CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

CFD utgångsdatum

CFD-instrument kommer att rullas över på utgångsdatumet, enligt nedanstående tabell.

Observera:

  • De positioner som är öppna kl. 22:00 (GMT) på utgångsdatumet kommer att justeras med hjälp av en s.k. swap-avgift, eller kreditering, för att återspegla kursskillnaden mellan de kontrakt som löper ut och de nya kontrakten.
  • Genom att stänga sina CFD-positioner innan utgångsdatumet kan kunder undvika rollover av CFD:er.
  • Eventuella pågående ordrar (t.ex. Stop loss, Take profit, Entry stop och Entry limit) som lagts i ett instrument kommer att tas bort automatiskt kl. 21:00 GMT på rollover-datumet.
Utgångsdatum Veckovis rollover

Utgångsdatum av kontrakt beror på instrumentet du handlar. Kommande CFD Utgångsdatum är följande:

InstrumentDatum för rollover
TECH10013/09/2019
Spain3513/09/2019
JAPAN22506/09/2019
PLATINUM20/09/2019
MSCITaiwan20/09/2019
USA50013/09/2019
UK10013/09/2019
Germany5013/09/2019
Poland2013/09/2019
Amsterdam2513/09/2019
Germany3013/09/2019
USA3013/09/2019
HeatingOil27/09/2019
BTCFutures26/09/2019
VIXX13/09/2019
HongKong4520/09/2019
Italy4013/09/2019
Europe5013/09/2019
USA200013/09/2019
DollarIndex06/09/2019
China5020/09/2019
BrentOil27/09/2019
France4013/09/2019
Norway2013/09/2019
SUGAR13/09/2019
Swiss2013/09/2019
Australia20013/09/2019
NaturalGas20/09/2019
Oil13/09/2019
Sweden3013/09/2019
India5020/09/2019

I händelse att likviditeten av CFD:ens gamla kontrakt är för liten och efter [variable:broker-name] godtycke, har [variable:broker-name] rätt att påverka rollover på ett tidigare datum än den som föreskrivs.

Var god notera att de utlöpande CFD:erna kommer att rullas över till ett nytt kontrakt med ett annat pris, enligt schemat på denna sida, på alla plattformar. Prisskillnaden mellan den utlöpande CFD:n och den nya CFD:n kommer att debiteras/krediteras ditt konto för varje öppen position som du innehar. Ditt egna kapital påverkas inte överhuvudtaget.