URTY (URTY) CFD

URTY (URTY) CFD

ProShares UltraPro Russell2000

URTY (URTY) CFD

Lartë:
Poshtë:
Shit
Shpërndarje për njësi 0.95 USD
Blerje premium -0.0214 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Bli
Levat 1:5
Shitje premium -0.0214 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %

* Leva vendoset sipas Politikës së Levës të Kompanisë

T&C-të zbatohen për leva të rregullueshme
Për arsye ndryshimesh teknike, çmimi për këtë CFD mund të ndryshojë nga çmimi i tregtimit të platformës.

PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.95 (USD)1:5Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59

Tregjet

Nisni Sot Tregtinë

*Aplikoni për T&C

Tregtimi me CFD është i rrezikshëm. KLIKONI KËTU për të lexuar paralajmërimin e plotë të riskut.