EUR/USD CFD

EUR/USD CFD

Euro - United States dollar

EUR/USD CFD

Lartë:
Poshtë:
Shit
Shpërndarje për njësi 3.00 pips
Blerje premium -0.0181 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Bli
Levat 1:294
Shitje premium -0.0047 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1700 %

* Leva vendoset sipas Politikës së Levës të Kompanisë

T&C-të zbatohen për leva të rregullueshme
Për arsye ndryshimesh teknike, çmimi për këtë CFD mund të ndryshojë nga çmimi i tregtimit të platformës.

Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
3.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Tuesday 21:00

Tregjet

Nisni Sot Tregtinë

*Aplikoni për T&C

Tregtimi me CFD është i rrezikshëm. KLIKONI KËTU për të lexuar paralajmërimin e plotë të riskut.