Regulatie

Let op: De Engelse versie van deze overeenkomst is leidend en prevaleert wanneer er enige discrepantie bestaat tussen de Engelse versie en de andere versies.

Regulatie

Regulatie

TRADE.com is een merknaam van Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), een Investeringsfirma gevestigd in Cyprus (CIF), geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 227/14. Hieronder vindt u al het reglementaire beleid:

Algemene Voorwaarden

Deze Klantovereenkomst zet alle algemene voorwaarden uiteen m.b.t. de diensten die het Bedrijf aan u zal leveren en de acties m.b.t. de uitvoering van uw transacties.

MEER

Margevereisten

De verklaring Margevereisten geeft voorbeelden en bepaalt de regels voor het minimale kapitaal dat nodig is om een positie te openen.

MEER

Beleid inzake optimale uitvoering

Het doel van dit beleid is om effectieve regelingen te treffen voor het behalen van de best mogelijke resultaten voor zijn klanten wanneer Leadcapital Markets Ltd, hierna het "Bedrijf", orders van Klanten uitvoert.

MEER

Risicoverklaring

De Risicoverklaring levert de Klant passende richtlijnen over de aard en risico's van financiële instrumenten.

MEER

Privacybeleid

Het Privacybeleid legt uit hoe het Bedrijf de privacy en de persoonlijke en financiële informatie van klanten beschermt.

MEER

Klantcategoriseringsbeleid

Het Klantcategoriseringsbeleid zet de klantcategorieën uiteen volgens de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

MEER

Compensatiefondsbeleid

Het doel van het compensatiefonds is om de claims veilig te stellen van gedekte klanten tegen leden van het fonds.

MEER

Klachtafhandelingsbeleid

Het Klachtafhandelingsbeleid zet de procedures uiteen die worden gevolgd bij het omgaan met Klachten die worden ontvangen van klanten.

MEER

Grensoverschrijdende diensten

Links naar alle relevante regelgevingsinstanties in de EER waarbij het Bedrijf is geregistreerd om grensoverschrijdende investeringsdiensten te leveren.

MEER

Gunningsbeleid

Het beloningsbeleid schetst de voorwaarden voor het geschenkbeleid en de geschenkprocedure van het bedrijf.

MEER