Logowanie Zapisz się

Regulation

Ważne: Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją angielską, a innymi wersjami.

Regulation

Przepisy prawne

TRADE.com jest marką Leadcapital Markets LTD, cypryjską firmą inwestycyjną (CIF), licencjonowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z mocy licencji nr 227/14. Poniżej znajdują się wszystkie zasady związane z przepisami prawa:

Warunki umowy

Niniejsza Umowa z klientem określa wszelkie warunki i postanowienia związane z usługami, które firma będzie świadczyć na rzecz klienta oraz działaniami związanymi z realizacją transakcji klienta.

Jeszcze

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego to przykłady oraz zasady dotyczące minimalnego kapitału wymaganego do otwarcia pozycji.

Jeszcze

Polityka najlepszej realizacji zleceń

Celem tej polityki jest stanowienie skutecznych ustaleń dotyczących uzyskiwania jak najlepszych wyników dla klientów, kiedy Leadcapital Markets Ltd zwana dalej „Spółką”, jest odpowiedzialna za realizację zleceń klientów.

Jeszcze

Ostrzeżenie o ryzyku

Celem oświadczenia dotyczącego ujawnienia ryzyka jest zapewnienie odpowiednich wskazówek dla klienta dotyczących natury oraz ryzyka związanych z instrumentami finansowymi.

Jeszcze

Polityka prywatności

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma chroni prywatność oraz zabezpiecza dane osobowe i finansowe klientów.

Jeszcze

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka kategoryzacji klientów wprowadza kategorie klientów zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Jeszcze

Fundusz kompensacyjny dla inwestorów

Celem funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów wobec członków Funduszu.

Jeszcze

Zasady rozpatrywania reklamacji

Polityka rozpatrywania reklamacji stanowi procesy, według których należy postępować, kiedy mamy do czynienia z reklamacją klientów.

Jeszcze

Usługi transgraniczne

Linki wszystkich właściwych regulatorów EOG, gdzie firma upoważniona do świadczenia transgranicznych usług inwestycyjnych.

Jeszcze

Polityka przyznawania nagród

Zasady dotyczące przydzielania nagród są określone przez warunki i zasady wręczania prezentów naszej firmy.

Jeszcze

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt