WebTrader i Cosmos

WebTrader i Cosmos

WebTrader i Cosmos

Tregtim në internet i sigurtë dhe fleksibël me më shumë se 2100 instrumentë

I disponueshëm në WebTrader-in e Cosmos vetëm nëpërmjet TRADE.com

FILLO TREGTO

Tregtimi me WebTrader-in e Cosmos

Si një program tërësisht funksional, i programuar nga ekspertët e fushës, u mor parasysh çdo nuancë e tregtimit për të siguruar një përvojë më shumë gjithëpërfshirëse me instrumentë të fuqishëm dhe lehtësisht të përdorueshëm, duke qenë në bërthamën e kësaj platforme superiore.

Me karakteristikat dhe mjetet më të avancuara, kontrolle intuitive dhe akses ditë-natë në tregun global, WebTrader i Cosmos është platforma e quajtur premium për TRADE.com


Tregtim shumë aktiv

WebTrader i Cosmos për TRADE.com punon në mënyrë perfekte në aparatët celular me sistem Android dhe iOS. E ndërtuar si një aplikacion i bazuar në faqe interneti dhe e aksesueshme nga aparatët celular, kjo është platforma që zgjidhet nga tregtarët në progres të cilët kanë nevojë për siguri dhe lëvizshmëri.

Përfitimet e WebTrader-it të Cosmos

  • Mbi 2,100 instrumentë në dispozicion
  • Ndërfaqe e lehtë për t'u përdorur për një ekzekutim të shpejtë
  • Lundrim i Thjeshtë
  • Akses i përshtatshëm
  • Tregtim në Kub
  • Diagrama dhe Tregus të avancuar
  • Lajme Çasti të Përditësuar
  • Tregtim shumë aktiv
  • Akses i paçmuar në asistencën në rrjet nga ekspertët e manaxhimit të llogarisë 24/5

Lundrim i Thjeshtë

Tregtarët mund të gjejnë njëkohësisht mbi 2100 instrumenta duke përdorur si instrumentin e thjeshtë të kërkimit si duke shfletuar listën e kategorive të aseteve të klasit botëror. Duke parë çmimet në kohë reale, duke analizuar grafikun e aseteve ose duke kryer porosi, tregtimi i përdoruesve të WebTrader-it të Cosmos merr një avantazh të menjëhershëm të zmadhuar.

iApp
iApp

Tregtimi në Kub

Tregtimi në kub modernizon proçesin e tregtimit duke lejuar një rishikim të instrumentëve të shumtë dhe sigurimin për të përcaktuar çmimet e tyre dhe lëvizjen në një faqosje të thjeshtë.

Diagrama dhe Tregus të avancuar

Instrumentat e diagramave shumë profesionale dhe një listë e gjatë treguesish sigurojnë informacionin thelbësor mbi tendencat e tregut dhe u lejojnë tregtarëve të analizojnë drejtimin dhe luhatshmërinë e një aseti të caktuar. Të shfletuarit e lëvizjeve të një aseti apo studimi i hollësishëm i historikut të tij garantojnë informacionin dhe avantazhin në botën e tregtimit.

iApp

Lajme Çasti të Përditësuar

Përditësimet e shpeshta bëjnë që tregtarët të jenë të informuar në vazhdimësi mbi ngjarjet globale dhe lajmet që ndikojnë në treg. Bëni tregti në momentin që ndodh një ngjarje e rëndësishme dhe përfitoni nga paqëndrueshmëria e tregut teksa kjo e fundit shpërhapet.

iApp