Регулация

Забележка: Английската версия на това споразумение е основната версия и ще има предимство, когато има несъответствие между английската версия и версиите на други езици.

Регулация

Регулация

TRADE.com е марка на Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited). – Кипърска Инвестиционна Фирма (CIF), лицензирана и регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Обмен (CySEC), под лицензен номер 227/14. Надолу ще намерите цялата регулативна политика:

Правила & Условия

Това Споразумение с Клиента установява всички условия и правила свързани с услугите, които Компанията предоставя и действията свързани с изпълнението на Вашите сделки.

Повече

Марджин Изисквания

Становището относно Марджин Изискванията дава пример и установява правилата за минималния капитал нужен за отварянето на позиция.

Повече

Политика на Най-Доброто Изпълнение

Целта на тази политика е да установи ефективни правила за получаване, когато Leadcapital Markets Ltd. наричана още „Компанията” изпълнява клиентски поръчки по най-добрия начин за клиента.

Повече

Оповестяване на Риска

Становището Оповестяващо Риска служи за напътствие на клиентите относно структурата и рисковете свързани с финансовите инструменти.

Повече

Декларация за Поверителност

Декларациата за Поверителност изяснява как Компанията уважава поверителността, пазейки личната и финансовата информация на клиентите си.

Повече

Политика за Категоризиране

Политиката за Категоризиране на Клиенти осигурява клиентските категории под Директивата за Пазари във Финансовите Инструменти (MiFID).

Повече

Фонд Политика за Компенсация на Инвеститора

Целта на фонда е да гарантира вземанията на осигурените клиенти срещу членове на фонда.

Повече

Политика за Разглеждане на Жалби

Политиката за Разглеждане на Жалби установява процедура, следвана при разглеждане на жалби получени от клиентите.

Повече

Трансгранични Услуги

Връзки с всички свързани EEA регулатори, където Компанията е регистрирана, че предлага трансгранични инвестиционни услуги.

Повече

Политика на Наградите

Политиката за наградите очертава правилата и условията относно политиката и процедурите за подаръци, упражнявани от компанията.

Повече