Weekly CFD Expiration Rollover

Weekly CFD Expiration Rollover

Riinvestimi Javor i CFD-ve që skadojnë

20 May, 2019

Ju lutemi të kini parasysh se:

  1. TNOTE10, TBOND30 and Gilt10Y will be rolled over from the May 2019 to the September 2019 contract on the 24/05/2019
  2. MSCITaiwan, HongKong45, China50 and India50 will be rolled over from the May 2019 to the June 2019 contract on the 24/05/2019
  3. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the June 2019 to the July 2019 contract on the 24/05/2019

Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

shkruar nga: Tavolina Marrëveshjeve e TRADE.com

Ju nevojitet ndihmë?   Kontaktoni Asistencën e TRADE.com

Ekipi miqësor i Kujdesit ndaj Klientit të TRADE.com është gjithnjë në gatishmëri për t’ju ndihmuar në çdo orar.

KONTAKT