Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.36% of retail investor accounts lose money when trading spread bets and CFDs with this provider. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Weekly CFD Expiration Rollover

Weekly CFD Expiration Rollover

Tedenski prenos zapadlosti CFD pogodb

21 Oktober, 2019

Prosimo, pomnite, da:

  1. MSCITaiwan, HongKong45, China50 and India50 will be rolled over from the October 2019 to the November 2019 contract on the 25/10/2019
  2. SOYBEAN and RICE will be rolled over from the October 2019 to the October 2020 contract on the 25/10/2019
  3. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the November 2019 to the December 2019 contract on the 25/10/2019

Vsakršni obstoječi ukazi (npr. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop ali Entry Limit) na instrumentu bodo prilagojeni tako, da bodo simetrično (točka za točko) odražali razlike v ceni med pogodbo, ki se izteka, in novo pogodbo.

Pripravili: trgovalna soba TRADE.com