Essentra (ESNT-L) CFD

Essentra (ESNT-L) CFD

Essentra plc

Essentra (ESNT-L) CFD

Lartë:
Poshtë:
Shit
Shpërndarje për njësi 1.80 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Bli
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %

* Leva vendoset sipas Politikës së Levës të Kompanisë

T&C-të zbatohen për leva të rregullueshme
Për arsye ndryshimesh teknike, çmimi për këtë CFD mund të ndryshojë nga çmimi i tregtimit të platformës.

PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
1.80 (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30

Tregjet

Nisni Sot Tregtinë

*Aplikoni për T&C

Tregtimi me CFD është i rrezikshëm. KLIKONI KËTU për të lexuar paralajmërimin e plotë të riskut.