Weekly CFD Expiration Rollover

Weekly CFD Expiration Rollover

Tedenski prenos zapadlosti CFD pogodb

19 Avgust, 2019

Prosimo, pomnite, da:

  1. TNOTE10, COPPER, TBOND30, Palladium and Gilt10Y will be rolled over from the Agosto 2019 to the Diciembre 2019 contract on the 23/08/2019
  2. MSCITaiwan, HongKong45, China50 and India50 will be rolled over from the Agosto 2019 to the Septiembre 2019 contract on the 23/08/2019
  3. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the Septiembre 2019 to the Octubre 2019 contract on the 23/08/2019
  4. WHEAT will be rolled over from the Agosto 2019 to the Noviembre 2019 contract on the 23/08/2019
  5. RICE will be rolled over from the Agosto 2019 to the Octubre 2019 contract on the 23/08/2019

Vsakršni obstoječi ukazi (npr. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop ali Entry Limit) na instrumentu bodo prilagojeni tako, da bodo simetrično (točka za točko) odražali razlike v ceni med pogodbo, ki se izteka, in novo pogodbo.

Pripravili: trgovalna soba TRADE.com