Charter Hall Retail (CQR.AX) CFD

Charter Hall Retail (CQR.AX) CFD

Charter Hall Retail REIT

Charter Hall Retail (CQR.AX) CFD

Lartë:
Poshtë:
Shit
Shpërndarje për njësi 0.02 AUD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Bli
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %

* Leva vendoset sipas Politikës së Levës të Kompanisë

T&C-të zbatohen për leva të rregullueshme
Për arsye ndryshimesh teknike, çmimi për këtë CFD mund të ndryshojë nga çmimi i tregtimit të platformës.

PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.02 (AUD)1:10Friday 00:05 - Friday 05:55

Tregjet

Nisni Sot Tregtinë

*Aplikoni për T&C

Tregtimi me CFD është i rrezikshëm. KLIKONI KËTU për të lexuar paralajmërimin e plotë të riskut.