Weekly CFD Expiration Rollover

Weekly CFD Expiration Rollover

Riinvestimi Javor i CFD-ve që skadojnë

19 August, 2019

Ju lutemi të kini parasysh se:

  1. TNOTE10, COPPER, TBOND30, Palladium and Gilt10Y will be rolled over from the Agosto 2019 to the Diciembre 2019 contract on the 23/08/2019
  2. MSCITaiwan, HongKong45, China50 and India50 will be rolled over from the Agosto 2019 to the Septiembre 2019 contract on the 23/08/2019
  3. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the Septiembre 2019 to the Octubre 2019 contract on the 23/08/2019
  4. WHEAT will be rolled over from the Agosto 2019 to the Noviembre 2019 contract on the 23/08/2019
  5. RICE will be rolled over from the Agosto 2019 to the Octubre 2019 contract on the 23/08/2019

Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

shkruar nga: Tavolina Marrëveshjeve e TRADE.com