Commodities

Commodities

Mallrat

Kur tregton mallra, të buta apo të forta, tregtarët duhet të vlerësojnë efektin e ngjarjeve globale në tregje, si kur ka ofertë të tepërt ose kërkesë të lartë për burimet botërore të mallrava/lëndeve të para. Tek TRADE.com ne ndihmojmë tregtarët të ndjekin strategjitë e tyre afat shkurtra dhe afatgjata, ku sigurisht tregtimi i mallrave ka potencialin e përfitimit të shpërblimeve të larta.

Investitorët që kuptojnë mirë ndikimin që kanë faktorët ekonomike tek mallrat, mund të punojnë mirë me tregtimin e mallrave si CFD duke fitur kapital nga njohuritë e tyre. Investitorët mund ti përdorin këto asete si mundësi me vete ose si diversikim të portofolit të tyre ekzistues.

Key Information Document - CFDs on Commodities.pdf

Kushtet e Tregtimit në TRADE.com: Mallrat

 • Premium Tërheqëse
 • Strategji të pavaruar
 • Diversifikim
 • 24 orë në ditë, 5 ditë në javë
 • Kërkesa të Ulëta Marzhi

* Leva vendoset sipas Politikës së Levës të Kompanisë
T&C-të zbatohen për leva të rregullueshme
Për arsye ndryshimesh teknike, çmimi për këtë CFD mund të ndryshojë nga çmimi i tregtimit të platformës.

Kushtet e Tregtimit

InstrumentPambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
Aluminium10.00 (USD)1:10Monday 00:05 - Monday 16:55
BrentOil0.06 (USD)1:152Monday 00:01 - Monday 22:00
COCOA10.00 (USD)1:100Monday 08:46 - Monday 17:29
COFFEEC0.65 (USD)1:100Monday 08:16 - Monday 17:29
COPPER0.0060 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
CORN0.70 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40
COTTON0.80 (USD)1:100Monday 01:05 - Monday 18:15
GOLD0.70 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 20:55
HeatingOil0.0100 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 20:55
NaturalGas0.006 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
OIL0.05 (USD)1:152Sunday 22:01 - Monday 20:55
Palladium3.50 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
PLATINUM1.50 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
RICE0.10 (USD)1:50Monday 13:35 - Monday 18:10
SILVER0.060 (USD)1:100Sunday 22:01 - Monday 20:55
SOYBEAN2.00 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40
SUGAR0.07 (USD)1:100Monday 07:31 - Monday 16:59
WHEAT1.65 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40
Zinc10.00 (USD)1:10Monday 00:05 - Monday 16:55

Tregtimi nis çdo ditë të shtune në orën 22:00 GMT dhe mbyllet të premten në 22:00 GMT. Ekzistojnë pushime ditore në tregtim siç tregohet në orarin specifik për çdo instrument në tabelën e mësipërme. Nuk është e mundur të hapen porosi tregu dhe të kryhen porosi gjatë pushimeve ditore.


InstrumentPambuk** MT4FloatLeva (deri në)* Orët e tregtimit(GMT)
Crude Oil0.05 (USD)fixed (1)1:15122:01 - 20:55
Gold0.70 (USD)fixed (2)1:20022:01 - 20:55
Silver0.06 (USD)fixed (2)1:15122:01 - 20:55
Corn0.70 (USD)floating1:10000:05-12:40, 13:35-18:10
Wheat1.65 (USD)floating1:10000:05-12:40, 13:35-18:10
Coffee C0.65 (USD)floating1:10009:16 - 17:29
Sugar no.110.07 (USD)floating1:10008:31 - 16:59
Soybean2 (USD)floating1:10008:31 - 16:59, 00:05 -12:40, 13:35-18:10
Cotton no.20.80 (USD)floating1:10001:05-18:15
Natural Gas0.010 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Rice0.10 (USD)floating1:5000:05-01:55, 13:35-18:10
Copper0.0060 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Palladium3.5 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Platinum1.50 (USD)floating1:10022:01 - 20:55
Cocoa10 (USD)floating1:10009:46 - 17:29
Brent Oil0.05 (USD)fixed (1)1:15100:01 - 22:00
 • Mallrat tregtohen në njësi:
 • Nafta tregtohet në barrela (bbl)
 • Mielli tregtohet në shinik (bu)
 • Kafja tregtohet në paund (lb)(bu)
 • Të gjitha njësitë janë vendosur në sasi bazë të standartizuar të njohur si "lot".
 • Një lot përfaqëson sasinë minimale që mund të tregtohet për çdo instrument.

(1) Tregtimi fillon cdo të dielë në 22:00 GMT dhe mbyllet të premten në 22:00 GMT. Hapja dhe vendosja e pozicioneve gjatë ditëve të pushimit nuk është e mundur.

(2) Për shkak të likuiditetit të ulët në tregjet globale, midis orës 23:00 GMT dhe 24:00 GMT, spread-i për Ar, Argjend dhe Naftë mund të zgjerohet.

Klikoni ketu për të parë listën e plotë të normave të tanishme të rinovimit gjatë natës (overnight rollover).

Ju lutem vini re që kompania mund të ndryshojë herë pas here normat e saj të rinovimit gjatë natës (overnight rollover) si rezultat i ndryshimeve në tregjet e kredisë.

Gjithashtu vini re: platforma MT4 llogarit rinovimet gjatë natës në 21:00 GMT dhe tarifa e saj debitohet apo kreditohet në dhe nga llogaria e tregtimit. Të mërkurën në 21:00 GMT, tarifat e rinovimit gjatë natës shumëfishohen me tre (x3) në mënyrë që të kompensojë fundjavën që po vjen.

Trading Time Oraret e Tregtimit

Oraret e Tregtimit variojnë nga instrumenti në instrument, ju lutem referojuni tabelës së mësipërme për më shumë detaje..

Trading Conditions Kushtet e Tregtimit

TRADE.com rezervon të drejtën, në gjykimin e saj absolut, të rrisë spread-et, të ulë efektin e levës, të kontrollojë shumat maksimale të urdhrave dhe të limitojë ekspozimin total të klientit. Ju lutem shkoni te Rregullat dhe Kushtet tona për të parë kushtet e plota.