CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

Datat e skadencës së CFD-ve

Instrumentat e CFD-ve do të riinvestohen në datat e skadencës siç tregohet në tablën e mëposhtme.

Ju lutemi vini re se:

  • Pozicionet e haoura në orën 22:00 GMT në datën e skadencës do të rregullohen nëpërmjet tarifës ose kreditimit të shkëmbimit (swap) për të reflektuar diferenën në çmim mes kontratave që skadojnë dhe atyre të reja.
  • Për të evituar riinvestimet e CFD-ve, klientëve u jepet mundësia të mbyllin pozicionet e tyre të CFD-ve përpara datës së skadencës.
  • Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

Datat e skadencës së kontratave varen nga instrumenti që po përdorni për tregtim. Datat e Skadencës së CFD-ve të ardhshme janë si mëposhtë vijon:

InstrumentData e Riinvestimit
TECH10014/06/2019
Spain3514/06/2019
MSCITaiwan28/06/2019
JAPAN22507/06/2019
PLATINUM28/06/2019
USA50014/06/2019
COPPER21/06/2019
UK10014/06/2019
Poland2014/06/2019
Amsterdam2514/06/2019
Germany3014/06/2019
SOYBEAN28/06/2019
USA3014/06/2019
HeatingOil28/06/2019
BTCFutures27/06/2019
VIXX21/06/2019
HongKong4528/06/2019
Italy4014/06/2019
Europe5014/06/2019
USA200014/06/2019
COTTON14/06/2019
DollarIndex14/06/2019
BrentOil28/06/2019
China5028/06/2019
France4014/06/2019
WHEAT28/06/2019
Norway2014/06/2019
SUGAR14/06/2019
Swiss2014/06/2019
NaturalGas28/06/2019
Australia20021/06/2019
Oil21/06/2019
CORN28/06/2019
Sweden3014/06/2019
India5028/06/2019
COCOA07/06/2019
COFFEEC14/06/2019
RICE28/06/2019

Në rast likuiditeti të kontratës së vjetër CFD duke qenë se është shumë e vogël, dhe bazuar në lirinë e veprimit të [variable:broker-name], TRADE.com.com ka të drejtën të veprojë në riinvestim në një datë më të hershme se ajo e përshkruar.

Ju lutemi vini re se CFD-të që po skadojnë do të riinvestohen në një kontratë të re me një çmim të ndryshëm, sipas planifikimit në këtë faqe, në të gjitha platformat. Diferenca në çmim mes CFD-ve që po skadojnë dhe CFD-ve të reja do të debitohet/kreditohet në llogarinë tuaj për çdo pozicion të hapur që po mbartni.

Ju nevojitet ndihmë?   Kontaktoni Asistencën e TRADE.com

Ekipi miqësor i Kujdesit ndaj Klientit të TRADE.com është gjithnjë në gatishmëri për t’ju ndihmuar në çdo orar.

KONTAKT