Bonds

Kontratat

Shumë bonde të lëshuara nga banka dhe qeveri, kanë afate maturimi të përcaktuara dhe tregtarët mund ti blejnë dhe shesin si CFD (Kontrata për Diference), duke tregtuar çmimin e tregut të Bondeve ashtu siç reagojnë kundrejt eventeve rajonale dhe lëvizjeve në vendin e lëshimit. Tek TRADE.com ne ofrojmë mundësinë të tregtoni investime të vogla në Bonde me yield/kthim të lartë me ndihmën e levës financiare.

Tek TRADE.com klientëve iu mundësohet tregtimi i Bondeve në stërlina, yen, euro dhe usd. Gjithashtu klientët mund të diversifikojnë dhe të përdorin efektin e levës në investimet e tyre duke spekuluar me yield-in e bondeve. Në këtë treg interesant dhe stimulues tregtarët vlerësojnë marzhet e ulëta dhe pa komisione.

Key Information Document - CFDs on Bonds.pdf

TRADE.com Kushtet e Tregtimit: Bondet

  • Lehtësia e Investimeve të vogla
  • Përfitoni deri në 1:100 levë
  • Bonde të vlefshme në stërlina, yeni, euro & dollar
  • Kushte efektive tregtimi: spread-e të ngushta, ekzekutime të menjëhershme, zyra e dealing dhe e mbvshtetjes gati në çdo kohë

* Leva vendoset sipas Politikës së Levës të Kompanisë
T&C-të zbatohen për leva të rregullueshme
Për arsye ndryshimesh teknike, çmimi për këtë CFD mund të ndryshojë nga çmimi i tregtimit të platformës.

Kushtet e Tregtimit

InstrumentPambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
GER10YBond0.06 (EUR)1:100Monday 06:00 - Monday 20:00
Gilt10Y0.06 (GBP)1:100Monday 07:10 - Monday 17:00
TBOND300.07 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:59
TNOTE100.06 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:59

* Gjatë pushimeve ditore dhe kur ka ndodhi shumë të rëndësishme, shpërndarjet mund të zgjerohen


Për më shumë informacion mbi kushtet e tregtimit të Bondeve, Ju lutem vizitoni faqen: Kushtet e Tregtimit CFD. TRADE.com rezervon të drejtën, në gjykimin e saj të vetëm, të zgjerojë marzhet, të ulë efektin e levës, kontrollojë vlerat maksimale të urdhrave, si dhe të kufizojë ekspozimin total të klientit. Ju lutem shkoni te Kushtet dhe Termat për kushtet e plota.

InstrumentPambukLeva (deri në)* Orët e tregtimit(GMT)
TBOND-30Y (US30YBond)0.06 (USD)1:10022:01 - 20:59
TNOTE-10Y (US10YNote)0.06 (USD)1:10022:01 - 20:59
EURO-BUND-10Y EU0.06 (EUR)1:10007:00 - 21:00
GILT-LONG UK (Gilt10Y)0.06 (GBP)1:10008:10 - 18:00

TRADE.com rezervon të drejtën, në gjykimin e saj të vetëm, të zgjerojë marzhet, të ulë efektin e levës, kontrollojë vlerat maksimale të urdhrave, si dhe të kufizojë ekspozimin total të klientit. TRADE.com rezervon të drejtën herë pas here të rrisë kërkesat për marzh përpara shpalljes së lajmeve nga kompanitë ose kur kushtet e tregut e kërkojnë një rritje të tillv. Pozicionet e hapura të klientëve mund të jenë subjekt i likujdimeve të detyruara dhe klienti mund të pësojë humbje të ndjeshme në rast të dështimit për të përmbushur këto kërkesa në kohë.

Klikoni ketu për të parë listën e plotë të normave të tanishme të rinovimit gjatë natës (overnight rollover).

Ju lutem vini re që kompania mund të ndryshojë herë pas here normat e saj të rinovimit gjatë natës (overnight rollover) si rezultat i ndryshimeve në tregjet e kredisë.

Gjithashtu vini re: platforma MT4 llogarit rinovimet gjatë natës në 21:00 GMT dhe tarifa e saj debitohet apo kreditohet në dhe nga llogaria e tregtimit. Të mërkurën në 21:00 GMT, tarifat e rinovimit gjatë natës shumëfishohen me tre (x3) në mënyrë që të kompensojë fundjavën që po vjen.

Për më shumë informacion mbi kushtet e tregtimit të Bondeve, Ju lutem vizitoni faqen: Kushtet e Tregtimit CFD. TRADE.com rezervon të drejtën, në gjykimin e saj të vetëm, të zgjerojë marzhet, të ulë efektin e levës, kontrollojë vlerat maksimale të urdhrave, si dhe të kufizojë ekspozimin total të klientit. Ju lutem shkoni te Kushtet dhe Termat për kushtet e plota.