08/2019
BTCFutures29/08/2019
VIXX16/08/2019
HongKong4523/08/2019
TBOND3023/08/2019
BrentOil23/08/2019
China5023/08/2019
Palladium23/08/2019
France4009/08/2019
WHEAT23/08/2019
Norway2009/08/2019
NaturalGas23/08/2019
Oil16/08/2019
Sweden3009/08/2019
GER10YBond30/08/2019
COCOA02/08/2019
COFFEEC09/08/2019
India5023/08/2019
Gilt10Y23/08/2019
RICE23/08/2019

V primeru, da je likvidnost stare pogodbe CFD premajhna, ima podjetje [variable:broker-name] po lastni presoji pravico do izvedbe prenosa pred določenim datumom.

Prosimo, upoštevajte, da bodo CFD pogodbe, ki se iztekajo, prenesene na novo pogodbo z različno ceno, in sicer skladno s časovnim razporedom na tej strani in vseh platformah. Razlika med ceno CFD pogodbe, ki se izteka, in ceno nove CFD pogodbe bo bremenjena ali dodeljena na vaš račun za vsakršno odprto pozicijo oz. pozicije.