Regulácia

Poznámka: Anglická verzia tejto zmluvy je rozhodujúcou verziou a má prednosť, vždy keď existuje rozpor medzi anglickou verziou a ostatnými verziami.

Regulácia

Regulácia

TRADE.com je obchodnou značkou Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), Cyperskej investičnej firmy licencovanej a regulovanej Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou 227/14. Nižšie nájdete všetky zákonné podmienky:

Všeobecné obchodné podmienky

Táto klientska dohoda stanovuje všetky podmienky týkajúce sa služieb, ktoré vám spoločnosť poskytuje a tiež úkonov týkajúcich sa realizácie vašich obchodov.

VIAC

Požiadavky na maržu (margin)

Vyhlásenie požiadaviek na maržu uvádza príklady a upravuje pravidlá pre minimálnu výšku kapitálu potrebného pre otvorenie pozície.

VIAC

Vykonávacie podmienky

Účelom tejto politiky je vytvoriť účinné mechanizmy na získanie, keď Leadcapital Markets Ltd ďalej len "Spoločnosť", realizuje príkazy klientov, čo najlepšie možné výsledky pre jej klientov.

VIAC

Vyhlásenie o odhalení rizík

Vyhlásenie o odhalení rizík poskytuje klientovi príslušné pokyny o povahe finančných inštrumentov a rizík.

VIAC

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov uvádzajú, ako spoločnosť chráni súkromie a zabezpečenie klientových osobných a finančných informácií.

VIAC

Zásada kategorizácie klianta

Zásada kategorizácie klineta poskytuje klientom kategórie v rámci smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

VIAC

Zásady kompenzačného fondu pre investorov

Cieľom fondu je zabezpečiť splatenie pohľadávok krytých klientov proti členom fondu.

VIAC

Zásady vybavenia reklamácií

Zásady vybavenia reklamácií stanovujú dodržiavané postupy pri vybavovaní sťažností prijatých od klientov.

VIAC

Cezhraničné služby

Odkazy na všetky relevantné regulačné orgány EHP, kde je spoločnosť oprávnená poskytovať cezhraničné investičné služby.

VIAC

Podmienky odmien

Podmienky odmeňovania obsahujú podmienky spoločnosti ohľadom odmeňovania a darčekov.

VIAC