Burimet

Burimet

Burimet

Mjetet më të mira të industrisë për të ndihmuar tregtarët në vendime dhe mundësi.

Hap llogari CFD

Lajmet e Tregut

Historitë e lajmeve kryesore nga burime të besueshme që përfshijnë të gjitha klasat e aseteve – mjetet e aksioneve, treguesve, mallrave, bonove dhe valutave, duke informuar mbi pozicionet e tregtimit përgjatë tërë ditës.

MË SHUMË

Qëndra Mësimore

Lejehyrje e lirë te mjetet më të mira të industrisë për të lejuar fillestarët dhe profesionistët të mësojnë dhe të përmirësojnë strategjitë dhe njohuritë e tregtimit për platformat dhe tregjet

MË SHUMË

Kalendari Ekonomik

Një kalendar me të gjitha raportet dhe ngjarjet e rëndësishme ekonomike nga e gjithë bota për të nxitur lëvizje në tregun e përditshëm dhe për të përditësuar orë pas ore vendimet e tregtimit.

MË SHUMË

Tregtimi Qëndror

Strategjitë e tregtimit dhe investimit janë tashmë të disponueshme për klientët e Artë (Gold) dhe Platinum (Platini) të TRADE.com nëpërmjet këtij plug-in të fuqishëm, duke ju pajisur me analiza dhe kërkime në shumë platforma.

MË SHUMË