Tregtimi Qëndror

Tregtimi Qëndror

Trading Central

Tregtimi Qëndror është një furnizues kërkimi investimi kryesor për profesionistët e tregut financiar, i disponueshëm për klientët e TRADE.com. Duke mbuluar tendencat, çmimet dhe historikun e tregut, analizat teknike lejojnë tregtarët tejet të motivuar të identifikojnë mundësitë e ofruara nga platforma MT4 e TRADE.com 

Rekomandohet që klientët të flasin me manaxherin e llogarive të tyre për sa i përket aksesit në shërbimet e Tregtimit Qëndror.


Instrumentët e Analizave Teknike

Strategjitë teknike të klasit të lartë të Tregtimit Qëndror mbulojnë bursat, treguesit, forex, mallrat dhe tregjet me të ardhura fikse. Metodologjia, e vlerësuar me çmime, përkrahet nga tregues me qasje matematikore dhe grafike, që përputhet me kërkesat e stileve të ndryshme investimesh, nga tregtimi brenda ditës te tregtimi me luhatje dhe investimet afatgjate.

Përfitimet e Tregtimit Qëndror

  • Akses në kërkimet ndërkombëtare kryesore
  • Mbulohen të gjithë instrumentët e famshëm CFD
  • Plug-in i thjeshtë në MetaTrader
  • Analizë e pavarur
  • Në pajtueshmëri me autoritetet kryesore të tregut

I Pavarur dhe në Përputhje

Kërkimi financiar i prodhuar nga Tregtimi Qëndror është i pavarur, i lidhur me interesat e investitorëve dhe pa konflikte bankare nga investimi. Tregtimi Qëndror është në përputhje dhe konform ligjeve të tri autoriteteve kryesor të tregut:

Europë: AMF-ja (Autorité des Marchés Financiers), organi rregullator francez

SH.B.A.: TRADING CENTRAL AMERICAS, INC. Këshilltari i Investimeve të Regjistruara (RIA) me Komisionin e Bonove dhe Këmbimit Valutor të SH.B.A.-ve (SEC) me numër IARD/CRD 801-67210

Azi: TRADING CENTRAL ASIA LTD ka marrë një liçensë (numër AWI815) nga Komisioni i Bonove dhe të Ardhmes me bazë në Hong Kong (SFC) për të ushtruar aktivitetet me bazë ligjore “Tipi 4” dhe “Tipi 5” (Konsulencë në Bonot dhe të Ardhmet)

Zbuloni si të keni një Tregtim Qëndror