Normat ligjore

Shënim: Versioni në anglisht i kësaj marrëveshjeje është versioni i vetëm ligjor, të cilit i jepet përparësi ligjore në rast mospërputhjeje mes versionit në anglisht dhe atij të ndonjë gjuhe tjetër.

Normat ligjore

Normat ligjore

TRADE.com është emër marke i Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), një Firmë Investimi Qipriote (CIF), e liçensuar dhe konform ligjeve të Komisionit të Bonove dhe Këmbimit Valutor të Qipros (CySEC) me numër liçense 227/14. Gjeni më poshtë të gjitha politikat rregullatore:

Kushtet dhe Rregullat

Kjo Marrëveshje Klienti përcakton të gjitha kushtet dhe rregullat që kanë të bëjnë me shërbimet që Kompania do t'ju ofrojë dhe me veprimet që lidhen me ekzekutimin e tregtimit tuaj.

MË SHUMË

Kriteret e Diferencës

Deklarata e Kritereve të Diferencës jep shembuj dhe cakton rregullat për kapitalin minimal të kërkuar për hapjen e një pozicioni.

MË SHUMË

Politika Ekzekutimit në kushtet më të mira

Qëllimi i kësaj politike është të vendosë një marrëveshje efikase për të siguruar rezultatin më të mirë të mundshëm për klientët e Leadcapital Markets Ltd, që këtu e më tutje "Kompania", teksa kjo e fundit kryen porositë e tyre.

MË SHUMË

Deklarata Informuese e Riskut

Deklarata Informuese e Riskut shërben për t’i ofruar Klientit udhëzimet e duhura për natyrën dhe rreziqet e instrumenteve financiare.

MË SHUMË

Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë shpjegon se si Kompania mbron privatësinë dhe ruajtjen e informacionit personal dhe financiar të klientit.

MË SHUMË

Politika e Kategorizimit të Klientit

Politika e Kategorizimit të Klientit ofron kategoritë e klientëve nën Tregjet në Direktivën e Instrumentave Financiar (MiFID).

MË SHUMË

Politika e Fondit të Dëmshpërblimit për Investitorin

Qëllimi i fondit është të sigurojë kërkesat e klientëve të përfshirë ndaj anëtarëve të fondit.

MË SHUMË

Politika e Trajtimit të Ankesave

Politika e Trajtimit të Ankesave përcakton proçeset e ndjekura në rast ankesash të marra nga klientët.

MË SHUMË

Shërbimet Ndër-kufitare

Kanë të bëjë me të gjithë rregullatorët përkatës të EEA-së, ku Kompania është e autorizuar të ofrojë shërbime investuese Ndër-kufitare.

MË SHUMË

Politika e Ndarjes Çmimit

Politika e çmimeve përmbledh kushtet e shërbimit për proçedurën dhe politikën e dhuratës nga Kompania.

MË SHUMË